Förbättrade flikar

I Internet Explorer 9 är webbnavigering och flerprogramskörning enklare än någonsin tidigare.

Som standard visas flikarna till höger om Adressfältet. Om du vill att flikarna ska visas på en egen rad nedanför Adressfältet högerklickar du på det öppna området till höger om knappen Ny flik och klickar sedan påk Visa flikar nedanför Adressfältet.

Avrivningsbara flikar

Bild av avrivningsbara flikar
Med avrivningsbara flikar och Snap är det enkelt att visa två webbplatser samtidigt

Med avrivningsbara flikar blir interagerandet med flera webbplatser snabbt och intuitivt. Du kan ändra flikarnas ordning i Internet Explorer 9, precis som du kan ändra ordningen på ikoner i Aktivitetsfältet i Windows 7. Du kan även öppna vilken flik du vill i ett nytt webbläsarfönster genom att dra den till skrivbordet. Om du behöver se mer än en webbsida åt gången för att kunna utföra en uppgift kan du använda avrivningsbara flikar tillsammans med Snap. Det är ett bra sätt att visa flera webbsidor bredvid varandra på skärmen.

Gör det lätt att komma till dina favoritwebbplatser. Dra en flik och fäst den direkt i Aktivitetsfältet eller på Start-menyn. Eller dra en flik till fältet Favoriter. Vilket sätt du än väljer blir dina favoritwebbplatser lättillgängliga.

Färgkodade flikar

Bild av färgkodade flikar
Färgkodade flikar gör det enkelt att hålla ordning

Att ha många flikar öppna samtidigt kan bli både tidsödande och lite för mycket att hålla reda på, särskilt om du försöker gå bakåt och hitta webbplatser som du öppnat tidigare. I Internet Explorer 9 färgkodas flikar som hör ihop, vilket gör det lättare att hålla ordning när du surfar på flera webbsidor.

Med ett snabbt ögonkast ser du vilka flikar som hör samman. När du öppnar en ny flik från en annan flik placeras den nya fliken bredvid den första och färgkodas på samma sätt. Och när du stänger en flik som ingår i en grupp visas i stället en annan flik från samma grupp, så att du inte plötsligt sitter och tittar på en sida från något helt annat sammanhang.

Om du vill stänga en flik eller en hel grupp av flikar, eller ta bort en flik från en grupp, behöver du bara högerklicka på fliken eller flikgruppen och välja vad du vill göra. Därifrån kan du även uppdatera en eller samtliga flikar, skapa en dubblett av en flik, öppna en ny flik, öppna den senast stängda fliken igen eller visa en lista över alla nyligen stängda flikar och öppna någon eller alla av dem igen.