Du kan använda tangentbordsgenvägarna i Internet Explorer för att utföra mängder av olika uppgifter snabbt, eller om du bara vill arbeta utan en mus. Alla tangentbordsgenvägar kan inte användas i både Internet Explorer och Internet Explorer på skrivbordet.

De viktigaste tangentbordsgenvägarna

Om du villTryck på följande iInternet Explorer 11Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet
Om du vill

Lägga till den aktuella webbplatsen bland favoriterna

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Ctrl+D

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Crtl+D

Om du vill

Stänga en flik

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Ctrl+W

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+W

Om du vill

Gå till startsidan

Tryck på följande iInternet Explorer 11

(Saknas)

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Alt+Home

Om du vill

Ta bort webbsidehistoriken

Tryck på följande iInternet Explorer 11

(Saknas)

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+Skift+Delete

Om du vill

Få hjälp och support

Tryck på följande iInternet Explorer 11

F1

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

F1

Om du vill

Öppna webbhistoriken

Tryck på följande iInternet Explorer 11

(Saknas)

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+H

Om du vill

Öppna en ny flik

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Ctrl+T

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+T

Om du vill

Öppna ett nytt fönster med InPrivate-surfning

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Ctrl+Skift+P

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+Skift+P

Om du vill

Skriva ut den aktuella sidan

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Ctrl+P

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+P

Om du vill

Uppdatera sidan

Tryck på följande iInternet Explorer 11

F5

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

F5

Om du vill

Växla mellan flikar

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Ctrl+Tabb

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+Tabb

Om du vill

Visa appkommandona (adressfältet, ofta besökta webbplatser o.s.v.)

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Alt+D

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

(Saknas)

Om du vill

Visa nedladdningar

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Ctrl+J

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+J

Söka

Om du villTryck på följande iInternet Explorer 11Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet
Om du vill

Öppna en sökfråga i adressfältet

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Ctrl+E

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+E

Om du vill

Öppna en sökning i en ny flik

Tryck på följande iInternet Explorer 11

(saknas)

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Alt+Retur

Om du vill

Öppna adressfältet (visa historiken, favoriterna och sökleverantörerna)

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Ctrl+Nedpil

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+Nedpil

Om du vill

Söka med kopierad text

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Ctrl+Skift+L

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+Skift+L

Zooma

Om du villTryck på följande iInternet Explorer 11Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet
Om du vill

Zooma in (+ 10 %)

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Ctrl+Plustecknet

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+Plustecknet

Om du vill

Zooma ut (- 10 %)

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Ctrl+Minustecknet

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+Minustecknet

Om du vill

Zooma till 100 %

Tryck på följande iInternet Explorer 11

Ctrl+0

Tryck på följande iInternet Explorer på skrivbordet

Ctrl+0

Tangentbordsgenvägar för Internet Explorer på skrivbordet

Följande tangentbordsgenvägar kan bara användas i webbläsaren på skrivbordet.

Visa alla

Adressfältet

Om du villTryck på
Om du vill

Lägg till www. i början och .com i slutet av den text som står i adressfältet

Tryck på

Ctrl+Retur

Om du vill

Visa en lista över adresser du har skrivit in

Tryck på

F4

Om du vill

Flytta pekaren till vänster om nästa brott i meningen i adressfältet

Tryck på

Ctrl+Vänsterpil

Om du vill

Flytta pekaren till höger om nästa brott i meningen i adressfältet

Tryck på

Ctrl+Högerpil

Om du vill

Flytta bakåt genom listan över matchningar i Komplettera automatiskt

Tryck på

Nedpil

Om du vill

Flytta framåt genom listan över matchningar i Komplettera automatiskt

Tryck på

Uppil

Om du vill

Markera texten i adressfältet

Tryck på

Alt+D

Surfa

Om du villTryck på
Om du vill

Aktivera en markerad länk

Tryck på

Retur

Om du vill

Visa en genvägsmeny för en länk

Tryck på

Skift+F10

Om du vill

Söka efter något på den här sidan

Tryck på

Ctrl+F

Om du vill

Gå till startsidan

Tryck på

Alt+Home

Om du vill

Gå till nästa sida

Tryck på

Alt+Högerpil

Om du vill

Gå till föregående sida

Tryck på

Backsteg eller Alt+Vänsterpil

Om du vill

Gå tillbaka igenom olika objekt på en webbsida (det fungerar bara om surfning med flikar är inaktiverat)

Tryck på

Ctrl+Skift+Tabb

Om du vill

Gå igenom olika objekt på en webbsida (det fungerar bara om surfning med flikar är inaktiverat)

Tryck på

Ctrl+Tabb eller F6

Om du vill

Flytta till början av ett dokument

Tryck på

Home

Om du vill

Flytta till slutet av ett dokument

Tryck på

End

Om du vill

Öppna ett nytt dokument i Internet Explorer

Tryck på

Ctrl+O

Om du vill

Öppna ett nytt fönster

Tryck på

Ctrl+N

Om du vill

Spara den aktuella sidan

Tryck på

Ctrl+S

Om du vill

Bläddra mot dokumentets början

Tryck på

Uppil

Om du vill

Bläddra mot dokumentets slut

Tryck på

Nedpil

Om du vill

Sluta ladda ned en sida

Tryck på

Esc

Om du vill

Växla mellan fullskärmsläge och vanligt läge

Tryck på

F11

Om du vill

Starta markörbläddring

Tryck på

F7

Urklipp

Om du villTryck på
Om du vill

Kopiera de markerade objekten till Urklipp

Tryck på

Ctrl+C

Om du vill

Klippa ut de markerade objekten och placera dem i Urklipp

Tryck på

Ctrl+X

Om du vill

Klistra in de valda objekten från Urklipp

Tryck på

Ctrl+V

Om du vill

Markera alla objekt på den aktuella webbsidan

Tryck på

Ctrl+A

Favoriter, historiken och feeds

Om du villTryck på
Om du vill

Lägga till en webbplats bland favoriterna

Tryck på

Ctrl+D

Om du vill

Flytta det markerade objektet uppåt i listan Favoriter (i dialogrutan Ordna Favoriter)

Tryck på

Alt+Uppil

Om du vill

Flytta det markerade objektet nedåt i listan Favoriter (i dialogrutan Ordna Favoriter)

Tryck på

Alt+Nedpil

Om du vill

Öppna menyn Lägg till i Favoriter

Tryck på

Alt+Z

Om du vill

Öppna Favoriter-menyn från menyraden

Tryck på

Alt+F

Om du vill

Öppna dialogrutan Ordna Favoriter

Tryck på

Ctrl+B

Om du vill

Fäst Favoritcenter och visa historiken

Tryck på

Ctrl+Skift+H

Om du vill

Visa favoriter

Tryck på

Ctrl+I och Alt+C

Om du vill

Visa feeds

Tryck på

Ctrl+G

Om du vill

Visa historiken

Tryck på

Ctrl+H

Menyraden

Om du villTryck på
Om du vill

Öppna Arkiv-menyn

Tryck på

Alt+A

Om du vill

Öppna Redigera-menyn

Tryck på

Alt+R

Om du vill

Öppna Visa-menyn

Tryck på

Alt+i

Om du vill

Öppna Favoriter-menyn

Tryck på

Alt+F

Om du vill

Öppna Verktyg

Tryck på

Alt+y

Om du vill

Öppna Hjälp-menyn

Tryck på

Alt+H

Meddelandefältet

Om du villTryck på
Om du vill

Flytta fokus till Meddelandefältet

Tryck på

Alt+N

Om du vill

Klicka på Meddelandefältet

Tryck på

Blanksteg

Flikar

Om du villTryck på
Om du vill

Stänga en flik

Tryck på

Ctrl+W

Om du vill

Stänga flikar i bakgrunden

Tryck på

Ctrl+F4

Om du vill

Öppna länkar i en ny flik i bakgrunden

Tryck på

Ctrl+klicka

Om du vill

Öppna länkar i en ny flik i förgrunden

Tryck på

Ctrl+Skift+klick

Om du vill

Duplicera en flik

Tryck på

Ctrl+K

Om du vill

Öppna en ny flik

Tryck på

Ctrl+T

Om du vill

Öppna den sista fliken du stängde på nytt

Tryck på

Ctrl+Skift+T

Om du vill

Växla mellan flikar

Tryck på

Crtl+Tabb eller Crtl+Skift+Tabb

Om du vill

Gå till den sista fliken

Tryck på

Ctrl+9

Om du vill

Växla till ett visst fliknummer

Tryck på

Ctrl+n (där "n" är ett tal mellan 1 och 8)Behöver du mer hjälp?