Använda Family Safety med Windows Store

Du kan använda Family Safety om du vill ange en ålders- eller innehållsbaserad klassificeringsnivå för de spel och appar som ditt barn och se och installera från Windows Store. Du kan även tillåta eller blockera vissa appar och spel.

Mer information om hur du skapar ett konto för ditt barn eller hur du anger Family Safety-inställningar för ett befintligt konto finns i Konfigurera familjefunktioner.

Behöver du mer hjälp?