Problemi pri instalaciji operativnog sistema Windows: najčešća pitanja

Slede neki odgovori na uobičajena pitanja o instaliranju operativnog sistema Windows.

Prikaži sve

Kako da dobijem šifru proizvoda?

Ako nemate šifru proizvoda koju biste otkucali tokom procesa instalacije, morate kupiti novu šifru proizvoda i aktivirati Windows u roku od 30 dana nakon instalacije.

Više informacija potražite u odeljcima:

Kako da učinim da se računar pokrene sa Windows instalacionog diska umesto sa čvrstog diska računara?

Možda ćete morati da navedete da računar koristi CD ili DVD disk jedinicu kao prvi uređaj za pokretanje u BIOS-u računara.

Upozorenje

 • Vodite računa prilikom promene postavki BIOS-a. Interfejs BIOS-a je dizajniran za napredne korisnike i moguće je promeniti neku postavku koja bi mogla da spreči ispravno pokretanje računara.

 1. Uključite računar, ubacite Windows instalacioni disk, a zatim ponovo pokrenite računar.

 2. Na novijim računarima obično se prikazuje meni za pokretanje (ili podizanje) sistema. U meniju za pokretanje izaberite stavku „Podešavanje BIOS-a“, „Postavke BIOS-a“ ili nešto slično.

  Procedure se razlikuju u zavisnosti od proizvođača BIOS-a. Obično morate da pritisnete taster (poput F2, F12, Delete, Esc) ili kombinaciju tastera neposredno po uključivanju računara, ali pre nego što se pokrene Windows. Više informacija potražite u informacijama koje ste dobili uz računar ili posetite Veb lokaciju proizvođača računara.

 3. Pojaviće se ekran za podešavanje BIOS-a. Na ekranu za podešavanje BIOS-a izaberite opciju pod imenom „Redosled pokretanja“ ili nešto slično tome.

 4. Izaberite CD ili DVD jedinicu kao primarni uređaj za pokretanje sistema.

Ponovo pokrenite računar, a zatim pokrenite Windows sa instalacionog CD-a ili DVD-a kako što je prethodno opisano.

Šta mogu da pokušam ako dobijem poruku da postoji problem pri kopiranju datoteka?

Instalacija se može zaustaviti ako sistem ne može da kopira datoteke. Evo nekih mogućih uzroka i rešenja za ovaj problem:

 • Pokušajte da očistite Windows instalacioni disk. Možda je izgreban, zamazan ili prljav. Obrišite disk mekanom tkaninom, ubacite ga u CD ili DVD jedinicu, a zatim ponovo pokrenite instalaciju operativnog sistema Windows. Ako je instalacioni disk oštećen, možda ćete morati da ga zamenite. Više informacija potražite u članku Zamena Microsoft softvera ili hardvera, naručivanje servisnih paketa i ispravki proizvoda i zamena uputstava za proizvode na Microsoft Veb lokaciji.

 • Uverite se da CD ili DVD jedinica ispravno funkcioniše. Ako nije tako, disk možda previše vibrira da bi laser tačno pročitao podatke. Za više informacija o ovom problemu pogledajte dokumentaciju hardvera ili se obratite proizvođaču CD ili DVD jedinice.

 • Ako na računaru imate više CD ili DVD jedinica, uverite se da računar pokušava da pronađe datoteke na ispravnoj disk jedinici. Ako računar ima funkciju za onemogućavanje CD ili DVD jedinica koje nisu u upotrebi, onemogućite disk jedinice koje ne koristite. U suprotnom, pokušajte da ubacite disk u drugu jedinicu, a zatim ponovo započnite instalaciju.

 • Proverite da li imate virus na računaru. Pokrenite antivirusni program da biste skenirali sistem i identifikovali potrebne popravke. Uverite se da ste onemogućili antivirusni program pre nego što ponovo započnete instalaciju.

Ako vidim plavi ili crni ekran ili ekran koji se ne menja, da li je moja instalacija oštećena?

Na računaru se možda nalazi hardver ili softver koji nije kompatibilan sa operativnim sistemom Windows 7. Ako imate ovaj problem, sledite sledeće korake:

 1. Sačekajte oko 10 minuta da biste videli da li će se instalacija nastaviti. Posmatrajte indikator čvrstog diska (najčešće je to lampica na računaru koja treperi kada je čvrsti disk aktivan) da biste videli da li postoji neka aktivnost. Ako deluje kao da čvrsti disk radi, instalacija bi trebalo da je u toku. Ako čvrsti disk ne radi, pređite na 2. korak.

 2. Deinstalirajte sve antivirusne programe, a zatim ponovo pokrenite računar. Ne zaboravite da omogućite antivirusni softver nakon instaliranja operativnog sistema Windows.

 3. Ako instalacija ponovo bude neuspešna, možda je problem u nekompatibilnom hardveru. Više informacija potražite na mreži, na Veb lokaciji Windows 7 savetnik za nadogradnju.

 4. Ako je hardver kompatibilan, a računar ipak prestaje da se odaziva, onemogućite nepotreban hardver. Uklonite USB (univerzalna serijska magistrala) uređaje, uklonite ili onemogućite mrežne adaptere, zvučne kartice i serijske kartice, a zatim ponovo pokrenite instalaciju.

 5. Ako računar i dalje prestaje da se odaziva tokom instalacije, obratite se proizvođaču ili prodavcu računara.

Kako da popravim uređaj kao što je monitor, zvučna kartica ili štampač koji ne funkcioniše nakon nadogradnje na Windows 7?

Prvo pokušajte ponovo da instalirate uređaj. Ako to ne reši problem, proverite da li proizvođač ima noviju verziju upravljačkog programa uređaja koja je dizajnirana da radi sa operativnim sistemom Windows 7. Više informacija potražite u odeljku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne radi ispravno.

Mogu li da pokušam ponovo da instaliram Windows ako moj računar izgubi napajanje tokom instalacije?

Ako računar ostane bez napajanja tokom instalacije, Windows će pokušati da vrati trenutni operativni sistem. Možete nastaviti sa korišćenjem trenutne verzije operativnog sistema Windows, ali neke funkcije možda neće raditi.

Pre nego što ponovo pokušate da instalirate Windows, rešite i uklonite probleme koji su možda doveli do gubitka napajanja računara. Proverite kablove za napajanje i produžne kablove i zamenite sve neispravne delove. Kada završite, ponovo pokušajte da instalirate Windows 7 i odaberite prilagođenu instalaciju (instalaciju koja automatski zamenjuje postojeću verziju operativnog sistema Windows).

Upozorenje

 • Prilagođena instalacija briše sve postavke i programe. Obavezno napravite rezervne kopije datoteka pre nego što počnete. Kada se instalacija dovrši, morate ručno ponovo instalirati sve programe i vratiti datoteke čije ste rezervne kopije napravili u prethodno stanje. Više informacija potražite u odeljku Instaliranje i ponovno instaliranje operativnog sistema Windows‍‍.