Štampanje fotografija nekada je zahtevalo komoru za razvijanje fotografija ili profesionalnu fotografsku laboratoriju – da ne pominjemo dodatnu obuku. Međutim, tokom poslednje decenije digitalni fotoaparati i računari doneli su revoluciju na polju fotografije i omogućili svakom da štampa fotografije kod kuće. U okviru ovog članka naučićete na koji način alatke u operativnom sistemu Windows mogu da vam pomognu da prikazujete, organizujete i štampate digitalne slike.

Prebacivanje slika sa fotoaparata na računar

Većina digitalnih fotoaparata skladišti slike na CompactFlash memorijskoj kartici ili Secure Digital (SD) kartici. Kada budete spremni za prikazivanje, organizovanje ili štampanje slika, biće potrebno da te slike uvezete na računar. Nakon toga ćete moći da obrišete slike sa memorijske kartice i da je upotrebite za slikanje nove grupe slika.

Postoje dva osnovna načina za uvoz slika:

 • Direktno povezivanje fotoaparata. Slike možete da uvezete tako što ćete povezati fotoaparat sa računarom direktno pomoću USB (univerzalna serijska magistrala) kabla. Ovaj metod zahteva da fotoaparat bude uključen, tako da će uvoz slika potrošiti malo baterije. Takođe će biti neophodno da pri ruci imate kabl ukoliko slike uvozite na uobičajen način.

  Ilustracija USB kabla
  USB kabl
 • Korišćenje čitača memorijske kartice. Najbrži način za uvoz slika jeste korišćenje čitača memorijske kartice. Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata, stavite je u čitač kartice, a zatim priključite čitač kartice na USB port na računaru. Mnogi računari imaju ugrađene čitače kartica i na taj način omogućavaju stavljanje memorijske kartice direktno u računar.

  Ilustracija čitača memorijske kartice
  Čitač memorijskih kartica

Bez obzira na to koji metod odaberete, Windows bi trebalo da automatski prepozna fotoaparat ili čitač kartice kada ih povežete sa računarom. Nakon toga, sledite ove korake:

 1. U dijalogu Automatska reprodukcija izaberite opciju Uvezi slike i video zapise koristeći Windows. Windows će pronaći slike (i video datoteke) na memorijskoj kartici.

  Slika dijaloga „Automatska reprodukcija“
  Taj dijalog pojavljuje se kada povežete fotoaparat ili čitač kartica sa računarom ili ubacite memorijsku karticu u čitač kartica
 2. Kada Windows pronađe slike, bićete upitani da li želite da kreirate oznaku (reč ili kratku frazu koja opisuje grupu) za slike koje uvozite. Ako to želite, unesite ime oznake u okvir Dodaj oznake ovim slikama (opcionalno). Ako slike koje uvozite nemaju zajedničke karakteristike, preskočite ovaj korak. Kasnije uvek možete dodati oznake pojedinačnim slikama (pogledajte odeljak „Organizovanje i pronalaženje slika“ u ovom članku).

  Slika dijaloga „Uvoz slika i video zapisa“
  Slikama možete dodati oznaku prilikom uvoza
 3. Kliknite na dugme Uvezi.

 4. Dok Windows počinje sa uvozom slika i video datoteka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Obriši nakon uvoza ako želite da izbrišete slike i video zapise sa memorijske kartice nakon završetka uvoza. To će osloboditi prostor na kartici tako da ćete moći da snimite novu grupu slika.

  Slika dijaloga „Uvoz slika i video zapisa“
  Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste izbrisali slike uvezene sa memorijske kartice

Slike će se nakon uvoza pojaviti u Windows prikazivaču fotografija.

Savet

 • Za konverziju običnih fotografija u digitalne možete koristiti uređaj koji se zove skener.

Biblioteka „Slike“ i Windows prikazivač fotografija

Biblioteka „Slike“ predstavlja osnovni način pronalaženja i organizovanja slika na računaru. Da biste otvorili biblioteku „Slike“, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izaberite stavku Slike.
Slika biblioteke „Slike“
Biblioteka „Slike“

Windows prikazivač fotografija je funkcija u operativnom sistemu Windows koju možete koristiti za prikaz i štampanje digitalnih slika. Dvaput kliknite na sliku u biblioteci „Slike“ da biste je otvorili u programu Windows prikazivač fotografija.

Windows prikazivač fotografija i biblioteka „Slike“ imaju neke zajedničke funkcije. Na primer, slike možete prikazati, odštampati ili videti u okviru projekcije slajdova u biblioteci „Slike“ ili u prikazivaču fotografija. Koju od njih treba koristiti?

Uopšteno govoreći, biblioteka „Slike“ predstavlja mesto za pronalaženje i organizovanje slika. Biblioteka „Slike“ vam omogućava da vidite sve slike na jednom mestu i olakšava prikazivanje slika po datumu, oznaci i drugim kriterijumima. Pomoću Windows prikazivača fotografija slike možete rotirati, povećati, prikazati u punoj veličini ili kao projekciju slajdova.

Rad sa slikama

Kada slike budu na računaru, verovatno ćete želeti da radite sa njima. Možete prikazati nekoliko slika na jednom ekranu, jednu sliku u punoj veličini, rotirati slike i pregledati ih u okviru projekcije slajdova.

Korišćenje sličica

Biblioteka „Slike“ omogućava vam da slike prikažete kao sličice – male verzije slika u punoj veličini. Da biste prikazali što više sličica, kliknite na dugme UvećajSlika dugmeta „Uvećaj“ u prozoru biblioteke „Slike“ kako bi on prekrio ceo ekran.
Da biste promenili veličinu sličica, kliknite na dugme PrikaziSlika dugmeta „Prikazi“ u biblioteci slika, a zatim pomerajte klizač nagore ili nadole. Sličice možete smanjiti da biste brzo pregledali veliku kolekciju slika. Ili povećajte sličice da biste na svakoj slici videli više detalja. Promena veličine sličice ne utiče na verziju slike u punoj veličini.

Da biste vratili srednju veličinu sličica, kliknite na dugme Prikazi, a zatim izaberite stavku Srednje ikone.

Rotiranje slike

Vertikalne slike u mogu da se pojavljuju postrance u Windows prikazivaču fotografija. Te slike možete rotirati da biste ispravili njihov položaj tako što ćete kliknuti na dugme Rotiraj u smeru suprotnom od kazaljke na satuSlika dugmeta „Rotiraj u smeru suprotnom od kazaljki na satu“ u Windows prikazivaču fotografija ili na dugme Rotiraj u smeru kazaljke na satuSlika dugmeta „Rotiraj u smeru kazaljke na satu“ u Windows prikazivaču fotografija.

Prikazivanje slike u punoj veličini

Da biste prikazali sliku tako da ona popunjava veći deo prozora prikazivača fotografija, kliknite dvaput na sliku u biblioteci „Slike“.

Uvećajte prozor prikazivača fotografija da biste videli najveći mogući prikaz slike.

Kliknite na dugme Zumiraj i pomerite klizač nagore da biste povećali deo slike. Dok je slika povećana, bilo koji deo slike možete prevući pokazivačem u obliku šake Slika pokazivača u obliku šake da biste pomerali sliku. Kliknite na dugme Uklopi u prozorSlika dugmeta „Uklopi u prozor“ u Windows prikazivaču fotografija da biste se vratili na standardni prikaz.

Gledanje slika u okviru projekcije slajdova

Digitalne slike možete prikazivati u vidu projekcije slajdova koja se odvija automatski na celom ekranu.

Da biste pokrenuli projekciju slajdova, dvaput kliknite na sliku da biste je otvorili u prikazivaču fotografija, a zatim u dnu prikazivača fotografija kliknite na dugme Reprodukuj projekciju slajdova. Projekcija slajdova će obuhvatati sve slike iz trenutnog prikaza.

Slika dugmeta „Reprodukuj projekciju slajdova“
Dugme „Reprodukuj projekciju slajdova“

Kada je projekcija slajdova pokrenuta, možete je pauzirati, podesiti njenu brzinu, ići napred ili nazad i odabrati da li će se slike prikazivati nasumično ili redom. Kliknite desnim tasterom miša na projekciju slajdova da biste prikazali kontrole projekcije slajdova.

Pritisnite taster Esc ili u priručnom meniju projekcije slajdova izaberite stavku Izađi da biste završili projekciju slajdova.

Organizovanje i pronalaženje slika

Ako redovno koristite digitalni fotoaparat, uskoro ćete nakupiti stotine i hiljade slika na računaru. Kada je potrebno da pronađete određenu sliku iz svoje kolekcije, alatke u biblioteci „Slike“ vam mogu pomoći.

Pronalaženje slika po datumu

Digitalni foto-aparat označava slike datumom snimanja. U biblioteci „Slike“ možete pregledati ili pronaći slike po godini, mesecu ili danu kada su snimljene.

Da biste pronašli slike po datumu, u biblioteci „Slike“ kliknite na polje za pretragu, izaberite stavku Datum fotografisanja, a zatim odaberite određeni datum, mesec, godinu ili drugi vremenski period.

Slika polja za pretragu
Polje za pretragu

Dodavanje oznaka slikama

Biblioteku „Slike“ možete koristiti za dodavanje oznaka slikama – to su smislene reči ili fraze koje opisuju ko ili šta je na slici i gde je slika snimljena. Označavanje slika olakšava njihovo pronalaženje u budućnosti, zato što možete lako prikazati sve slike sa određenom oznakom.

Ako vam se čini da dodavanje oznaka svakoj slici oduzima mnogo vremena, ne brinite – oznake možete dodati celoj grupi slika odjednom. Na primer, oznaku „Rođendan“ možete dodati za 20 ili 30 slika sa rođendanske proslave. Da biste slikama dodali oznake, sledite ove korake:

 1. U biblioteci „Slike“ izaberite slike koje želite da označite. Da biste izabrali više slika, držite taster Ctrl dok klikćete na slike.

 2. U oknu sa detaljima na dnu biblioteke „Slike“ kliknite na dugme Dodaj oznaku, otkucajte ime oznake u polje, a zatim pritisnite taster Enter. Oznaka se dodaje svim izabranim slikama. Možete dodati neograničeni broj oznaka.

Pokušajte da steknete naviku da slike označavate odmah pošto ih uvezete. Na taj način nećete završiti sa zalihama slika koje je potrebno označiti. Više informacija potražite u odeljku Označavanje slika radi lakšeg pronalaženja.

Pronalaženje slika po oznaci

Kada označite slike u biblioteci „Slike“, lakše ćete ih ponovo pronaći. Samo unesite oznaku u polje za pretragu. Pojaviće se sve slike sa tom oznakom. Na primer, u dole navedenom primeru unos oznake Životinje pronalazi sve slike sa oznakom koja sadrži reč „Životinje“. Ako neke slike u imenima datoteka sadrže reč „životinje“, i one će se pojaviti.

Slika koja prikazuje kako se pronalaze slike kucanjem teksta u polje za pretragu
Otkucajte pojam u polje za pretragu da biste pronašli slike koje ste označili

Ako ne možete da se setite koje ste oznake kreirali, kliknite na polje za pretragu, izaberite stavku Oznake, a zatim izaberite oznaku da biste videli listu slika sa tom oznakom.

Slika liste „Oznake“
Lista „Oznake“

Više informacija potražite u odeljku Upravljanje slikama.

Deljenje slika

Deljenje digitalnih slika znači omogućavanje drugim ljudima da vide vaše slike na svojim računarima. Najčešći metodi deljenja su postavljanje slika na Veb lokaciju i slanje slika e-poštom.

Veb lokacije za deljenje fotografija

Jedan od načina za deljenje digitalnih slika sa drugima jeste njihovo otpremanje (kopiranje) na Veb lokaciju za deljenje fotografija. Prijatelji i članovi porodice koje pozovete mogu posetiti Veb lokaciju i videti vaše foto-albume. Većina lokacija za deljenje fotografija vam omogućava da delite i skladištite slike besplatno. Međutim, imajte na umu da će na nekim lokacijama slike biti izbrisane ako nakon nekog vremena ne kupite odštampane primerke slika ili poklone sa te Veb lokacije. Pobrinite se da proverite smernice Veb lokacije.

Deljenje slika putem e-pošte

Drugi način deljenja slika je putem e-pošte. Slike putem e-pošte možete početi da šaljete iz biblioteke „Slike“ ili Windows prikazivača fotografija. Ako započnete iz biblioteke „Slike“, moći ćete da promenite veličinu više fotografija odjednom. Ako započnete iz prikazivača fotografija, moći ćete da promenite veličinu samo trenutne slike. Bez obzira na to odakle počinjete, Windows prikazivač fotografija može automatski komprimovati slike (smanjiti veličinu datoteke) da bi e-poruka stigla brže i da bi slike zauzimale manje prostora na računaru primaoca. To ne utiče na originalne slike.

Da biste poslali slike u e-poruci, izaberite slike u biblioteci „Slike“, a zatim na traci sa alatkama kliknite na dugme E-pošta. U dijalogu Prilaganje datoteka, izaberite veličinu slike (podrazumevana srednja veličina je obično odgovarajuća), a zatim kliknite na dugme Priloži.

Slika dijaloga „Prilaganje datoteka“
Izbor veličine slika za e-poštu

Windows će otvoriti novu e-poruku u vašem programu za e-poštu. Slike koje izaberete biće priložene poruci.

Slika datoteke koja je priložena uz e-poruku
Slika priložena e-poruci

Da biste poslali sliku, unesite e-adrese primalaca, otkucajte temu i napišite kratku poruku. Zatim kliknite na dugme Pošalji. Više informacija potražite u odeljcima Prvi koraci sa e-poštom i Slanje slika u e-poruci.

Štampanje slika

Ovaj odeljak govori o tri osnovna metoda štampanja. Za opšte informacije o štampanju pogledajte odeljak Prvi koraci uz štampanje.

Korišćenje kućnog štampača

Ako kod kuće imate štampač, možete sami odštampati fotografije. Ink jet štampači i štampači sa sublimacijom boja mogu da štampaju visokokvalitetne fotografije uz upotrebu posebnog papira. Mnogi štampači imaju ugrađene čitače memorijskih kartica i male LCD ekrane, tako da slike možete štampati bez upotrebe računara.

Ilustracija ink jet štampača
Ink jet štampač

Slike sa računara možete štampati na nekoliko načina. Možete odštampati jednu sliku, više slika na jednoj strani ili katalog (mrežu sličica koja predstavlja lako dostupnu referencu).

Da biste odštampali slike, u biblioteci „Slike“ izaberite slike koje želite da odštampate, a zatim na traci sa alatkama kliknite na dugme Odštampaj. U dijalogu Štampanje slika odaberite opcije štampanja i kliknite na dugme Odštampaj.

Slika dijaloga „Štampanje slika“
Dijalog „Štampanje slika“

Naručivanje odštampanih slika na mreži

Kućni računari su praktični i omogućavaju brzo štampanje slika. Međutim, ako želite da izbegnete troškove i napor kupovine mastila i papira, razmislite o korišćenju usluge štampanja fotografija na mreži. Te usluge vam omogućavaju da otpremite (kopirate) slike na Veb lokaciju. Tamo možete naručiti odštampane fotografije raznih veličina i platiti ih kreditnom karticom. Odštampane slike biće vam poslate na kućnu adresu ili na adresu vaše firme.

Jedna od prednosti korišćenja usluga štampanja fotografija na mreži jeste mnoštvo proizvoda koje oni nude. Osim običnih odštampanih primeraka slika, možete naručiti majice, čestitke, kalendare, šolje, postere, podloge za miša koje su prilagođene vašem ukusu i još mnogo toga – na svim tim stvarima mogu biti slike koje odaberete. Osim toga, te Veb lokacije obično nude usluge deljenja fotografija (pogledajte odeljak „Deljenje slika“ iznad).

Štampanje slika u fotografskoj radnji

Ako želite da brzo dobijete odštampane primerke slika, a nemate štampač kod kuće, memorijsku karticu fotoaparata možete odneti u fotografsku radnju koja nudi usluge štampanja digitalnih fotografija. Radnje koje nude takve usluge su prodavnice fotoaparata, veliki maloprodajni objekti, čak i neke bakalnice i prodavnice mešovite robe. Neke radnje imaju i samouslužne fotografske automate u kojima možete uređivati, izrezati i odštampati slike za samo nekoliko minuta.

Pravljenje rezervnih kopija slika

Ako koristite digitalni fotoaparat, verovatno ćete za samo nekoliko godina skupiti kolekciju od više hiljada digitalnih slika. Te slike čuvaju dragocene uspomene i ne mogu se nadomestiti ako dođe do kvara čvrstog diska na računaru. Zato je važno da pravite rezervne kopije slika tako što ćete uskladištiti kopije slika na nekom drugom mestu. Možete ih kopirati na upisive DVD-ove ili CD-ove ili na spoljašnji čvrsti disk ili za to možete koristiti uslugu skladištenja datoteka na Internetu.