Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o upravljanju digitalnim pravima (DRM), pravima na korišćenje medija i zaštićenim Windows Media datotekama.

Prikaži sve

Šta je DRM?

DRM je skraćenica za digital rights management (upravljanje digitalnim pravima). DRM je tehnologija koju dobavljači sadržaja, kao što su prodavnice na mreži, koriste da bi kontrolisali način na koji se koriste i distribuiraju digitalne muzičke i video datoteke koje ste dobili od njih. Prodavnice na mreži prodaju i iznajmljuju pesme i filmove na koje se primenjuje DRM. Datoteka na koju je primenjen DRM poznata je kao zaštićena datoteka.

Windows Media Player, kao i neke prodavnice na mreži i uređaji, podržava ili koristi tip DRM- a koji se zove Windows upravljanje digitalnim pravima na medije.

Šta su prava na korišćenje medija?

Prava na korišćenje medija su dozvole za korišćenje zaštićene datoteke na određeni način. Dobavljači sadržaja, kao što su prodavnice na mreži, mogu da odrede način korišćenja zaštićenih datoteka koje ste dobili od njih. Na primer, dobavljač sadržaja vam može dati dozvolu za reprodukovanje datoteke na računaru (pravo reprodukcije), dozvolu za narezivanje datoteke na audio CD (pravo narezivanja) ili dozvolu za sinhronizovanje pesme sa prenosnim uređajem (pravo sinhronizacije).

Svako od ovih prava ima određene osobine. Na primer, dobavljač sadržaja vam može dodeliti sledeća prava na korišćenje:

 • Pravo da određenu pesmu reprodukujete na računaru neograničen broj puta.

 • Pravo da sinhronizujete tu pesmu sa dva prenosna uređaja pet puta mesečno

 • Pravo da pesmu dvaput narežete na audio CD

Prava na korišćenje medija ponekad se nazivaju licence.

Kako Player koristi prava na korišćenje medija?

Kada u programu Player pokušate da koristite zaštićenu datoteku, Player proverava da li su na računaru instalirana važeća prava na korišćenje medija. Ako prava na korišćenje medija dozvoljavaju izvršavanje zahtevane radnje (na primer, sinhronizaciju datoteke sa uređajem), Player će izvršiti tu radnju.

Ako Player na računaru ne pronađe važeća prava na korišćenje medija ili ako vam ona ne dozvoljavaju izvršavanje zahtevane radnje, Player neće izvršiti tu radnju. Player će obično prikazati poruku o grešci koja ukazuje na uzrok neizvršavanja radnje ili će se pored zaštićene datoteke prikazati dugme Greška Slika dugmeta „Greška“ ili dugme Informacije Slika dugmeta „Informacije“ na koje možete da kliknete ili da na njemu zadržite pokazivač kako biste videli više informacija.

Kako da preuzmem prava na korišćenje medija?

U većini slučajeva nije potrebno da brinete o preuzimanju prava na korišćenje medija. Player ih obično automatski preuzima kada je to potrebno.

Međutim, može se desiti da Player ne može da preuzme prava na korišćenje medija. Kada se to dogodi, Player obično prikazuje poruku koja navodi raspoložive mogućnosti. Samo pratite uputstva.

Ako vas Player usmeri ka nekoj prodavnici na mreži, možda će biti traženo da unesete ime naloga i lozinku kako biste nastavili. Prodavnica na mreži od vas može zahtevati da ažurirate informacije o plaćanju ili da uz naknadu preuzmete dodatna prava na korišćenje kao što je pravo narezivanja pesme na audio CD.

Player neće biti u mogućnosti da automatski preuzme prava na korišćenje medija ukoliko nije potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski preuzmi prava na korišćenje kada reprodukujem ili sinhronizujem datoteku (ova opcija je uključena po podrazumevanoj vrednosti). Da biste proverili da li možete automatski da preuzimate prava na korišćenje, uradite sledeće:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U biblioteci programa Player, u meniju Organizuj izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Privatnost.

 3. Proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski preuzmi prava na korišćenje kada reprodukujem ili sinhronizujem datoteku.

Pored toga, ako se preko prodavnice na mreži pretplatite na neku muzičku ili video pretplatničku uslugu, trebalo bi da proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski proveri da li treba osvežiti zaštićene datoteke. Ako je ova opcija uključena, Player će povremeno skenirati biblioteku da bi pronašao kupljene datoteke i datoteke pretplatničkih usluga koje nemaju prava na korišćenje medija, datoteke čija prava su istekla ili datoteke čija prava uskoro ističu. Player će zatim pokušati da preuzme prava sa Interneta. Ovim se poboljšava iskustvo sa reprodukcijom, narezivanjem i sinhronizacijom datoteka koje ste kupili i na koje ste se pretplatili.

Više informacija o biblioteci programa Player potražite u odeljku Prvi koraci u programu Windows Media Player.

Kako da znam da li je datoteka zaštićena?

Da biste proverili da li je datoteka zaštićena, uradite sledeće:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Ako ste u biblioteci programa Player i želite da vidite koje stavke su zaštićene, u oknu sa detaljima možete da prikažete kolonu Zaštićeno. U koloni Zaštićeno pored svake datoteke koja je zaštićena pojavljuje se „Da“. Da biste u koloni Zaštićeno sortirali po vrednosti, kliknite na ime kolone.

  • U oknu sa detaljima biblioteke programa Player desnim tasterom miša kliknite na datoteku, izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite karticu Prava na korišćenje medija. Ako je datoteka zaštićena, u polju Prava na korišćenje medija pojavljuju se uslovi licenciranja, a dobavljač sadržaja će navesti koja vam prava na korišćenje dodeljuje. Ako se u polju Prava na korišćenje medija ne pojavi ništa ili datoteka nije zaštićena ili je zaštićena, ali prava na korišćenje se ne nalaze na računaru ili se datoteka direktno reprodukuje sa Interneta (na primer, reprodukujete sadržaj na koji ste pretplaćeni direktno sa Veb lokacije prodavnice na mreži).

Za informacije o tome kako da promenite kolone koje su prikazane u biblioteci pogledajte odeljak Promena načina prikaza stavki u biblioteci programa Windows Media Player. Više informacija o biblioteci programa Player potražite u odeljku Prvi koraci u programu Windows Media Player.

Kako da obnovim prava na korišćenje medija?

Ako vidite poruku o grešci koja ukazuje na to da nemate prava na reprodukciju, narezivanje ili sinhronizaciju datoteke, a ova prava ste ranije imali, problem ćete možda moći da rešite obnavljanjem prava na korišćenje medija. Za ovo imate nekoliko mogućnosti:

 • Ako ste nabavili datoteku u prodavnici na mreži, prodavnica može ponuditi obnovu prava na korišćenje medija (licence). (Neke prodavnice ovaj postupak nazivaju aktivacija računara, autorizacija računara, obnavljanje biblioteke ili sinhronizacija licence.)

  Postupak za obnovu prava razlikuje se od prodavnice do prodavnice. Kod nekih prodavnica možda će biti potrebno da u donjem levom uglu programa Player izaberete stavku Pretraži sve prodavnice na mreži, zatim izaberete prodavnicu sa liste, instalirate softver prodavnice, a zatim na stranici prodavnice kliknete na vezu za korisničku službu ili upravljanje nalogom.

  Prodavnica može da ograniči koliko puta možete da obnovite prava ili da ograniči broj računara na kojima možete da koristite pesme ili video zapise koje ste dobili od njih. Neke prodavnice ne dozvoljavaju obnovu prava na korišćenje medija. Za detalje o smernicama prodavnice, pogledajte informacije za podršku za korisnike ili pomoć.

  Više informacija o pristupanju prodavnici na mreži potražite u odeljku Kupovina na mreži u programu Windows Media Player.

 • Ako je datoteka pesma koju ste ripovali sa CD-a sa uključenom opcijom Zaštiti muziku od kopiranja, prava na korišćenje ćete možda moći da obnovite reprodukcijom datoteke. Od vas će se tražiti da se povežete sa Microsoft Veb stranicom na kojoj je objašnjeno kako da obnovite prava ograničeni broj puta.

  Više informacija o opciji Zaštiti muziku od kopiranja potražite u odeljku Ripovanje muzike: najčešća pitanja.