Rad sa slikama u aplikaciji Windows Media Center: najčešća pitanja

Windows Media Center možete da koristite za prikaz i uređivanje slika i čak i za kreiranje projekcija slajdova na televizoru. Više informacija potražite u člancima Reprodukcija video zapisa i gledanje slika u aplikaciji Windows Media Center i Uređivanje slika u aplikaciji Windows Media Center.

Evo odgovora na uobičajena pitanja u vezi sa radom sa slikama u aplikaciji Media Center.

Prikaži sve

Kako da vidim slike u aplikaciji Media Center?

Sve kompatibilne datoteke slika u biblioteci slika u operativnom sistemu Windows prikazaće se u aplikaciji Media Center, uključujući sve što je uskladišteno u fascikli „Moje slike“ ili u fascikli „Javne slike“. Ako slike skladištite na drugom mestu, kao što je spoljni čvrsti disk, takođe ih možete dodati u Media Center. Da biste saznali kako, pogledajte članak Dodavanje datoteka digitalnih medija u Windows Media Center.

Kako da kreiram projekciju slajdova sa muzikom?

Jedan od najboljih načina za prikaz slika jeste kreiranje projekcije slajdova. Ova funkcija je odlična za žurke, posebno ako je računar povezan sa televizorom. Projekciju slajdova možete da prilagodite tako što ćete odabrati slike koje će se prikazati, trajanje prikaza i muziku koju želite da Media Center reprodukuje u pozadini. Da biste saznali kako, pogledajte članak Kreiranje projekcija slajdova sa muzikom u aplikaciji Windows Media Center.

Zašto se slika ne prikazuje u aplikaciji Media Center?

Sledi lista razloga zbog kojih se slika možda ne prikazuje u aplikaciji Media Center, kao i predlozi za rešavanje problema.

  • Tip datoteke slike nije podržan u aplikaciji Media Center. Na primer, neke slike sa digitalnog fotoaparata se čuvaju u RAW formatu datoteke koji nije podržan u aplikaciji Media Center. Ako imate program za uređivanje fotografija, pokušajte da otvorite sliku u njemu i da je ponovo sačuvate u podržanom tipu datoteke (kao što je JPEG). Da biste videli tipove datoteka koji su podržani u aplikaciji Media Center, pogledajte članak Tipovi datoteka koje podržava Windows Media Center.

  • Datoteka je oštećena. Ako je to slučaj, pokušajte da otvorite sliku u drugom programu za uređivanje fotografija i da je ponovo sačuvate u različitom tipu datoteke. Više informacija o oštećenim datotekama potražite u članku Oštećene datoteke: najčešća pitanja.

  • Datoteka je skrivena. Skrivenu datoteku možete da prikažete tako što ćete promeniti svojstva u operativnom sistemu Windows. Više informacija potražite u članku Prikaz sakrivenih datoteka.

Zašto je kvalitet slike loš?

Do toga možda dolazi iz nekog od sledećih razloga:

  • Postavka kvaliteta slike na digitalnom fotoaparatu je postavljena previše nisko. Da biste promenili ovu postavku tako da fotoaparat snima slike višeg kvaliteta, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz fotoaparat.

  • Slika je previše puta uređena u aplikaciji Media Center. Prilikom uređivanja slike u aplikaciji Media Center datoteka se komprimuje. Uređivanje slike više puta uzastopno može da smanji njen kvalitet. Ako imate ovaj problem, razmotrite čuvanje kopija slika pre uređivanja da biste imali originalne, nekomprimovane verzije. Više informacija potražite u članku Uređivanje slika u aplikaciji Windows Media Center.

Zašto ne mogu da sačuvam sliku posle uređivanja u aplikaciji Media Center?

Evo nekih razloga zbog kojih možda ne možete da sačuvate promene na fotografijama kada ih uredite, kao i mogućih rešenja za svaki problem:

  • Datoteka je oštećena. Ako je to slučaj, pokušajte da otvorite sliku u drugom programu za uređivanje fotografija i da je ponovo sačuvate u različitom tipu datoteke. Više informacija o oštećenim datotekama potražite u članku Oštećene datoteke: najčešća pitanja.

  • Nema dovoljno slobodnog prostora za skladištenje uređene slike na računaru. Možda ćete morati da oslobodite prostor na čvrstom disku i ponovo pokušate da uredite fotografiju u aplikaciji Media Center.

  • Datoteka je samo za čitanje. Ovo svojstvo za datoteku možete da promenite u operativnom sistemu Windows i ponovo pokušate da je uredite u aplikaciji Media Center. Da biste saznali kako da promenite ovo svojstvo datoteke, pogledajte članak Sprečavanje promena datoteke postavljanjem datoteke na opciju „Samo za čitanje“.

Zašto se drugi program automatski otvara kada povežem digitalni fotoaparat?

Razlog za to je verovatno to što su postavke automatske reprodukcije konfigurisane da otvaraju drugi program kada povežete digitalni fotoaparat. Da biste saznali kako da koristite Media Center za uvoz slika sa digitalnog fotoaparata, pogledajte članak Dodavanje datoteka digitalnih medija u Windows Media Center.

Više informacija o automatskoj reprodukciji potražite u članku Automatska reprodukcija: najčešća pitanja.