Vad är SmartScreen-filtret och hur skyddar det mig?

Med SmartScreen-filtret kan du identifiera webbplatser som rapporterats innehålla nätfiske och skadlig kod. Du får också hjälp att fatta beslut om nedladdning av appar. SmartScreen skyddar dig på tre sätt:

 • Medan du surfar på webben analyserar filtret sidorna och bedömer om de innehåller något misstänkt. Om en misstänkt webbsida identifieras visas ett meddelande i SmartScreen där du kan ge feedback. Du råds även att vara försiktig.

 • SmartScreen kontrollerar webbplatserna du besöker mot en dynamisk lista över rapporterade nätfiskeplatser och platser med skadliga program. Om det blir en träff visas en varning där du får veta att webbplatsen har blockerats för att skydda dig.

 • SmartScreen kontrollerar filer som du laddar ned från webben mot en lista över webbplatser med rapporterade skadliga program, samt program som man vet är osäkra. Om det blir en träff visas en varning om att nedladdningen har blockerats för att skydda dig. I SmartScreen kontrolleras dessutom de filer du laddar ned mot en lista över filer som är välkända och som laddas ned av många Internet Explorer-användare. Om filen du använder inte finns med i listan visas en varning. Läs mer om att ladda ned filer

Vad kan jag göra om en av webbplatserna jag besöker inte är farlig men SmartScreen tror det?

På varningssidan kan du välja att rapportera platsen som säker. Tryck eller klicka på Mer information och sedan på länken Rapportera att webbplatsen inte innehåller några hot för att gå till Microsofts feedbackwebbplats och följ sedan anvisningarna.

Om du besöker en webbplats som du tycker SmartScreen borde varna dig om i framtiden kan du rapportera den till Microsoft genom att trycka eller klicka på knappen Verktyg Verktyg, peka på Säkerhet och sedan välja Rapportera osäker webbplats.

Kan jag aktivera eller inaktivera SmartScreen?

Ja, i de flesta fall. I vissa fall – till exempel i ett nätverk på en arbetsplats – hanteras den här inställningen av en systemadministratör och går inte att ändra.

 1. Öppna Internet Explorer genom att trycka eller klicka på Internet Explorer på Startskärmen.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Sekretess och ställ in SmartScreen till Av under Webbtjänster.

Aktivera eller inaktivera SmartScreen på skrivbordet

 1. Öppna skrivbordet och tryck eller klicka sedan på ikonen Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Tryck eller klicka på knappen Verktyg Verktyg och sedan på Säkerhet.
 3. Tryck eller klicka på Inaktivera SmartScreen-filtret och välj sedan antingen Inaktivera SmartScreen-filtret eller Aktivera SmartScreen-filtret.

 4. Tryck eller klicka på OK i dialogrutan Microsoft SmartScreen-filter.

Skiljer sig SmartScreen från Blockering av popup-fönster?

Ja. SmartScreen kontrollerar om det finns några säkerhetshot på webbplatser som du besöker eller i filer som du laddar ned. Blockering av popup-fönster begränsar de flesta popup-fönster på webbplatser, oftast annonser och inte nödvändigtvis skadliga program. Läs mer om Blockering av popup-fönster under säkerhets- och sekretessinställningar.Behöver du mer hjälp?