Arbeta med filer och mappar

Med Utforskaren i Windows kan du arbeta med filer och mappar på OneDrive, på datorn och i nätverket.

  • Öppna Utforskaren genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Utforskaren i sökrutan och trycka eller klicka på Utforskaren.

Vad har hänt med Den här datorn och biblioteken?

Platsen Den här datorn finns kvar och du kan fortfarande spara filer i mapparna Dokument, Musik, Bilder och Filmer. Du går bara till mapparna på ett annat sätt i den nya Utforskaren. Du kan bläddra igenom platserna på datorn, även mapparna som tidigare fanns under Bibliotek, genom att expandera Den här datorn i den vänstra rutan.

Lär dig om de olika delarna i Utforskaren

Här är ett typiskt fönster och de olika delarna i det:

Utforskaren
Utforskaren. Mer information om varje numrerat område finns i tabellen nedan.
Del av fönster Används för
Del av fönster

1. Vänster ruta

Används för

Använd den vänstra rutan för att gå till olika platser – till OneDrive, mappar på datorn, enheter som är anslutna till datorn och till andra datorer i nätverket. Tryck eller klicka på en plats om du vill visa platsens innehåll i fillistan eller tryck eller klicka på en pil om du vill expandera en plats i den vänstra rutan.

Del av fönster

2. Knapparna Bakåt, Framåt och Uppåt

Används för

Använd knappen Bakåt om du vill gå tillbaka till den föregående platsen eller tidigare sökresultat och knappen Framåt om du vill gå framåt till en senare plats eller sökresultat. Använd knappen Uppåt om du vill öppna platsen som den aktiva mappen lagras i.

Del av fönster

3. Menyfliksområdet

Används för

Använd menyfliksområdet för vanliga åtgärder, t.ex. om du vill kopiera och flytta, skapa nya mappar, komprimera och skicka objekt med e-post eller byta vy. Flikarna ändras så att ytterligare åtgärder som är relaterade till det valda objektet visas. Om du till exempel väljer Den här datorn i den vänstra rutan visas andra flikar i menyfliksområdet än om du väljer mappen Bilder. Om du inte ser menyfliksområdet trycker eller klickar du på knappen Utöka menyflikar längst upp till höger. Du kan också trycka på Ctrl+F1.

Del av fönster

4. Adressfältet

Används för

Använd adressfältet om du vill ange eller välja en plats. Tryck eller klicka på en del av sökvägen om du vill gå till den nivån eller sist i sökvägen om du vill markera sökvägen för att sedan kopiera den.

Del av fönster

5. Fillista

Används för

Här visas innehållet i den aktuella mappen. Det är också här som sökresultatet visas när du anger en sökterm i sökrutan.

Del av fönster

6. Kolumnrubriker

Används för

I vyn Detaljerad lista kan du använda kolumnrubrikerna om du vill ändra hur filerna i fillistan ordnas. Du kan till exempel trycka eller klicka på rubriken Senast ändrad om du vill sortera efter datum (så att de filer som du senast har arbetat med visas överst). Om du trycker eller klickar på kolumnrubriken igen sorteras filerna så att de äldsta visas överst. Tryck på och håll ned eller högerklicka på en kolumnrubrik om du vill markera fler kolumner som du vill lägga till. Information om hur du växlar till vyn Detaljerad lista finns i nästa avsnitt, Byta vy.

Del av fönster

7. Sökrutan

Används för

Skriv ett ord eller en fras i sökrutan om du vill söka efter ett objekt i den aktuella mappen. Sökningen startar så fort du börjar skriva. Om du t.ex. skriver bokstaven B visas alla filer vars namn börjar med B i fillistan.

Del av fönster

8. Statusfältet

Används för

Använd statusfältet om du snabbt vill visa antalet objekt på en plats eller antalet markerade objekt och deras sammanlagda storlek.

Del av fönster

9. Informations-/förhandsgranskningsfönstret

Används för

Du kan använda informationsfönstret för att se de vanligaste egenskaperna för den valda filen. Filegenskaper ger mer detaljerad information om en fil, t.ex. författaren, datumet då filen senast ändrades och eventuella beskrivande taggar som du har lagt till för filen. Om informationsfönstret inte visas trycker eller klickar du på fliken Visa och sedan på Informationsfönstret.

Använd förhandsgranskningsfönstret om du vill visa innehållet i en fil, t.ex. ett Office-dokument, utan att öppna filen i en app. Om förhandsgranskningsfönstret inte visas trycker eller klickar du på fliken Visa och sedan på Förhandsgranskningsfönstret.

Visa alla

Byta vy

När du öppnar en mapp kan du ändra hur filerna visas i fönstret. Du kanske föredrar stora (eller små) ikoner eller en vy där du kan se annan information om filerna. Du gör den här typen av ändringar på fliken Visa.

Fliken Visa i menyfliksområdet
Fliken Visa

Obs!

  • Utforskaren har inte utformats i syfte att låta dig ordna filer i en mapp manuellt. Om du vill ha avancerade anvisningar om hur du gör detta i vissa vyer och på vissa platser söker du i Microsoft Community.

Söka efter en fil

Beroende på antalet filer och hur de är ordnade kan det vara tidskrävande att alltid bläddra till varje enskild fil som du behöver. Du kan spara tid och arbete genom att använda sökrutan när du letar efter filer.

Du hittar sökrutan överst i varje fönster. När du ska söka efter en fil öppnar du en mapp som utgångspunkt för sökningen. Tryck eller klicka sedan på sökrutan och börja skriva söktermen. Sökrutan filtrerar den aktuella vyn baserat på den text du skriver. Filer visas som sökresultat om söktermen matchar filens namn, taggar eller andra egenskaper, eller texten i ett dokument. Mer information om hur du söker i Utforskaren finns i Söka efter filer i Utforskaren.

Skapa en mapp

Du kan skapa mappar som gör det lättare att ordna filerna. Du kan också skapa mappar inuti mappar (kallas ibland för undermappar).

  • Tryck eller klicka på fliken Start och sedan på Ny mapp.

Skriva ut ett dokument

Du kan ofta skriva ut filer direkt från Utforskaren, men det är bäst att öppna filen som du vill skriva ut i en app och använda appens utskriftskommando. På så vis kan du granska och ändra utskriftsalternativen om det behövs. Om du inte hittar utskriftskommandot i appen som du använder provar du att trycka på Ctrl+P.

Skapa eller ta bort en fil

Det vanligaste sättet att skapa nya filer är att använda en app. Du kan till exempel skapa ett brev i en ordbehandlingsapp eller en filmfil i en videoredigeringsapp. Som standard sparar de flesta appar filer i vanliga mappar som Bilder och Musik, vilket gör det enklare att hitta filerna nästa gång.

När du inte längre behöver en fil kan du ta bort den från datorn för att spara hårddiskutrymme och förhindra att datorn fylls med filer som du inte behöver. Om du vill ta bort en fil letar du upp filen och markerar den. Tryck eller klicka på fliken Start och sedan på Ta bort.

När du tar bort en fil flyttas den till papperskorgen, där den lagras temporärt. Se papperskorgen som en säkerhetsmapp som du kan använda för att återställa filer och mappar som du har tagit bort av misstag. Du öppnar papperskorgen i Utforskaren genom att skriva Papperskorgen i adressfältet. Töm papperskorgen med jämna mellanrum så att inte hårddiskutrymme tas upp av filer som du inte längre behöver. Om du vill tömma papperskorgen högerklickar du på den eller trycker och håller ned och trycker eller klickar sedan på Töm papperskorgen.

Öppna en befintlig fil

Du öppnar en fil genom att dubbeltrycka eller dubbelklicka på den. Filen öppnas vanligtvis i den app som den skapades eller redigerades i. En textfil öppnas till exempel i en ordbehandlingsapp. Om du vill öppna en fil i en annan app än den som du vanligtvis använder markerar du filen, trycker eller klickar på fliken Start, trycker eller klickar på pilen bredvid Öppna och väljer sedan den app som du vill använda.

Bränna en cd eller dvd

Om du har en CD- eller DVD-brännare på datorn kan du bränna skivor med Windows Media Player. Mer information finns i Bränna en CD- eller DVD-skiva i Windows Media Player. Observera att Windows Media Player inte ingår i Windows RT 8.1.

Byta namn på en fil eller mapp

Om du vill byta namn på en fil eller mapp markerar du den i fillistan, trycker eller klickar på fliken Start och sedan på Byt namn.

Obs!

Behöver du mer hjälp?