Svim funkcijama programa Windows Media Center možete pristupiti koristeći samo tastaturu. Pored toga, Media Center obezbeđuje mnoštvo tasterskih prečica što olakšava kretanje pomoću tastature.

Za informacije o korišćenju funkcija „Jednostavan pristup“, kao što je narator i lupa, pogledajte Korišćenje funkcija „Jednostavan pristup“ u programu Windows Media Center.

Sledeće tabele prikazuju različite tasterske prečice za Media Center.

Korišćenje prečica za osnovnu navigaciju

Sledeća tabela prikazuje kako da koristite prečice za osnovnu navigaciju u programu Media Center.

Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu

Otvaranje programa Media Center ili vraćanje na početni ekran programa Media Center

Taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom+Alt+Enter

Prihvatanje selekcije

Enter

Vraćanje na prethodni ekran

Backspace

Prelazak na prvu stavku na listi

Home

Prelazak na poslednju stavku na listi

End

Pomeranje levo, desno, gore ili dole

Tasteri sa strelicama

Ulazak u režim celog ekrana ili izlazak iz njega

Alt+Enter

Korišćenje prečica za kontrolu zvuka

Sledeća tabela prikazuje kako da koristite prečice za kontrolu zvuka.

Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu

Privremeno isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka

F8

Smanjivanje jačine zvuka

F9

Povećavanje jačine zvuka

F10

Odlazak na stranicu biblioteke muzike

Ctrl+M

Reprodukovanje pesme

Ctrl+Shift+P

Zaustavljanje reprodukovanja pesme

Ctrl+Shift+S

Pauziranje ili nastavak pesme

Ctrl+P

Prelazak na početak trenutne pesme

Ctrl+B

Preskakanje na sledeću pesmu

Ctrl+F

Brzo premotavanje pesme unapred

Ctrl+Shift+F

Ripovanje CD-a

Ctrl+R

Prikaz priručnog menija

Ctrl+D

Korišćenje prečica za gledanje i snimanje televizije

Sledeća tabela prikazuje kako da koristite prečice za gledanje i snimanje televizije.

Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu

Prelazak na ekran „Snimljeni TV program“

Ctrl+O

Prelazak na Vodič

Ctrl+G

Prelazak na ekran „TV program uživo“

Ctrl+T

Promena odnosa širina/visina ekrana (zum)

Ctrl+Shift+Z

Snimanje TV programa

Ctrl+R

Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije TV programa uživo ili snimljenog TV programa

Ctrl+P

Zaustavljanje snimanja ili reprodukcije TV programa

Ctrl+Shift+S

Nastavljanje reprodukcije TV programa

Ctrl+Shift+P

Premotavanje unazad TV programa uživo ili snimljenog TV programa

Ctrl+Shift+B

Brzo premotavanje unapred TV programa uživo ili snimljenog TV programa

Ctrl+Shift+F

Preskoči unazad

Ctrl+B

Preskoči unapred

Ctrl+F

Prikaz priručnog menija

Ctrl+D

Prelazak na sledeći kanal

Page Up

Prelazak na prethodni kanal

Page Down

Korišćenje prečica za prikazivanje slika

Sledeća tabela prikazuje kako da koristite prečice za prikazivanje slika.

Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu

Prelazak na slike

Ctrl+I

Povećavanje na slici

Enter

Reprodukcija projekcije slajdova

Ctrl+Shift+P

Zaustavljanje projekcije slajdova

Ctrl+Shift+S

Pauziranje ili nastavak projekcije slajdova

Ctrl+P

Preskakanje na prethodnu sliku

Strelica nagore ili strelica nalevo

Preskakanje na sledeću sliku

Strelica nadole ili strelica nadesno

Prikaz priručnog menija

Ctrl+D

Korišćenje prečica za reprodukciju video zapisa

Sledeća tabela prikazuje kako da koristite prečice za reprodukciju video zapisa.

Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu

Prelazak na video zapise

Ctrl+E

Reprodukovanje video zapisa

Ctrl+Shift+P

Pauziranje ili nastavak video zapisa

Ctrl+P

Zaustavljanje video zapisa

Ctrl+Shift+S

Premotavanje video zapisa unazad

Ctrl+Shift+B

Premotavanje video zapisa unapred

Ctrl+Shift+F

Preskakanje unazad

Ctrl+B

Preskakanje unapred

Ctrl+F

Promena odnosa širina/visina ekrana (zum)

Ctrl+Shift+Z

Korišćenje prečica za reprodukciju DVD-ova

Sledeća tabela prikazuje kako da koristite prečice za vreme reprodukcije DVD-ova.

Za izvršavanje sledeće radnje
Koristite ovu tastersku prečicu

Prelazak na DVD meni

Ctrl+Shift+M

Reprodukovanje DVD-a

Ctrl+Shift+P

Pauziranje ili nastavak DVD-a

Ctrl+P

Zaustavljanje DVD-a

Ctrl+Shift+S

Premotavanje DVD-a unazad

Ctrl+Shift+B

Premotavanje DVD-a unapred

Ctrl+Shift+F

Prelazak na prethodno poglavlje

Ctrl+B

Prelazak na sledeće poglavlje

Ctrl+F

Promena odnosa širina/visina ekrana (zum)

Ctrl+Shift+Z

Promena izbora zvuka za DVD

Ctrl+Shift+A

Napomena

  • Neke tasterske prečice koje su ovde navedene možda neće biti dostupne u zavisnosti od računarskog hardvera ili tipa medija koji reprodukujete. Na primer, nećete moći da prikažete vodič ako nemate instaliran TV tjuner.