Svaki put kada otvorite neki program, datoteku ili fasciklu, oni se prikazuju na ekranu u polju ili okviru koji se naziva prozor (tako je operativni sistemWindows dobio svoje ime). Budući da u operativnom sistemu Windows svuda ima prozora, važno je da naučite kako da ih premeštate, menjate njihovu veličinu ili ih samo sklonite.

Delovi prozora

Iako se sadržaj svakog prozora razlikuje, svi prozori imaju nešto zajedničko. Jedna od tih stvari jeste to što se prozor uvek pojavljuje na radnoj površini – osnovnoj radnoj oblasti na ekranu. Osim toga, osnovni delovi većine prozora su isti.

Slika prozora programa Beležnica sa označenim različitim delovima
Delovi tipičnog prozora
 • Naslovna traka. Prikazuje ime dokumenta i programa (ili ime fascikle ako radite u fascikli).

 • Dugmad „Umanji“, „Uvećaj“ i „Zatvori“. Ova dugmad sakrivaju prozor, uvećavaju ga da bi prekrio ceo ekran i zatvaraju ga (više detalja o njima u nastavku teksta).

 • Traka sa menijima. Sadrži stavke na koje možete kliknuti da biste izabrali opcije u okviru programa. Pogledajte odeljak Korišćenje menija, dugmadi, traka i polja.

 • Traka za pomeranje. Omogućava vam da pomerate sadržaj prozora da biste videli informacije koje trenutno nisu vidljive.

 • Ivice i uglovi. Možete ih prevlačiti pomoću pokazivača miša da biste promenili veličinu prozora.

Drugi prozori mogu imati dodatnu dugmad, okvire ili trake. Međutim, i oni obično imaju osnovne delove.

Premeštanje prozora

Da biste premestili prozor, postavite pokazivač miša na njegovu naslovnu traku Slika pokazivača miša. Nakon toga prevucite prozor na željeno mesto. (Prevlačenje označava postavljanje pokazivača na stavku, držanje tastera miša pritisnutim, pomeranje te stavke pomoću pokazivača i otpuštanje tastera miša.)

Menjanje veličine prozora

 • Da bi prozor popunjavao ceo ekran, kliknite na dugme UvećajSlika dugmeta „Uvećaj“ ili kliknite dvaput na naslovnu traku prozora.
 • Da biste uvećani prozor vratili na prethodnu veličinu, kliknite na dugme Vrati u prethodno stanjeSlika dugmeta „Vrati u prethodno stanje“ (ono se pojavljuje umesto dugmeta „Uvećaj“). Ili kliknite dvaput na naslovnu traku prozora.
 • Da biste promenili veličinu prozora (smanjili ga ili povećali), postavite pokazivač na neku od ivica ili uglova prozora. Kada se pokazivač miša promeni u dvosmernu strelicu (pogledajte sliku ispod), prevucite ivicu ili ugao da biste smanjili ili povećali prozor.

  Slika ivica prozora sa pokazivačima za promenu veličine
  Prevucite ivicu ili ugao prozora da biste mu promenili veličinu

  Veličina uvećanog prozora ne može se promeniti. Prvo morate da ga vratite na prethodnu veličinu.

Napomena

 • Iako većinu prozora možete uvećati i promeniti im veličinu, postoje prozori koji imaju fiksnu veličinu, poput dijaloga.

Skrivanje prozora

Skrivanje prozora se zove umanjivanje prozora. Ako želite da privremeno sklonite prozor bez zatvaranja, umanjite ga.

Da biste umanjili prozor, kliknite na dugme UmanjiSlika dugmeta „Umanji“. Prozor nestaje sa radne površine i vidljiv je samo na traci zadataka, dugačkoj horizontalnoj traci u dnu ekrana.
Slika dugmeta za kalkulator na traci zadataka
Dugme na traci zadataka

Da bi se umanjeni prozor ponovno pojavio na radnoj površini, kliknite na njegovo dugme na traci zadataka. Prozor se pojavljuje u obliku u kome se nalazio pre umanjivanja. Više informacija o traci zadataka potražite u odeljku Traka zadataka (pregled) .

Zatvaranje prozora

Ako zatvorite prozor, on će biti uklonjen sa radne površine i trake zadataka. Ako ste završili rad na dokumentu ili u programu i nije potrebno da se odmah vraćate u njega, zatvorite ga.

Da biste zatvorili prozor, kliknite na dugme ZatvoriSlika dugmeta „Zatvori“.

Napomena

 • Ako zatvorite dokument bez čuvanja promena koje ste uneli, pojavljuje se poruka koja vam nudi opciju čuvanja promena.

Prelazak iz prozora u prozor

Ako otvorite više od jednog programa ili dokumenta, može se desiti da vam radna površina uskoro bude zakrčena prozorima. Nije uvek lako pratiti koji prozori su otvoreni, jer neki prozoru mogu delimično ili potpuno da prekriju druge prozore.

Korišćenje trake zadataka. Traka zadataka omogućava organizovanje svih prozora. Svaki program ima odgovarajuće dugme na traci zadataka. Da biste se prebacili na drugi prozor, jednostavno kliknite na dugme na traci zadataka tog prozora. Taj prozor će se pojaviti ispred svih ostalih prozora i tako će postati aktivan prozor–onaj u kome trenutno radite. Za više informacija o dugmadi na traci zadataka pogledajte odeljak Traka zadataka (pregled).

Da biste lako identifikovali prozor, postavite pokazivač na dugme tog prozora na traci zadataka. Kada postavite pokazivač na dugme trake zadataka, videćete pregled prozora veličine sličice, bilo da je sadržaj prozora dokument, fotografija ili čak pokrenuti video zapis. Ovaj pregled je posebno koristan ako prozor ne možete identifikovati samo na osnovu naslova.

Slika pregleda u vidu sličica na traci zadataka
Postavljanje pokazivača na dugme prozora na traci zadataka otvara pregled prozora

Napomena

Korišćenje kombinacije tastera Alt+Tab. Na prethodni prozor se možete prebaciti tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+Tab, a ako taster Alt držite pritisnut i uzastopno pritiskate taster Tab, proći ćete kroz sve otvorene prozore i radnu površinu. Otpustite taster Alt da biste prikazali izabrani prozor.

Korišćenje funkcije Aero Flip 3D. Funkcija Aero Flip 3D raspoređuje prozore u trodimenzionalni niz i time vam omogućava da brzo prelazite kroz njih. Da biste koristili funkciju Flip 3D:

 1. Držite pritisnut taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom i pritisnite taster Tab da biste otvorili funkciju Flip 3D.
 2. Dok držite pritisnut taster sa Windows logotipom, pritiskajte uzastopno taster Tab ili okrećite točak miša da biste se kretali kroz otvorene prozore. Takođe možete pritisnuti tastere strelice nadesno ili strelice nadole da biste se pomerili jedan prozor unapred ili tastere strelice nalevo ili strelice nagore da biste se vratili jedan prozor unazad.

 3. Otpustite taster Windows logotip da biste prikazali prvi prozor u nizu. Ili kliknite na bilo koji deo prozora u nizu da biste ga prikazali.

  Slika funkcije Aero Flip 3D
  Aero Flip 3D

Savet

 • Flip 3D predstavlja deo Aero utiska pri radu sa računarom. Ako računar ne podržava Aero, otvorene programe i prozore na računaru možete prikazati pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Tab. Da biste se pomerali kroz otvorene prozore, možete da pritisnete taster Tab, pritisnete tastere sa strelicama ili koristite miš. Da biste saznali više o opciji Aero pogledajte odeljak Šta je Aero utisak pri radu sa računarom?

Automatsko raspoređivanje prozora

Pošto ste naučili kako da premeštate prozore i menjate njihovu veličinu, možete ih rasporediti na radnoj površini po svojoj želji. Takođe, Windows ih umesto vas može automatski rasporediti na jedan od tri načina: kaskadno, vertikalno naslagane ili naporedno.

Slika prozora koji su raspoređeni kaskadno, u vertikalnom nizu ili naporedno
Rasporedite prozore kaskadno (levo), u vertikalnom nizu (centar) ili naporedno (desno)

Da biste odabrali jednu od ovih opcija, otvorite nekoliko prozora na radnoj površini, desnim tasterom miša kliknite na prazan prostor trake zadataka i izaberite stavku Složi prozore kaskadno, Prikaži prozore naslagano ili Prikaži prozore naporedno.

Raspoređivanje prozora pomoću programa Snap

Snap će automatski promeniti veličinu prozora kada ih premestite na ivicu ekrana ili prikačite na nju. Snap možete koristiti za raspoređivanje prozora naporedno, vertikalno širenje prozora ili povećavanje prozora.

Raspored prozora naporedno

 1. Prevucite naslovnu traku prozora sa leve ili desne strane ekrana dok se ne prikaže prikaz strukture proširenog prozora.

 2. Pustite miš da biste proširili prozor.

 3. Ponovite korake 1 i 2 sa drugim prozorom da biste rasporedili prozore naporedno.

Slika prozora koji je brzo uklopljen na polovinu radne površine
Prevucite prozor sa strane radne površine da biste ga razvili preko polovine ekrana

Vertikalno razvijanje prozora

 1. Postavite pokazivač na gornju ili donju ivicu otvorenog prozora dok se pokazivač ne promeni u dvosmernu strelicu Slika vertikalne strelice koja ukazuje na to da visina prozora može da se promeni.
 2. Prevucite ivicu prozora ka vrhu ili dnu ekrana da biste razvili prozor preko cele visine radne površine. Širina prozora se ne menja.

Slika prozora koji je brzo uklopljen do pune visine radne površine
Prevucite vrh ili dno prozora da biste ga vertikalno razvili

Uvećavanje prozora

 1. Prevucite naslovnu traku prozora ka vrhu ekrana. Obris prozora se širi da bi ispunio ekran.

 2. Otpustite prozor da biste ga razvili tako da ispuni celu radnu površinu.

Slika prozora koji je brzo uklopljen na vrh radne površine
Prevucite prozor na vrh radne površine da biste ga u potpunosti razvili

Dijalozi

Dijalog predstavlja poseban tip prozora koji vam postavlja pitanje, omogućava vam da izaberete opcije za izvršavanje nekog zadatka ili vam pruža informacije. Dijaloge ćete često videti kada je nekom programu ili operativnom sistemu Windows potreban vaš odgovor da bi mogao da nastavi.

Slika dijaloga u programu Bojanka
Ako izađete iz programa bez čuvanja onoga što ste uradili, pojaviće se dijalog

Za razliku od običnih prozora, većina dijaloga ne može se uvećati, umanjiti, niti im se može promeniti veličina. Međutim, oni se mogu premeštati.