Filter för skriptkörning över flera webbplatser

Bild av filter för skriptkörning över flera webbplatser
Skydda dig mot onlinehot med filter för skriptkörning över flera webbplatser

Attacker via skriptkörning över flera webbplatser är ett av de stora hoten på Internet. Avsikten är att utnyttja svagheter i webbplatserna du besöker. Hur fungerar de? Legitima webbplatser förses med skadligt innehåll som kan fånga upp tangenttryckningar och registrera din inloggningsinformation och lösenord. Om någon kommer åt din inloggningsinformation och lösenord kan dina personliga uppgifter äventyras.

Internet Explorer 9 har ett inbyggt filter mot skriptkörning över flera webbplatser (XSS) som kan upptäcka den här typen av attacker. Om svagheter hittas inaktiverar Internet Explorer de skadliga skripten. Filtret är som standard på för att ge dig bästa skydd.