Zašto mi je ekran crn kada pokrenem Windows 7?

Problemi sa video adapterom su najčešći uzrok ove pojave.

Sledećim redosledom probajte ove procedure za rešavanje problema. Ako koraci iz prve procedure ne reše problem, pređite na sledeću proceduru.

Ponovo instalirajte upravljački program za video

 1. Kliknite desnim tasterom miša na traku zadataka, a zatim izaberite stavku Pokreni menadžer zadataka.

 2. Izaberite karticu Procesi izaberite stavku explorer.exe, a zatim kliknite na dugme Završi proces.

 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Sledeći zadatak (Pokreni).

 4. U polju za tekst Otvori unesite explorer.exe, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“, unesite pojam upravljač uređajima u polje za pretragu, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku Upravljač uređajima.
 6. Dvaput kliknite na Prikaz adaptera, kliknite desnim tasterom miša na uređaj za prikaz, zatim izaberite stavku Ažuriraj softver upravljačkog programa, a zatim sledite korake u čarobnjaku koji će se pojaviti.

Napomena

 • Nakon ponovnog instaliranja upravljačkog programa, ponovo pokrenite računar da biste dovršili instalaciju. Takođe je potrebno da podesite rezoluciju ekrana da na prethodnu postavku. Više informacija potražite u članku Promena rezolucije ekrana.

Ako ovi koraci reše problem, završili ste. Ako ne reše, pređite na sledeće korake.

Proverite probleme sa registrom

 1. Kliknite desnim tasterom miša na traku zadataka, a zatim izaberite stavku Pokreni menadžer zadataka.

 2. Izaberite karticu Procesi izaberite stavku explorer.exe, a zatim kliknite na dugme Završi proces.

 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Sledeći zadatak (Pokreni)

  U polju za tekst Otvori unesite explorer.exe, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“, unesite pojam regedit u polje za pretragu, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku regedit.exe.
 5. Idite do sledećeg ključa registratora: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

 6. Kliknite da biste izabrali ključ WinLogon, a zatim u desnom oknu izaberite stavku Shell. Vrednost za Shell u koloni „Podaci“ bi trebalo da bude explorer.exe. Ako vrednost za Shell nije explorer.exe, dvaput kliknite na Shell, a zatim u tekstualnom polju Podaci o vrednosti unesite explorer.exe, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. Zatvorite uređivač registratora, a zatim ponovo pokrenite računar.

Ako ovi koraci reše problem, završili ste. Ako ne reše, pređite na sledeće korake.

Pokrenite računar u bezbednom režimu i pokrenite funkciju „Oporavak sistema“

 1. Kliknite na dugme Start slika dugmeta „Start“, kliknite na strelicu pored dugmeta Isključi i izaberite stavku Ponovo pokreni.
 2. Postupite na jedan od sledećih načina:

  • Ako je na računaru instaliran jedan operativni sistem, prilikom ponovnog pokretanja pritisnite i držite taster F8. Taster F8 treba da pritisnete pre nego što se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, moraćete da pokušate ponovo tako što ćete sačekati da se pojavi Windows odzivnik za prijavljivanje, a zatim isključiti i ponovo pokrenuti računar.

  • Ako računar ima više od jednog operativnog sistema, koristite tastere sa strelicama da biste istakli operativni sistem koji želite da pokrenete u bezbednom režimu, a zatim pritisnite taster F8.

 3. Na ekranu Više opcija za pokretanje koristite tastere sa strelicama da biste istakli opciju Bezbedni režim, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Prijavite se na računar sa korisničkim nalogom koji ima administratorska prava. Kada računar radi u bezbednom režimu, u uglovima monitora videćete reci Bezbedni režim.

 5. Kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“, otkucajte „oporavak sistema“ u polje za pretragu, izaberite stavku Oporavak sistema i kliknite na dugme Dalje. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 6. Izaberite tačku oporavka na kojoj je računar radio prema očekivanjima, kliknite na dugme Dalje i zatim kliknite na dugme Završi.

 7. Ponovo pokrenite računar.

Ako ovi koraci reše problem, završili ste. Ako ne reše, ponovite korake i izaberite raniju tačku oporavka (ako je dostupna). Ako ni to ne reši problem, obratite se proizvođaču računara ili tehničkoj podršci za dodatnu pomoć.