Zašto nije moguće otvoriti ili kopirati datoteke sa Veba?

To se verovatno dešava zbog toga što je Windows lokaciju sa koje dolazi datoteka identifikovao kao potencijalno opasnu. Windows koristi bezbednosne zone da bi utvrdio da li je lokacija pouzdana. Da biste saznali više o pouzdanosti i Internetu, pogledajte odeljak Kada treba imati poverenja u Veb lokaciju.

Windows svim Veb lokacijama dodeljuje jednu od četiri bezbednosne zone: Internet, lokalna interna mreža, pouzdane lokacije ili ograničene lokacije. Zona kojoj je Veb lokacija dodeljena određuje bezbednosne postavke koje se koriste za tu lokaciju.

Sledeća tabela opisuje četiri bezbednosne zone.

Zona
Opis

Internet

Nivo bezbednosti koji je postavljen za Internet zonu primenjuje se na sve Veb lokacije po podrazumevanoj vrednosti. Nivo bezbednosti za ovu zonu je postavljen na opciju „Srednje visoko“ (ali ga možete promeniti u „Srednje“ ili „Visoko“). Jedine Veb lokacije za koje se ne koristi ova bezbednosna postavka jesu lokacije u zoni lokalne interne mreže ili lokacije koje vi posebno dodelite zonama pouzdanih ili ograničenih lokacija.

Lokalna interna mreža

Nivo bezbednosti koji je postavljen za zonu lokalne interne mreže primenjuje se na sadržaj i Veb lokacije koji su uskladišteni na korporativnoj ili poslovnoj mreži. Nivo bezbednosti za ovu zonu postavljen je na opciju „Srednje“ (ali ga možete promeniti u drugi nivo).

Pouzdane lokacije

Nivo bezbednosti koji je postavljen za pouzdane lokacije primenjuje se na lokacije koje vi posebno označite kao lokacije u koje imate poverenja vezano za to da neće oštetiti vaš računar ili informacije. Nivo bezbednosti za ovu zonu postavljen je na opciju „Srednje“ (ali ga možete promeniti u drugi nivo).

Ograničene lokacije

Nivo bezbednosti koji je postavljen za ograničene lokacije primenjuje se na lokacije koje bi potencijalno mogle da oštete vaš računar ili informacije. Nivo bezbednosti za ovu zonu postavljen je na opciju „Visoko“ i ne može se menjati.

Dodavanje ili uklanjanje lokacije iz bezbednosne zone

Postavku bezbednosne zone možete promeniti na kontrolnoj tabli, ali ne bi trebalo da zoni pouzdanih lokacija dodajete URL ako niste sasvim sigurni da je data lokacija pouzdana.

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavke Kontrolna tabla, u polje za pretragu otkucajte termin Internet opcije, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
  2. Izaberite karticu Bezbednost, izaberite bezbednosnu zonu (Lokalna interna mreža, Pouzdane lokacije ili Ograničene lokacije), a zatim kliknite na dugme Lokacije.

  3. Ako ste u prethodnom koraku izabrali stavku Lokalna interna mreža, kliknite na dugme Više opcija.

  4. Izvršite neku od sledećih radnji:

    • Da biste dodali neku lokaciju, u polje Dodajte ovu Veb lokaciju u zonu otkucajte URL, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

    • Da biste uklonili neku lokaciju, u okviru Veb lokacije izaberite URL Veb lokacije koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.