Rad sa bibliotekama

U prethodnim verzijama operativnog sistema Windows upravljanje datotekama označavalo je njihovo organizovanje u fascikle i potfascikle. U ovoj verziji operativnog sistema Windows možete koristiti i biblioteke da biste organizovali datoteke i pristupali im nevezano za to gde su uskladištene.

Slika okna za navigaciju u kojem je prikazana biblioteka slika sa tri uključene fascikle
Okno za navigaciju u kojem je prikazana biblioteka slika sa tri uključene fascikle

Biblioteka obuhvata datoteke sa različitih lokacija i prikazuje ih kao jednu kolekciju ne premeštajući ih sa lokacija na kojima su uskladištene.

Evo nekih stvari koje možete uraditi pomoću biblioteka:

  • Kreirajte novu biblioteku. Postoje četiri podrazumevane biblioteke („Dokumenti“, „Muzika“, „Slike“ i „Video zapisi“), ali možete kreirati nove biblioteke za druge kolekcije. Više informacija potražite u odeljku Kreiranje nove biblioteke.

  • Rasporedite stavke po fascikli, datumu i drugim svojstvima. Stavke u biblioteci mogu da se rasporede na različite načine pomoću menija Rasporedi po koji se u otvorenoj biblioteci nalazi u oknu biblioteke (iznad liste datoteka). Na primer, možete rasporediti biblioteku muzike po izvođaču da biste brzo pronašli pesmu određenog izvođača.

  • Uključite ili uklonite fasciklu. Biblioteke obuhvataju sadržaj iz uključenih fascikli ili sa lokacija biblioteke. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje fascikli u biblioteku.

  • Promenite podrazumevanu lokaciju za čuvanje. Podrazumevana lokacija za čuvanje određuje mesto na kojem se stavka skladišti pri kopiranju, premeštanju ili čuvanju u biblioteci. Više informacija potražite u odeljku Prilagođavanje biblioteke.

Više informacija o bibliotekama potražite u odeljku Biblioteke: najčešća pitanja.