Evo nekih odgovora na uobičajena pitanja o spiskovima numera u programu Windows Media Player.

Prikaži sve

Šta je spisak numera i zašto bih želeo da ga koristim?

U programu Player, spisak numera je tip spiska koji sadrži jednu ili više datoteka digitalnih medija. Spiskovi numera mogu da sadrže bilo koju kombinaciju pesama, video zapisa ili slika. Spiskovi numera predstavljaju odličan način za grupisanje stavki koje želite često da slušate ili gledate. Na primer, ako želite da slušate određene pesme prilikom večernjeg opuštanja, možete da kreirate spisak numera koji sadrži samo te pesme. Spiskove numera možete da koristite i za grupisanje stavki koje želite da narežete na CD ili da sinhronizujete na prenosni uređaj. Na primer, možete da kreirate spisak numera svojih omiljenih pesama za odmor i da ga zatim narežete na audio CD da biste ga reprodukovali na žurci.

Stavke na spisku numera se podrazumevano reprodukuju onim redom kojim se pojavljuju na spisku. Red reprodukovanja stavki možete da promenite njihovim prevlačenjem i otpuštanjem unutar spiska ili možete da ponavljate stavke i reprodukujete ih na spisku slučajnim redosledom. Više informacija o slučajnom redosledu i ponavljanju stavki potražite u članku Slučajni redosled i ponavljanje stavki u programu Windows Media Player.

Koja je razlika između običnog i automatskog spiska numera?

Sadržaj običnog spiska numera se ne menja, osim u slučaju kada ručno dodate ili uklonite stavke. Kada dodate, uklonite ili promenite stavke u biblioteci programa Player, sadržaj automatskog spiska numera se automatski menja prema kriterijumima koje ste naveli. Na primer, možete da kreirate automatski spisak numera svih pesama u biblioteci programa Player koje peva vaš omiljeni pevač, a koje ste ocenili sa četiri ili više zvezdica. Sadržaj automatskog spiska numera promeniće se automatski ako promenite ocenu neke od pesama tog pevača, ili ako dodate ili uklonite neku pesmu tog pevača.

Više informacija o običnim spiskovima numera potražite u članku Kreiranje ili menjanje običnog spiska numera u programu Windows Media Player. Više informacija o automatskim spiskovima numera potražite u članku Kreiranje ili menjanje automatskog spiska numera u programu Windows Media Player.

Gde su uskladištene datoteke spiskova numera na računaru?

Spiskovi numera se podrazumevano čuvaju u fascikli „Spiskovi numera“, koja se nalazi u istoj fascikli u koju ripujete CD-ove (obično je to fascikla „My music“).

Mogu li da sačuvam spisak numera u nekom drugom formatu?

Da. Player podrazumevano čuva spiskove numera sa .wpl oznakom tipa datoteke, ali ih možete sačuvati i sa .m3u ili .asx oznakama tipa datoteka. Više informacija o čuvanju spiska numera sa različitom oznakom tipa datoteke potražite u članku Kreiranje ili menjanje običnog spiska numera u programu Windows Media Player.

Zašto su neke od stavki na spisku numera zatamnjene?

Stavke na spisku numera mogu biti zatamnjene zbog njihovog preskakanja tokom reprodukcije. Više informacija o tome kako stavke mogu da se zatamne preskakanjem potražite u članku Kreiranje ili menjanje običnog spiska numera u programu Windows Media Player.

Zašto ne mogu da razvijem spisak numera?

Ako se spisak numera nalazi na Veb serveru, ne možete ga razviti da biste prikazali pojedinačne stavke. Međutim, možete se kretati kroz stavke na spisku numera klikom na dugmad Sledeće i Prethodno.