Alatka za rešavanje problema sa uslugom Windows Update rešava neke probleme sa uslugom Windows i može da otkloni ovu grešku umesto vas.

Ako prethodni korak nije funkcionisao, pokušajte sledeće korake.

Pokretanje potrebnih Windows Update usluga

 1. Otvorite administrativne alatke tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin administrativne alatke, a zatim izaberite stavku Administrativne alatke.

 2. Kliknite dvaput na stavku Usluge. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. U dijalogu Usluge izaberite stavku Usluga inteligentnog prenosa u pozadini (možda ćete morati da se pomerite da biste je pronašli zato što su stavke navedene abecednim redom).

 4. Obratite pažnju na status izbora (status je prikazan u trećoj koloni). Ako on prikazuje poruku Zaustavljeno, kliknite desnim tasterom miša na stavku Usluga inteligentnog prenosa u pozadini, a zatim kliknite na dugme Start.

 5. U dijalogu Usluge izaberite stavku Windows Update (možda ćete morati da se pomerite da biste je pronašli zato što su stavke navedene abecednim redom).

 6. Obratite pažnju na status izbora (status je prikazan u trećoj koloni). Ako on prikazuje poruku Zaustavljeno, kliknite desnim tasterom miša na stavku Windows Update , a zatim kliknite na dugme Start.

 7. U dijalogu Usluge izaberite stavku Radna stanica (možda ćete morati da se pomerite da biste je pronašli zato što su stavke navedene abecednim redom).

 8. Obratite pažnju na status izbora (status je prikazan u trećoj koloni). Ako on prikazuje poruku Zaustavljeno, kliknite desnim tasterom miša na stavku Radna stanica, a zatim kliknite na dugme Start.

 9. Zatvorite dijalog Usluge i ponovo pokrenite uslugu Windows Update.

Ako se listi usluga ne pojavi stavka „Usluga inteligentnog prenosa u pozadini“, pogledajte odeljak „Rešenje“ u ovom članku o problemima sa uslugom inteligentnog prenosa u pozadini na Microsoft veb lokaciji.

Ako se na listi usluga ne pojavi stavka „Usluga Windows Update“, pogledajte ovaj članak o instaliranju Windows Update agenta na veb lokaciji Microsoft.

Ako i dalje budete dobijali ovu grešku, idite na veb lokaciju Microsoft Answers da biste pronašli dodatnu pomoć.

Kodovi grešaka na koje se ovo primenjuje:

 • WindowsUpdate_80070424

 • 0x80070424