Zašto ne mogu da koristim štampač u matičnoj grupi?

Postoji nekoliko razloga usled kojih možda ne možete da koristite štampač iz matične grupe:

  • Štampač je isključen.

  • Računar sa kojim je štampač povezan je isključen, u stanju spavanja, hibernacije ili je napustio matičnu grupu.

    Informacije o promeni opcija uštede energije potražite u članku Promena, kreiranje ili brisanje plana napajanja (šema).

  • Drugi član iz matične grupe više ne deli štampač.

  • Otkrivanje mreže je možda isključeno. Više informacija potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje otkrivanja mreže.

  • Štampač ima vezu koja nije USB veza i mora da se deli pomoću opcije „Uređaji i štampači“ na kontrolnoj tabli.

  • Instaliran je neispravan upravljački program štampača. Štampači moraju da koriste ispravan upravljački program za tip računara sa kojim su povezani (zasnovan na x86 ili x64 procesoru). Mnogi upravljački programi štampača mogu se automatski preuzeti sa lokacije Windows Update. Preuzimanje i instaliranje upravljačkih programa sa lokacije Windows Update može da traje do 30 minuta. Upravljački programi su dostupni i na Veb lokaciji proizvođača štampača. Više informacija potražite u članku Pronalaženje i instalacija upravljačkih programa štampača.

Ako i dalje ne možete da pristupite štampaču iz matične grupe, možda postoji problem sa mrežom. Da biste pokrenuli alatku za rešavanje problema sa mrežom, na sistemskoj traci poslova trake zadataka kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže (Slika ikone bežične mreže ili Slika ikone ožičene mreže), a zatim izaberite stavku Reši probleme.

Ponekad, ponovno pokretanje računara ili napuštanje matične grupe i ponovno pridruživanje matičnoj grupi nakon toga može vam pomoći da pristupite štampačima iz matične grupe.