Ställ in startsidor, så att de webbplatser du besöker oftast är öppna och klara för dig varje gång du öppnar Internet Explorer.

Så här lägger du till eller ändrar startsidor

 1. Öppna Internet Explorer genom att trycka eller klicka på Internet Explorer på Startskärmen.

 2. Gå till en sida som du skulle vilja ha som en startsida.

 3. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 4. Tryck eller klicka på Alternativ och sedan på Anpassa under Startsidor.

 5. Tryck eller klicka på Lägg till aktuell webbplats, redigera webbadressen om du vill, och tryck eller klicka sedan på Lägg till för att göra webbplatsen till en av dina startsidor.

Nästa gång du öppnar webbläsaren kommer denna webbplats och de andra webbplatser du ställt in som startsidor att läsas in automatiskt.

Så här lägger du till eller ändrar startsidor på skrivbordet

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Knappen Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 3. Ange webbadressen till den webbplats som du vill ställa in som en startsida på fliken Allmänt under Startsida. Du kan lägga till fler än en webbadress, eller lägga till den webbplats som du har uppe just nu genom att trycka eller klicka på Använd aktuell. Om du lägger till fler än en webbadress ska du ge varje adress en egen rad.

 4. Tryck eller klicka på Verkställ och sedan på OK. Nästa gång du öppnar webbläsaren (eller trycker eller klickar på knappen Startsidan) kommer dina startsidor att läsas in automatiskt.

Obs!

 • Dina startsidor visas bara när du öppnar webbläsaren eller när du trycker eller klickar på knappen Startsidan i Internet Explorer på skrivbordet.

 • Om du lägger till en sida som en startsida i Internet Explorer på skrivbordet läggs den till i Internet Explorer som öppnas från Start och tvärtom.Behöver du mer hjälp?