Do Windows Update greške 80070643 može doći iz nekoliko razloga. Najčešći uzrok je problem sa komponentom .NET Framework koja je instalirana na računaru. Na ovu grešku možete naići i pri instalaciji ispravki za Microsoft Office 2003. Ako ste instalirali ispravke za Microsoft Office 2003 kada ste dobili ovu grešku, sledite uputstva iz odeljka „Microsoft Office 2003“ ispod. U suprotnom, sledite uputstva iz odeljka „Windows .NET Framework“.

Prikaži sve

Windows .NET Framework

Komponenta .NET framework predstavlja deo operativnog sistema Windows koji se koristi za pravljenje, primenu i pokretanje programa. Pošto više programa koristi .NET Framework, mogu nastati problemi od oštećenja čvrstog diska ili pogrešnih instalacija programa, što može izazvati neuspeh ažuriranja.

Koraci za rešavanje problema namenjeni su naprednim korisnicima. Ako niste sigurni u vezi sa izvršavanjem ovih koraka, zamolite prijatelja ili stručnjaka za podršku da vam pomogne. Pronaći ćete korake u .NET Framework članku na Microsoft Veb lokaciji.

Microsoft Office 2003

Da biste otklonili ovaj problem, možda ćete morati da ponovo pokrenete uslugu Office Source Engine (OSE) i opet pokušate da instalirate najnovije ispravke za Office proizvode.

Ponovno pokretanje usluge Office Source Engine (OSE)

Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

  1. Otvorite administrativne alatke tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin administrativne alatke, a zatim izaberite stavku Administrativne alatke.

  2. Kliknite dvaput na stavku Services (Usluge). Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Ako je usluga Office Source Engine onemogućena, kliknite dvaput na nju da biste otvorili svojstva usluge.

  4. Izaberite listu Startup type (Tip pokretanja), izaberite stavku Automatic (Delayed Start) (Automatsko (odloženo pokretanje)), a zatim kliknite na dugme Apply (Primeni).

  5. U okviru Service status (Status usluge) izaberite stavku Start (Pokreni).

Više informacija o ponovnom pokretanju OSE usluge potražite u članku Microsoft Office ispravke na Microsoft Veb lokaciji.

Ako se ova greška i dalje bude javljala, pogledajte ovu automatsku alatku za rešavanje problema na Veb lokaciji Microsoft podrške ili posetite lokaciju Microsoft Answers radi dodatne pomoći.

Kodovi grešaka na koje se ovo primenjuje:

  • WindowsUpdate_80070643

  • WindowsUpdate_643

  • 643

  • 0x643

  • 0x80070643