Mreža može biti jedan računar povezan sa Internetom ili dva ili više međusobno povezanih računara (koji mogu biti povezani i sa Internetom). U bežičnoj (Wi-Fi) mreži, računari su povezani radio signalima umesto žicama ili kablovima. Prednosti bežičnih mreža uključuju mobilnost i odsustvo vidljivih žica. Mane mogu uključiti sporiju vezu u odnosu na ožičenu vezu i smetnje drugih bežičnih uređaja, kao što su bežični telefoni.

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o bežičnim mrežama.

Prikaži sve

Koji su različiti tipovi bežičnih mrežnih tehnologija?

Trenutno postoje četiri opcije: 802.11b, 802.11a, 802.11g i 802.11n. Sledeće tabele porede ove tehnologije.

Napomena

 • Navedeno vreme prenosa odnosi se na optimalne uslove. Njega nije uvek moguće ostvariti pod normalnim okolnostima zbog razlika u hardveru, Veb serverima, uslovima mrežnog saobraćaja itd.

802.11b

Brzina

Do 11 megabita u sekundi (Mbit/s)

Prednosti
 • Ima dobar domet signala

Nedostaci
 • Ima najsporiju brzinu prenosa

 • Dozvoljava manje istovremenih korisnika

 • Koristi frekvenciju od 2,4 gigaherca (GHz) (isto kao mnoge mikrotalasne pećnice, bežični telefoni i drugi aparati), što može stvoriti smetnje

802.11a

Brzina

Do 54 Mbit/s

Prednosti
 • Dozvoljava više istovremenih korisnika

 • Koristi frekvenciju od 5 GHz, što ograničava smetnje od drugih uređaja

Nedostaci
 • Ima slabiji domet signala pa zidovi i druge prepreke mogu da ometaju vezu

 • Nije kompatibilna sa 802.11b mrežnim adapterima, mrežnim skretnicama i pristupnim tačkama

802.11g

Brzina

Do 54 Mbit/s

Prednosti
 • Ima brzinu prenosa koja se može porediti sa 802.11a u optimalnim uslovima

 • Dozvoljava više korisnika u isto vreme

 • Ima dobar domet signala i ne može se lako ometati

 • Kompatibilna je sa 802.11b mrežnim adapterima, mrežnim skretnicama i pristupnim tačkama

Nedostaci
 • Koristi frekvenciju od 2,4 GHz tako da ima iste probleme sa smetnjama kao i 802.11b

802.11n

Brzina

U zavisnosti od broja tokova podataka koji hardver podržava, 802.11n može da prenosi podatke brzinom do 150 Mbit/s, 300 Mbit/s, 450 Mbit/s ili 600 Mbit/s

Prednosti
 • Najbrža je

 • Koristi više signala i antena kako bi se postigla bolja brzina

 • Dozvoljava više korisnika u isto vreme

 • Ima najbolji domet signala i ne može se lako ometati

 • Otporna je na smetnje uzrokovane drugim uređajima

 • Može da koristi frekvenciju od 2,4 GHz ili od 5,0 GHz

 • Ako koristi frekvenciju od 2,4 GHz, kompatibilna je sa 802.11g mrežnim adapterima, mrežnim skretnicama i pristupnim tačkama

Nedostaci
 • Ako koristi frekvenciju od 2,4 GHz, može da ima iste probleme sa smetnjama kao i 802.11b

 • Ovaj protokol još uvek nije potpuno završen, tako da može doći do promena nekih zahteva

Ukoliko imate više od jednog adaptera bežične mreže ili ukoliko adapter koristi više od jednog standarda, možete navesti koji će se adapter ili standard koristiti za svaku mrežnu vezu. Na primer, ukoliko imate računar koji koristite za postavljanje medija u tok podataka ka drugim računarima na mreži, trebalo bi da ga podesite za korišćenje 802.11a ili 802.11n veze ukoliko su dostupne. Na taj način ćete dobiti brži prenos podataka kada gledate video zapise ili slušate muziku.

Koji hardver je potreban da bi računar bio povezan sa bežičnom mrežom?

Potreban je interni ili eksterni adapter bežične mrežne. Da biste videli da li računar ima adapter bežične mreže, uradite sledeće:

 • Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin adapter, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz mrežnih veza.

  Ovde su navedeni adapteri koji su instalirani na računaru.

Šta je jačina bežičnog signala?

Na listi dostupnih bežičnih mreža videćete simbol Slika ikone jačine signala bežične mreže koji pokazuje jačinu bežičnog signala za svaku mrežu. Što više traka, to je signal jači. Jak signal (pet traka) obično znači da je bežična mreža blizu ili da nema smetnji. Povežite se sa bežičnom mrežom sa najjačim signalom za najbolje performanse. Međutim, ukoliko neobezbeđena mreža ima jači signal od obezbeđene, bezbednije je za podatke da se povežete sa obezbeđenom mrežom (ali morate biti ovlašćeni korisnik mreže da biste mogli da se povežete na nju). Da biste poboljšali jačinu signala, možete da približite računar bežičnoj mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački, ili možete da premestite mrežnu skretnicu ili pristupnu tačku tako da ne budu blizu izvora smetnji kao što su zidovi od cigala ili zidovi sa metalnim potpornim gredama. Da biste videli listu dostupnih bežičnih mreža, uradite sledeće:
 • Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete na sistemskoj traci poslova kliknuti na ikonu mreže (Slika ikone bežične mreže ili Slika ikone ožičene mreže).

Koji su rizici povezivanja sa javnom bežičnom mrežom?

Javne bežične mreže su pogodne, ali ukoliko nisu pravilno obezbeđene, povezivanje sa nekom od njih može biti rizično. Svaki put kada je to moguće povežite se samo sa bežičnim mrežama koje zahtevaju bezbednosni ključ za mrežu ili imaju neki drugi oblik bezbednosti, kao što je certifikat. Informacije koje se šalju preko takvih mreža su šifrovane, što može poboljšati zaštitu računara od neovlašćenog pristupa. Na listi dostupnih bežičnih mreža je svaka neobezbeđena mreža obeležena. Ako se povežete sa mrežom koja nije bezbedna, imajte na umu da neko pomoću pravih alatki može videti sve što radite, uključujući Veb lokacije koje posećujete, datoteke koje šaljete i primate, kao i korisnička imena i lozinke koje koristite. Dok ste povezani na neobezbeđenu mrežu ne bi trebalo da šaljete i primate dokumente ili posećujete Veb lokacije koje sadrže lične informacije, kao što su podaci iz banke.

Kako da pronađem bežičnu mrežu koje nema na listi dostupnih mreža?

Ukoliko ste se ranije povezivali na tu mrežu, uverite se da je računar u njenom dometu, da su mrežna skretnica ili pristupna tačka uključeni (ukoliko imate pristup mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački), kao i da je komutator za bežične mreže na računaru uključen. (Nemaju svi računari komutator. Ukoliko vaš ima, obično se nalazi na prednjoj strani računara.) Ukoliko se niste povezali sa mrežom, možda je emitovanje isključeno i možda ćete morati da ručno dodate mrežu. Da biste dodali mrežu koja ne emituje, sledite sledeće korake:

 1. Otvorite upravljanje bežičnim mrežama tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin bežična, a zatim izaberite stavku Upravljanje bežičnim mrežama.

 2. Kliknite na dugme Dodaj i izaberite stavku Ručno kreiraj mrežni profil.

 3. Otkucajte informacije o mreži.

 4. Ako želite da se Windows automatski povezuje kada je mreža u dometu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski pokreni ovu vezu.

 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Poveži se čak i u slučaju da nema emitovanja preko mreže, kliknite na dugme Dalje, a zatim na dugme Zatvori.

  Napomena

  • Ako izaberete ovu opciju, privatnost vašeg računara može biti narušena. Ako nema konfigurisanih skrivenih mreža, vaš računar neće emitovati svoju lokaciju, a tako se poboljšava bezbednost računara.

Mreža će se dodati na listu mreža i biće dostupna za povezivanje kada računar bude u dometu mreže. Da biste se povezali sa mrežom, pratite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete na sistemskoj traci poslova kliknuti na ikonu mreže (Slika ikone bežične mreže ili Slika ikone ožičene mreže).

 2. Izaberite opciju Neimenovana mreža, a zatim otkucajte informacije o mreži.

  Mreža se dodaje na listu mreža i biće dostupna za povezivanje kada računar bude u dometu.

Zašto je potrebno da kopiram postavke bežične mreže na druge računare i uređaje na mreži?

Drugi računari i uređaji na mreži moraju da znaju kako da komuniciraju sa bežičnom mrežnom skretnicom da bi mogli da šalju i primaju informacije na mreži. Svakom računaru ili uređaju su potrebne postavke kao što su ime mreže i bezbednosni ključ za mrežu da bi mogao da komunicira sa mrežnom skretnicom.

Mogu li da koristim softver koji se razlikuje od operativnog sistema Windows za upravljanje vezama bežične mreže?

Da. Iako je konfiguracija bežične mreže podrazumevano omogućena u operativnom sistemu Windows, možete je onemogućiti instaliranjem i korišćenjem drugog programa. Mnogi mrežni adapteri se isporučuju sa sopstvenim softverom za bežično upravljanje. Ukoliko koristite drugi program za upravljanje vezama bežične mreže, a umesto njega želite da koristite operativni sistem Windows, sledite ove korake:

 1. Isključite ili onemogućite drugi program.

 2. Otvorite prozor komandne linije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Komandna linija, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Komandna linija.

 3. Otkucajte netsh wlan show settings.

  Ako je automatska konfiguracija bežične mreže isključena, videćete tekst Logika automatske konfiguracije je onemogućena za interfejs „Ime interfejsa“.

 4. Da biste omogućili automatsku konfiguraciju, upišite komandu set autoconfig enabled=yes interface=„Ime interfejsa“.