Zašto je jačina bežičnog signala niska?

Ako bežična mreža ima nisku jačinu signala, prenos informacija na mreži može biti spor ili možda nećete moći da pristupite određenim delovima mreže. Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa niskom jačinom bežičnog signala:

 • Računar se nalazi predaleko od bežične mrežne skretnice ili pristupne tačke.

  Približite računar mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački. Ukoliko je računar prenosni, premeštajte ga da biste utvrdili domet bežičnog signala i najbolje mesto za korišćenje računara.

  Ukoliko se ne možete približiti mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački, razmotrite kupovinu i instaliranje eksterne antene za adapter bežične mreže. Mnogi adapteri bežične mreže su podešeni tako da na njih možete priključiti eksternu antenu koja obezbeđuje bolji prijem od ugrađene antene. Proverite informacije koje ste dobili sa adapterom bežične mreže da biste videli da li možete instalirati dodatnu antenu.

 • Bežična mrežna skretnica ili pristupna tačka su isključene ili ne rade ispravno.

  Pokušajte da uradite dve stvari:

  • Uverite se da su mrežna skretnica ili pristupna tačka uključeni i da je svetlo bežičnog signala upaljeno.

  • Vratite mrežnu skretnicu ili pristupnu tačku na prethodne vrednosti isključivanjem, sačekajte najmanje 10 sekundi, a zatim je ponovo uključite.

  Ukoliko nemate pristupnu tačku ili ne upravljate mrežom, obratite se administratoru mreže.

 • Dolazi do smetnji od drugih uređaja.

  Ako imate 802.11b ili 802.11g mrežni hardver, on koristi frekvenciju od 2,4 gigaherca (GHz). Drugi uređaji koji koriste ovu frekvenciju uključuju mikrotalasne pećnice i bežične telefone. Ukoliko imate 802.11a mrežni hardver, on koristi frekvenciju od 5 GHz. Neki bežični telefoni takođe koriste ovu frekvenciju. Ovi uređaji mogu da izazovu smetnje između računara i mreže.

  Postoje dve radnje koje možete da izvršite u ovoj situaciji:

  • Ukoliko u blizini računara ima sličnih uređaja, privremeno ih isključite ili udaljite.

  • Promenite postavke mrežne skretnice ili pristupne tačke da biste koristili drugi bežični kanal ili postavite kanal da se automatski bira ukoliko je postavljen na određeni broj kanala. Ponekad, jedan bežični kanal ima bolju vezu od drugih. U SAD-u i Kanadi možete koristiti kanale 1, 6 i 11. Pogledajte informacije koje ste dobili sa pristupnom tačkom ili mrežnom skretnicom za uputstva o postavljanju kanala bežičnog signala.

 • Mreža koju tražite je podešena tako da ne emituje ime mreže (SSID).

  Bežične mrežne skretnice i pristupne tačke se mogu podesiti da ne emitujuime mreže. U tom slučaju, možete otkriti da je mreža u dometu (kako biste se povezali sa njom), osim ako ste se ranije povezivali sa njom, ili se možete povezati ručno sa mrežom koristeći SSID (service set identifier). Da biste se povezali sa mrežom koja ne emituje, sledite sledeće korake:

  1. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete na sistemskoj traci poslova kliknuti na ikonu mreže (Slika ikone bežične mreže ili Slika ikone ožičene mreže).

  2. Izaberite opciju Neimenovana mreža, a zatim otkucajte informacije o mreži.

   Mreža će se dodati na listu mreža i biće dostupna za povezivanje kada računar bude u dometu mreže.