Koppla ditt Microsoft-konto till ditt domänkonto

Du kan koppla ditt Microsoft-konto till ett domänkonto och synkronisera inställningar mellan kontona. Om du till exempel använder ett domänkonto på arbetet kan du koppla ditt Microsoft-konto till det så visas samma skrivbordsbakgrund, appinställningar, webbläsarhistorik och webbläsarfavoriter samt övriga Microsoft-kontoinställningar som på hemdatorn. Du kan också använda Microsoft-kontotjänster från din domändator utan att behöva logga in på dem separat.

Att koppla ditt Microsoft-konto

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Användare.

 3. Tryck eller klicka på Anslut ditt Microsoft-konto.

 4. Välj de inställningar från ditt Microsoft-konto som du vill synkronisera med ditt domänkonto och tryck eller klicka på Nästa.

 5. Skriv e-postadressen som du använder som ditt Microsoft-konto och tryck eller klicka på Nästa.

  Om du inte redan har ett Microsoft-konto trycker eller klickar du på Registrera en ny e-postadress och följer anvisningarna.

 6. Skriv lösenordet för ditt Microsoft-konto och tryck eller klicka på Nästa.

 7. Lägg till din säkerhetsverifieringsinformation, tryck eller klicka på Nästa och sedan på Slutför.

Obs!

 • Du kanske inte kan ansluta ett Microsoft-konto eller synkronisera vissa inställningar på grund av domänkonto- eller grupprincipinställningar som inte tillåter det. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.

 • Du kan koppla från ditt Microsoft-konto från domänkontot när du vill. Gå till Användare i Datorinställningar, tryck eller klicka på Koppla från och sedan på Slutför.

 • Mer information om användarkonton finns i Användarkonton: Vanliga frågor och svar.

Behöver du mer hjälp?