Windows Update greška 8024002d

Do Windows Update greške 8024002d može doći iz nekoliko razloga.

Prikaži sve

Windows traži datoteke na disk jedinici ili uređaji koji ne postoji

Ova greška se može pojaviti ako ste instalirali Windows sa prenosivog medijuma ili prenosive disk jedinice, a prenosivi medijum nije umetnut ili disk jedinica nije povezana.

Da biste rešili problem, umetnite prenosivi medijum ili povežite prenosivu disk jedinicu i ponovo pokrenite uslugu Windows Update.

Instalirate servisni paket ili ispravku za Microsoft Office programe koje ste instalirali sa CD-a ili DVD-a

Uradite nešto od sledećeg:

Oštećena je datoteka (CBS Manifest) koja je potrebna za instalaciju

Ovu oštećenu datoteku ponekad je moguće automatski popraviti ponovnim pokretanjem usluge Windows Update.

Ako nijedno od ovih rešenja ne funkcioniše

Ako ponovo dođe do problema nakon pokušaja gorenavedenih rešenja, možete se obratiti uslugama Microsoft podrške za korisnike. Biće potrebno da kreirate datoteku evidencije koju će tehničari koristiti kako bi vam pomogli u rešavanju problema. Da biste uključili vođenje evidencije i kreirali datoteku evidencije, pročitajte sledeći članak na Microsoft Veb lokaciji Poruka o grešci prilikom pokušaja instalacije ispravki sa Veb lokacije Windows Update ili Microsoft Update: „0x8024002D“. U članku, u okviru trećeg metoda sledite korake za svoju verziju operativnog sistema Windows

Da bi se obratili uslugama Microsoft podrške za korisnike, posetite Veb lokaciju Microsoft Update centar za rešenja.

Kodovi grešaka na koje se ovo primenjuje:

  • WindowsUpdate_8024002d

  • 0x8024002d