Windows Update greška 8007f0f4 ili FFFFFFFF

Beleška

  • Ove informacije se promenjuju na Windows 7 sa servisnim paketom 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 sa SP1, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP sa SP2 i Windows Server 2003.

Ako dobijete Windows Update grešku 8007f0f4 ili FFFFFFFF, to znači da nije moguće instalirati važnu ispravku zbog problema na računaru. Do tog problema obično dovodi zaraza malverom (zlonamernim softverom) na računaru. Da bi se sprečilo da računar postane nestabilan, Windows neće instalirati ispravku.

Preporučujemo da instalirate i pokrenete antivirusni program na računaru, ukloniti svaki zlonamerni softver, a zatim instalirate važnu ispravku.

Neki antivirusni programi prodaju se preko godišnjih pretplata koje po potrebi mogu da se obnove, a mnogi su dostupni i besplatno. Microsoft nudi Microsoft Security Essentials, besplatni antivirusni program koji možete preuzeti sa Veb lokacije Microsoft Security Essentials. Takođe možete da posetite Veb lokaciju Windows dobavljača bezbednosnog softvera za i pronađete antivirusni program nezavisnog proizvođača.

Više informacije o otkrivanju i uklanjanju zlonamernog softvera potražite u članku Kôd greške prilikom instaliranja bezbednosne ispravke 977165 na Veb lokaciji Microsoft.

Kodovi grešaka na koje se ovo primenjuje:

  • WindowsUpdate_8007f0f4

  • 0x8007f0f4

  • WindowsUpdate_FFFFFFFF

  • 0xFFFFFFFF