Fokuserar på webbplatserna du besöker

Internet Explorer 9 är designad för att framhäva webbplatser

Den nya webbläsarramen får vilken webbplats som helst att se bra ut.

Designen baseras på det du använder mest, och navigeringskontrollerna i Internet Explorer 9 har effektiviserats och förenklats. Knappen Bakåt är större, adressfältet och sökrutan har kombinerats i ett nytt adressfält och de många menyerna i äldre versioner av Internet Explorer har slagits samman till en enda meny. Vad blir resultatet? Du ser bara det som är viktigt när du surfar på Internet idag.

Användargränssnittet har blivit både enklare och bättre och lyfter fram själva webbplatserna. Egenskaperna hos varje webbplats återspeglas i webbläsaren som helhet, så att du kan engagera dig mer i webbplatserna du besöker.

Se hur det fungerar på beautyoftheweb.com.