Om du vill skriva ut webbsidor med Internet Explorer klickar du på knappen Verktyg Knappen Verktyg, väljer Skriv ut och klickar sedan på Skriv ut. Du kan även se hur den utskrivna sidan kommer att se ut genom att välja Förhandsgranska. Du kan också skriva ut sidor genom att trycka på Ctrl+P.

Om du bara vill skriva ut en bild från en sida (och inte hela sidan) högerklickar du på den och väljer Skriv ut. Klicka på Skriv ut i dialogrutan Skriv ut.Behöver du mer hjälp?