Windows kontrola dodirom i Internet Explorer: bolji zajedno

Ako koristite računar sa mogućnostima višestrukog dodira i Windows 7, otkrićete mnoge načine za korišćenje Windows kontrole dodirom koju možete da kontrolišete vrhovima prstiju. Internet Explorer 8 poseduje neke jedinstvene mogućnosti višestrukog dodira koje vam možda nisu poznate, čak ni ako ste već koristili Tablet PC računar ili ekran osetljiv na dodir sa operativnim sistemom Windows 7.

Poboljšanja u vezi sa tehnologijom dodira u programu Internet Explorer svrstavaju se u dve kategorije: lakše pronalaženje cilja vrhovima prstiju i prirodniji osećaj dodira.

Na primer, prikaz na Veb stranici možete brzo da uvećate i smanjite tako što ćete vrhovima prstiju lakše tapnuti vezu, izbliza nešto pogledati ii samo bolje iskoristiti prostor na ekranu.

Tapkanje za uvećanje

S obzirom na to da je vrh prsta manje precizan od miša ili prateće table, Internet Explorer vam pomaže da budete precizniji. Jedan od zadataka koje je najteže uraditi vrhom prsta jeste tapkanje veze na pretrpanoj Veb stranici u čijoj blizini su navedene druge veze, a naročito ako koristite prenosni računar sa malim ekranom. Lako ćete promašiti i pokrenuti pogrešnu vezu.

Da vam se to ne bi dešavalo, počnite da tapkate sa dva prsta na bilo kom mestu na stranici kako biste istog trenutka uvećali prikaz tog mesta. Zatim tapnite željenu vezu jednim vrhom prsta, što ćete lakše uraditi kada je veza uvećana. Kada se nova Veb stranica otvori, automatski će biti vraćena na normalnu veličinu.

Ovo tapkanje sa dva prsta radi zumiranja praćeno tapkanjem jednim prstom radi otvaranja veze je jednostavno i traje samo sekundu ili dve.

Da biste Veb stranicu vratili na normalnu veličinu nakon tapkanja sa dva prsta, ponovite taj postupak još jednom.

Slika Veb stranice normalne veličine
Ako tapnete ekran sa dva prsta na mestu gde se nalaze ovi kružići, Internet Explorer će uvećati prikaz mesta između prstiju.
Slika mesta na Veb stranici uvećanog tapkanjem sa dva prsta
Tapkanje sa dva prsta uvećava mesto tapkanja, olakšavajući izbor veza koje bi inače bile suviše male da biste mogli da ih dodirnete vrhom prsta.

Izbor načina zumiranja

Očekuje se da će Windows kontrola dodirom biti popularna na prenosnim računarima sa mogućnostima višestrukog dodira i malim ekranima. Kad god koristite mali ekran, lakše je ako možete da uvećate prikaz odeljaka Veb stranice i pogledate ih izbliza, a naročito da biste bolje videli neku fotografiju. Tapkanjem sa dva prsta možete brzo da uvećate prikaz bilo kog dela Veb stranice, ali ponekad je potrebno imati kontrolu nad nivoom uvećanja.

Da biste kontrolisali uvećanje, postavite dva vrha prsta na ekran i razdvojte ih. Stranica će se uvećavati paralelno sa razdvajanjem vrhova prstiju. Međusobno ih približavajte dok se ne dodirnu kako biste smanjili stranicu.

Zatvaranje kartica

Teško je i pogoditi sićušno dugme „Zatvori karticu“ Slika dugmeta „Zatvori karticu“ kojim se zatvara kartica pregledača u programu Internet Explorer pomoću vrha prsta. Da bismo vam olakšali ovaj uobičajeni zadatak, na ekranima osetljivim na dodir je uvećana veličina cilja.

Nije reč o promeni koju ćete primetiti jer se dugme „Zatvori karticu“ prikazuje u istoj veličini bilo da koristite Internet Explorer na računaru sa ekranom osetljivim na dodir ili bez njega. Međutim, na ekranu osetljivom na dodir, aktivna oblast oko dugmeta je veća. Zahvaljujući većoj ciljnoj oblasti, možete da zatvorite karticu čak i ako blago promašite dugme vrhom prsta.

Slika kartice u programu Internet Explorer
Internet Explorer uvećava veličinu ciljne oblasti oko malog dugmeta „Zatvori karticu“ koji morate da pogodite vrhom prsta kako biste zatvorili karticu.

Prelazak unapred ili unazad

Navigacija dodirom unapred ili unazad na Veb stranicama koje ste već posetili je jednostavna. Da biste se vratili na poslednju Veb stranicu koju ste posetili, samo postavite vrh prsta na nju i pomerite ga udesno, kao da pokušavate da listate unazad stranice knjige. Da ne biste slučajno kliknuli na vezu umesto da uhvatite stranicu, nastojte to da radite na oblasti Veb stranice na kojoj nisu navedene nikakve veze.

Kada listate unazad ili unapred, Internet Explorer istog trenutka prikazuje mali pregled stranice koja će se upravo otvoriti pre nego što se ona prikaže u punoj veličini.

Da biste se pomerili jednu stranicu unapred, okrenite stranicu nalevo, kao da pokušavate da je uklonite sa leve strane ekrana. (Imajte u vidu da unapred ili unazad možete da listate samo one stranice koje ste već posetili.)

Razdvajanje veza

Internet Explorer detektuje kada koristite vrh prsta umesto prateće table ili miša. Ako listu omiljenih lokacija otvorite tapkanjem pomoću vrha prsta, Internet Explorer proširuje prostor između veza kako biste lakše pogodili željenu vezu. Možda će vam se učiniti da to nije velika promena, ali je vrlo korisna ako često koristite kontrolu dodirom, naročito na malom ekranu.

Slika liste omiljenih lokacija sa širokim razmakom
Slika liste omiljenih lokacija sa uskim razmakom
Ako listu omiljenih lokacija otvorite tapkanjem pomoću vrha prsta, Internet Explorer proširuje prostor (vrh) između veza u odnosu na razmere pri korišćenju miša ili prateće table (dno).

Ovaj veći razmak možda neće biti primetan pri prvom korišćenju ekrana osetljivog na dodir, ali ako budete pažljivo gledali, primetićete mnoge diskretne promene poput ove u programu Internet Explorer.

Pomenuto proširenje ćete primetiti i kada vrhom prsta prevučete nadole traku sa adresama kako biste videli listu Veb stranica koje ste nedavno posetili. Kao što je već naglašeno, Internet Explorer primećuje kada ovu listu otvarate dodirom, pa proširuje prostor između veza kako biste lakše tapnuli željenu vezu.

Slika trake sa adresama sa širokim razmakom
Slika trake sa adresama sa uskim razmakom
Ako traku sa adresama otvorite pomeranjem pomoću vrha prsta, Internet Explorer proširuje prostor (vrh) između veza u odnosu na razmere pri korišćenju miša ili prateće table (dno).

Prirodni osećaj za uobičajene pokrete

Možete da koristite i standardne pokrete Windows kontrole dodirom da biste kontrolisali Internet Explorer – iste pokrete koje možete da koristite u celom operativnom sistemu Windows. Na primer, možete da postavite jedan vrh prsta na dugu Veb stranicu i lako udarite nagore ili nadole kako biste se brzo kretali u datom pravcu. Možete i da držite vrh prsta na ekranu i polako gurate stranicu nagore ili nadole ako želite sporije da je pomerate.

S druge strane, možete da postavite dva vrha prsta na Veb stranicu, zadržite ih na njoj, a zatim prevučete stranicu udesno ili ulevo ako je suviše široka da bi stala u prozor pregledača.

Takvi pokreti treba da budu prirodni, kao da zaista okrećete, gurate ili prevlačite stranicu, a ne kao da samo pomerate digitalnu sliku. Kada lagano udarite dugu stranicu i ona se pomeri do dna, primetićete blagi skok kada stigne do kraja, ukazujući time na to da ne može da ide dalje.

Provera sopstvenim vrhovima prstiju

Neki od ovih pokreta nisu očigledni dok ih sami ne primenite u programu Internet Explorer. Isprobajte ih i videćete kako prirodno ćete se osećati pokušavajući da prstima olakšate pregledanje Veba.

Više informacija potražite u članku Windows Touch.