Okno za navigaciju (levo okno) možete da koristite za pronalaženje datoteka i fascikli. Pored toga, u oknu za navigaciju stavke možete premeštati ili kopirati direktno na odredište.

Ako ne vidite okno za navigaciju sa leve strane otvorenog prozora, kliknite na dugme Organizuj, postavite pokazivač na stavku Raspored, a zatim izaberite stavku Okno za navigaciju da biste ga prikazali.

Slika okna za navigaciju
Okno za navigaciju
Prikaži sve

Korišćenje biblioteka za pronalaženje datoteka

Biblioteke vam omogućavaju da pristupite fasciklama sa raznih lokacija, kao što su računar ili spoljni čvrsti disk. Više informacija potražite u odeljku Rad sa bibliotekama.

Okno za navigaciju je mesto sa kojeg najlakše možete pristupiti bibliotekama. Kliknite na biblioteku da biste je otvorili i sadržaj svih fascikli koje su uključene u biblioteku biće prikazan na listi datoteka.

Evo nekih drugih stvari koje možete uraditi u vezi sa bibliotekama pomoću okna za navigaciju:

 • Da biste kreirali novu biblioteku, kliknite desnim tasterom miša na stavku Biblioteke, postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Biblioteka.

 • Da biste datoteke sa liste datoteka premestili ili kopirali na podrazumevanu lokaciju za čuvanje neke biblioteke, prevucite datoteke u biblioteku u oknu za navigaciju. Ako se datoteke nalaze na istom čvrstom disku na kojem je i podrazumevana lokacija za čuvanje te biblioteke, one će biti premeštene. Ako se nalaze na drugom čvrstom disku, biće kopirane.

 • Da biste preimenovali biblioteku, kliknite desnim tasterom miša na nju, izaberite stavku Preimenuj, otkucajte novo ime, a zatim pritisnite taster Enter.

 • Da biste videli fascikle koje su uključene u biblioteku, dvaput kliknite na ime biblioteke da biste je proširili – fascikle će biti navedene ispod biblioteke.

 • Da biste fasciklu uklonili iz biblioteke, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu, a zatim izaberite stavku Ukloni lokaciju iz biblioteke. Na taj način ćete samo ukloniti fasciklu iz biblioteke – nećete obrisati fasciklu sa njene originalne lokacije.

 • Da biste sakrili biblioteku, kliknite na nju desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Ne prikazuj u oknu za navigaciju. To je dobro rešenje ako vam ponestaje prostora u oknu za navigaciju, a ne želite da izbrišete biblioteku.

 • Da biste prikazali skrivenu biblioteku, izaberite stavku Biblioteke, na listi datoteka kliknite desnim tasterom miša na tu biblioteku, a zatim izaberite stavku Prikaži u oknu za navigaciju.

Pregledanje fascikle „Računar“ radi pronalaženja datoteka

Korišćenje biblioteka predstavlja samo jedan način pronalaženja datoteka. Fascikle i disk jedinice možete pregledati i na klasičan način tako što ćete u oknu za navigaciju proširiti fasciklu Računar.

Slika fascikle „Računar“ proširene u oknu za navigaciju
Proširena fascikla „Računar“

Evo nekih stvari koje možete uraditi pri traženju datoteka:

 • Da biste stavke sa liste datoteka premestili ili kopirali u oknu za navigaciju, prevucite ih u željenu fasciklu u oknu za navigaciju Ako se neka stavka nalazi na istom čvrstom disku kao i fascikla, ona će biti premeštena. Ako se nalazi na drugom čvrstom disku, biće kopirana.

 • Da biste prikazali druge čvrste diskove ili druge uređaje za skladištenje koji su povezani sa računarom, izaberite stavku Računar.

 • Da biste kreirali novu fasciklu, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu u koju želite da je smestite, postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Fascikla.

 • Da biste pregledali sačuvane pretrage, dvaput kliknite na stavku Računar, dvaput kliknite na primarni čvrsti disk, dvaput kliknite na stavku Korisnici, dvaput kliknite na svoje korisničko ime, a zatim dvaput kliknite na stavku Pretrage.

Prilagođavanje omiljenih lokacija

Da biste fasciklu, sačuvanu pretragu, biblioteku ili čak disk jedinicu dodali kao omiljenu lokaciju, prevucite je u odeljak Omiljene lokacije okna za navigaciju.

Slika liste „Omiljene lokacije“ u oknu za navigaciju
Lista „Omiljene lokacije“ u oknu za navigaciju

Evo nekih drugih načina za prilagođavanje omiljenih lokacija:

 • Da biste promenili redosled omiljenih lokacija, prevucite omiljenu lokaciju na novo mesto na listi.

 • Da biste vratili podrazumevane omiljene lokacije u oknu za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na stavku Omiljene lokacije, a zatim izaberite stavku Vrati fasciklu „Omiljene veze“ u prethodno stanje.

 • Da biste prikazali fasciklu u kojoj su uskladištene omiljene lokacije, u oknu za navigaciju izaberite stavku Omiljene lokacije. Omiljene lokacije su uskladištene kao prečice.

 • Da biste uklonili omiljenu lokaciju, kliknite desnim tasterom miša na nju i izaberite stavku Ukloni. Na taj način ćete ukloniti omiljenu lokaciju iz okna za navigaciju – nećete izbrisati datoteke ili fascikle na koje prečica upućuje.

Napomena

 • Datoteke ili Veb lokacije ne možete dodati kao omiljene lokacije.

Promena postavki okna za navigaciju

 1. U otvorenom prozoru kliknite na dugme Organizuj, a zatim izaberite stavku Opcije fascikle i pretrage.

 2. U dijalogu Opcije fascikle izaberite karticu Opšti podaci i izvršite jednu ili obe sledeće radnje:

  • Da biste u oknu za navigaciju prikazali sve fascikle sa računara, uključujući ličnu fasciklu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži sve fascikle, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Da biste automatski proširili okno za navigaciju na fasciklu koja je izabrana u prozoru fascikle, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski proširi na trenutnu fasciklu, a zatim kliknite na dugme U redu.