Datoteka je stavka koja sadrži informacije – na primer, tekst, slike ili muziku. Kada se otvori, datoteka može u velikoj meri da izgleda kao tekstualni dokument ili slika kakvu možete pronaći na nečijem stolu ili kartoteci. Datoteke su na računaru predstavljene ikonama; ovo olakšava prepoznavanje tipa datoteke tako što ćete pogledati njenu ikonu. Evo nekih uobičajenih ikona datoteka:

Slika ikona datoteka
Ikone za nekoliko tipova datoteka

Fascikla predstavlja kontejner koji možete da koristite za skladištenje datoteka. Ako na radni sto stavite hiljade papira, biće gotovo nemoguće da pronađete neki od njih kada vam bude potreban. Zbog toga se papirne datoteke često skladište u fasciklama u kartoteci. Fascikle na računaru funkcionišu na isti način. Evo nekih tipičnih ikona fascikli:

Slika ikona fascikli
Prazna fascikla (levo); fascikla sa datotekama (desno)

Fascikle mogu da skladište i druge fascikle. Fascikla unutar fascikle obično se naziva potfascikla. Možete kreirati neograničeni broj fascikli, a svaka fascikla može sadržati neograničeni broj datoteka i dodatnih potfascikli.

Upotreba biblioteka za pristup datotekama i fasciklama

Kada bude potrebno da organizujete datoteke, ne morate početi od nule. Možete da koristite biblioteke, novu funkciju u ovoj verziji operativnog sistema Windows, da biste pristupili datotekama i fasciklama i raspoređivali ih na različite načine. Evo spiska četiri podrazumevane biblioteke i načina na koji se obično koriste:

 • Biblioteka „Dokumenti“. Ovu biblioteku koristite za organizovanje i raspoređivanje dokumenata za obradu teksta, unakrsnih tabela, prezentacija i drugih tekstualnih datoteka. Više informacija potražite u članku Upravljanje dokumentima.

  Po podrazumevanoj vrednosti, datoteke koje premestite, kopirate ili sačuvate u biblioteci „Dokumenti“ skladište se u fascikli „Moji dokumenti“.

 • Biblioteka „Slike“. Ovu biblioteku koristite za organizovanje i raspoređivanje digitalnih slika, bez obzira na to da li su snimljene fotoaparatom, skenirane ili ste ih primili od nekog putem e-pošte. Više informacija potražite u članku Upravljanje slikama.

  Po podrazumevanoj vrednosti, datoteke koje premestite, kopirate ili sačuvate u biblioteci „Slike“ skladište se u fascikli „Moje slike“.

 • Biblioteka „Muzika“. Ovu biblioteku koristite za organizovanje i raspoređivanje digitalne muzike, kao što su pesme koje ripujete sa audio CD-a ili koje preuzmete sa interneta. Više informacija potražite u članku Upravljanje muzikom.

  Po podrazumevanoj vrednosti, datoteke koje premestite, kopirate ili sačuvate u biblioteci „Muzika“ skladište se u fascikli „Moja muzika“.

 • Biblioteka „Video zapisi“. Ovu biblioteku koristite za organizovanje i raspoređivanje video zapisa, kao što su klipovi sa digitalnog foto-aparata ili kamkordera, ili video datoteke koje preuzmete sa Interneta. Više informacija potražite u članku Upravljanje video zapisima.

  Po podrazumevanoj vrednosti, datoteke koje premestite, kopirate ili sačuvate u biblioteci „Video zapisi“ skladište se u fascikli „Moji video zapisi“.

Da biste otvorili biblioteku „Dokumenti“, „Slike“ ili „Muzika“, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izaberite stavku Dokumenti, Slike ili Muzika.
Slika menija „Start“
Iz „Start“ menija možete da otvarate uobičajene biblioteke

Više informacija o bibliotekama potražite u članku Rad sa bibliotekama.

Razumevanje delova prozora

Kada otvorite fasciklu ili biblioteku, videćete je u prozoru. Različiti delovi ovog prozora dizajnirani su da vam pomognu da se krećete u operativnom sistemu Windows ili da lakše radite sa datotekama, fasciklama i bibliotekama. Ovde je prikazan tipičan prozor i svi njegovi delovi:

Slika fascikle „Dokumenti“
Deo prozora Čemu služi
Deo prozora

Okno za navigaciju

Čemu služi

Koristite okno za navigaciju da biste pristupali bibliotekama, fasciklama, sačuvanim pretragama, čak i kompletnim čvrstim diskovima. Koristite odeljak „Omiljene lokacije“ da biste otvarali fascikle i pretrage koje najčešće koristite, a odeljak „Biblioteke“ da biste pristupali svojim bibliotekama. Takođe možete razviti stavku „Računar“ da biste pregledali fascikle i potfascikle. Više informacija potražite u članku Rad sa oknom za navigaciju.

Deo prozora

Dugmad „Nazad“ i „Napred“

Čemu služi
Koristite dugme NazadSlika dugmeta „Nazad“i dugme NapredSlika dugmeta „Napred“ da biste se kretali do drugih fascikli ili biblioteka koje ste već otvorili bez zatvaranja trenutnog prozora. Ta dugmad funkcioniše zajedno sa trakom adresa. Na primer, kada promenite fascikle pomoću trake adresa, možete upotrebiti dugme „Nazad“ da biste se vratili u prethodnu fasciklu.
Deo prozora

Traka sa alatkama

Čemu služi

Koristite traku sa alatkama da biste izvršavali uobičajene zadatke kao što je promena izgleda datoteka i fascikli, narezivanje datoteka na CD ili pokretanje projekcije slajdova digitalnih slika. Dugmad na traci sa alatkama se menja da bi se prikazali samo bitni zadaci. Na primer, ako kliknete na datoteku slike, traka sa alatkama prikazuje drugačiju dugmad od dugmadi koju bi prikazivala da ste kliknuli na muzičku datoteku.

Deo prozora

Traka adresa

Čemu služi

Koristite traku adresa za navigaciju do druge fascikle ili biblioteke ili za vraćanje na prethodnu. Više informacija potražite u članku Kretanje pomoću trake adresa.

Deo prozora

Okno „Biblioteka“

Čemu služi

Okno „Biblioteka“ se pojavljuje samo kada ste u biblioteci (na primer, u biblioteci „Dokumenti“). Koristite okno „Biblioteka“ da biste prilagodili biblioteku ili da biste rasporedili datoteke po različitim svojstvima. Više informacija potražite u članku Rad sa bibliotekama.

Deo prozora

Naslovi kolona

Čemu služi

Koristite naslove kolona da biste promenili način organizacije datoteka na listi datoteka. Na primer, možete da kliknete na levu stranu naslova kolone da biste promenili redosled prikaza datoteka i fascikli ili možete da kliknete na desnu stranu da biste filtrirali datoteke na različite načine. (Imajte na umu da su naslovi kolona dostupni samo u prikazu „Detalji“. Da biste saznali kako da se prebacite u prikaz „Detalji“, pogledajte odeljak „Prikazivanje i raspoređivanje datoteka i fascikli“ dalje u ovoj temi.)

Deo prozora

Lista datoteka

Čemu služi

To je mesto na kojem je prikazan sadržaj trenutne fascikle ili biblioteke. Ako potražite datoteku pomoću polja za pretragu, pojaviće se samo one datoteke koje se podudaraju sa trenutnim prikazom (uključujući datoteke u potfasciklama).

Deo prozora

Polje za pretragu

Čemu služi

Otkucajte reč ili frazu u polju za pretragu da biste potražili stavku u trenutnoj fascikli ili biblioteci. Pretraga počinje odmah kada počnete sa kucanjem. Na primer, ako otkucate slovo „B“, na listi datoteka pojaviće se sve datoteke čija imena počinju slovom B. Više informacija potražite u članku Pronalaženje datoteke ili fascikle.

Deo prozora

Okno sa detaljima

Čemu služi

Koristite okno sa detaljima da biste videli uobičajena svojstva povezana sa izabranom datotekom. Svojstva datoteke su informacije o datoteci kao što su autor, datum poslednje izmene datoteke, kao i opisne oznake koje ste možda dodali datoteci. Više informacija potražite u članku Dodavanje oznaka i drugih svojstava datoteci.

Deo prozora

Okno za pregled

Čemu služi
Koristite okno za pregled da biste videli sadržaj većine datoteka. Na primer, ako izaberete e-poruku, tekstualnu datoteku ili sliku, njen sadržaj možete videti bez otvaranja datoteke u programu. Ako ne vidite okno za pregled, kliknite na dugme Okno za pregledSlika dugmeta okna za pregled na traci sa alatkama da biste ga uključili.

Prikazivanje i raspoređivanje datoteka i fascikli

Kada otvorite fasciklu ili biblioteku, možete promeniti način na koji datoteke izgledaju u prozoru. Na primer, možda ćete želeti da ikone budu veće (ili manje) ili da prikažete raspored koji će vam omogućiti da vidite različite vrste informacija o svakoj datoteci. Da biste izvršili takve vrste promena, koristite dugme PrikaziSlika dugmeta „Prikazi“ na traci sa alatkama.

Svaki put kada kliknete levo od dugmeta „Prikazi“, ono menja način na koji se datoteke i fascikle prikazuju tako što prolazi kroz pet različitih prikaza: „Velike ikone“, „Lista“, prikaz pod imenom „Detalji“ koji prikazuje nekoliko kolona informacija o datoteci, prikaz sa manjim ikonama koji se zove „Pločice“ i prikaz pod imenom „Sadržaj“ koji prikazuje deo sadržaja iz datoteke.

Ako kliknete na strelicu na levoj strani dugmeta „Prikazi“, pojaviće se dodatni izbori. Pomerite klizač nagore ili nadole da biste precizno podesili veličinu ikona datoteka i fascikli. Videćete kako se veličina ikona menja dok pomerate klizač.

Slika liste „Prikazi“
Opcije liste „Prikazi“

U bibliotekama možete ići korak dalje tako što ćete raspoređivati datoteke na različite načine. Na primer, recimo da želite da rasporedite datoteke u biblioteci „Muzika“ po žanru (kao što je džez i klasična):

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izaberite stavku Muzika.
 2. U oknu biblioteke (iznad liste datoteka) izaberite meni pored menija Rasporedi po i izaberite stavku Žanr.

Pronalaženje datoteka

U zavisnosti od toga koliko datoteka imate i kako su organizovane, pronalaženje datoteke može da znači pregledanje stotina datoteka i potfascikli – što nije lak zadatak. Da biste uštedeli vreme i trud, koristite polje za pretragu da biste pronašli datoteku.

Slika polja za pretragu
Polje za pretragu

Polje za pretragu se nalazi na vrhu svakog prozora. Da biste pronašli datoteku, otvorite fasciklu ili biblioteku od koje je najsmislenije početi pretragu, kliknite na polje za pretragu i počnite sa kucanjem. Polje za pretragu filtrira trenutni prikaz na osnovu teksta koji otkucate. Datoteke se prikazuju kao rezultati pretrage ako se termin za pretragu podudara sa imenom datoteke, oznakama ili drugim svojstvima, čak i sa tekstom u tekstualnom dokumentu.

Ako tražite datoteku na osnovu svojstva (na primer, tipa datoteke), možete da suzite pretragu pre nego što počnete da kucate tako što ćete kliknuti na polje za pretragu, a zatim izabrati jedno od svojstava ispod polja za pretragu. To pretraživanju teksta dodaje filter za pretragu (kao što je „tip“), zahvaljujući kojem ćete dobiti preciznije rezultate.

Ako ne vidite datoteku koju tražite, možete da promenite kompletan opseg pretrage tako što ćete izabrati neku od opcija na dnu rezultata pretrage. Na primer, ako tražite datoteku u biblioteci „Dokumenti“, ali ne možete da je pronađete, možete da izaberete stavku Biblioteke da biste proširili pretragu na ostale biblioteke. Više informacija potražite u članku Pronalaženje datoteke ili fascikle.

Kopiranje i premeštanje datoteka i fascikli

Povremeno ćete možda želeti da promenite mesto na kome se skladište datoteke na računaru. Na primer, možda ćete želeti da premestite datoteke u drugu fasciklu ili da ih kopirate na prenosivi medijum (kao što su CD-ovi ili memorijske kartice) da biste ih delili sa drugima.

Većina ljudi kopira i premešta datoteke koristeći metod koji se zove prevuci i otpusti. Počnite tako što ćete otvoriti fasciklu koja sadrži datoteku ili fasciklu koju želite da premestite. Zatim otvorite fasciklu u koju želite da je premestite u drugom prozoru. Postavite prozore naporedno na radnu površinu tako da možete da vidite sadržaj oba prozora.

Nakon toga prevucite datoteku ili fasciklu iz prve u drugu fasciklu. I to je sve.

Ilustracija koja prikazuje kako se datoteka prevlači iz jednog prozora u drugi
Da biste kopirali ili premestili datoteku, prevucite je iz jednog prozora u drugi

Prilikom korišćenja metoda „prevuci i otpusti“, možda ćete primetiti da se datoteka ili fascikla nekad kopira, a nekad premešta. Ako prevlačite stavku iz jedne fascikle na drugu, a obe fascikle su uskladištene na istom čvrstom disku, stavka se premešta tako da se ne kreiraju dve kopije iste datoteke ili fascikle na istoj lokaciji. Ako stavku prevučete u fasciklu koja se nalazi na drugoj lokaciji (na primer, na mrežnoj lokaciji) ili na prenosivi medijum kao što je CD, stavka se kopira.

Saveti

 • Najlakši način da rasporedite dva prozora na radnoj površini je da koristite Snap. Više informacija potražite u članku Raspoređivanje prozora na radnoj površini jedan pored drugog pomoću funkcije Snap.

 • Ako kopirate ili premestite datoteku ili fasciklu u biblioteku, ona će biti uskladištena u podrazumevanoj lokaciji za čuvanje te biblioteke. Da biste saznali kako da prilagodite podrazumevanu lokaciju za čuvanje biblioteke, pogledajte članak Prilagođavanje biblioteke.

 • Drugi način kopiranja ili premeštanja datoteke jeste prevlačenje sa liste datoteka u fasciklu ili biblioteku u oknu za navigaciju kako ne biste morali da otvarate dva posebna prozora.

Kreiranje i brisanje datoteka

Uobičajen način kreiranja novih datoteka jeste korišćenje programa. Na primer, tekstualni dokument možete kreirati u programu za obradu teksta, a datoteku filma u programu za uređivanje video zapisa.

Neki programi kreiraju datoteku čim ih otvorite. Na primer, kada otvorite program Pisanka, on će se pokrenuti sa praznom stranicom. Ona predstavlja praznu (i nesačuvanu) datoteku. Počnite da kucate i kada budete spremni da sačuvate rad, kliknite na dugme SačuvajSlika dugmeta „Sačuvaj“ u programu Pisanka. U dijalogu koji se pojavljuje otkucajte ime datoteke koje će vam pomoći da je kasnije opet pronađete i kliknite na dugme Sačuvaj.

Po podrazumevanoj vrednosti, većina programa čuva datoteke u uobičajenim fasciklama kao što su „Moji dokumenti“ i „Moje slike“ što olakšava njihovo ponovno pronalaženje.

Kada vam neka datoteka više ne bude potrebna, možete je ukloniti sa računara da biste uštedeli prostor i izbegli prenatrpanost računara neželjenim datotekama. Da biste izbrisali neku datoteku, otvorite fasciklu ili biblioteku u kojoj se ona nalazi, a zatim izaberite tu datoteku. Pritisnite taster Delete na tastaturi, a zatim u dijalogu Brisanje datoteke kliknite na dugme Da.

Kada izbrišete datoteku, ona se privremeno skladišti u korpi za otpatke. Korpu za otpatke treba posmatrati kao bezbednosnu mrežu koja omogućava oporavak slučajno izbrisanih datoteka ili fascikli. Povremeno bi trebalo da ispraznite korpu za otpatke da biste oslobodili prostor na čvrstom disku koji zauzimaju neželjene datoteke. Da biste saznali kako, pogledajte članak Trajno brisanje datoteka iz korpe za otpatke.

Otvaranje postojeće datoteke

Dvaput kliknite na datoteku da biste je otvorili. Datoteka se obično otvara u programu koji ste koristili za njeno kreiranje ili menjanje. Na primer, tekstualna datoteka će se otvoriti u programu za obradu teksta.

Ipak, to nije uvek slučaj. Na primer, ako kliknete dvaput na datoteku slike, obično će se otvoriti program za prikazivanje slika. Da biste promenili sliku, biće vam potreban drugi program. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku, zatim izaberite stavku Otvori pomoću, a zatim kliknite na ime programa koji želite da koristite.