Optimera inställningarna för bildskärmen

Windows väljer de bästa visningsinställningarna för datorn baserat på bildskärmen. Här är några saker du kan prova om du vill justera dina skärminställningar eller om de har ändrats och du vill återställa standardinställningarna.

Visa alla

Ställa in skärmen på den optimala upplösningen

Det är bra att ställa in skärmen på den upplösning som den var avsedd att visa (den optimala upplösningen). Om du vill kontrollera bildskärmens rekommenderade upplösning öppnar du bildskärmsinställningarna i Datorinställningar.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Visningsalternativ.

 3. Tryck eller klicka på reglaget för upplösning och dra till upplösningen som är märkt med (rekommenderas). Det är skärmens optimala upplösning – vanligen den högsta upplösningen som skärmen klarar.

 4. Tryck eller klicka på Verkställ.

Upplösningsalternativ i Datorinställningar
Skjutreglaget i Datorinställningar visar den rekommenderade upplösningen för bildskärmen.

Upplösningar som är lägre än de optimala upplösningarna går att visa, men texten blir inte så skarp och bilden kan bli liten, centrerad på skärmen, få en svart ram eller bli utsträckt.

Rekommenderade skärmupplösningar

Bildskärmens storlek Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)
Bildskärmens storlek

19-tums skärm

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1 280 × 1 024

Bildskärmens storlek

20-tums skärm

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1 600 × 1 200

Bildskärmens storlek

20- och 22-tums bredbildsskärm

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1 680 × 1 050

Bildskärmens storlek

24-tums bredbildsskärm

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1 920 × 1 200

Skärmstorlek för bärbar dator Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)
Skärmstorlek för bärbar dator

13- till 15-tums skärm för bärbar dator (standard)

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1 400 × 1 050

Skärmstorlek för bärbar dator

13- till 15-tums skärm för bärbar dator (bredbild)

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1 280 × 800

Skärmstorlek för bärbar dator

17-tums skärm för bärbar dator (bredbild)

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1 680 × 1 050

Skärmstorlek för bärbar dator

Skärm på surfplatta

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1 360 × 768

Ställa in ljusstyrka och kontrast

Du kan ställa in ljusstyrka och kontrast för de flesta bildskärmar med hjälp av knapparna och andra kontroller som finns på skärmen. Om du är osäker på hur du ska ställa in ljusstyrkan och kontrasten läser du i handboken eller på tillverkarens webbplats. Du kan också kontrollera om datorn har en automatisk inställning för ljusstyrka. Och om du har en bärbar dator kan du justera ljusstyrkan i Windows.

Så här justerar du ljusstyrkan automatiskt

På vissa datorer justeras ljusstyrkan automatiskt baserat på hur mycket ljus det finns i rummet som datorn används i. Du kan kontrollera om den här inställningen finns på din dator genom att följa stegen nedan.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Visningsalternativ.

 3. Kontrollera att reglaget Justera skärmens ljusstyrka automatiskt är aktiverat.

  (Om du inte vill att skärmens ljusstyrka ska ändras automatiskt inaktiverar du reglaget genom att trycka eller klicka på inställningen Justera skärmens ljusstyrka automatiskt.)

 4. Tryck eller klicka på Verkställ.

Obs!

 • Den här inställningen kanske inte är tillgänglig på vissa datorer.

Så här justerar du ljusstyrkan för skärmen på en bärbar dator

På de flesta bärbara datorer kan du justera ljusstyrkan i Energialternativ i Windows.

 1. Öppna Energialternativ genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Energialternativ i sökrutan och trycka eller klicka på Energialternativ.

 2. Tryck eller klicka på Ändra schemainställningar under planen du vill ändra.

 3. På sidan Ändra inställningarna för schemat väljer du ljusstyrkan som ska användas när datorn körs på batteri och när den körs på elnätet.

Obs!

 • På en bärbar dator kan du även prova att öka och minska ljusstyrkan genom att hålla ned tangenten Fn och trycka på en funktionstangent. Öka ljusstyrkan med Knappen Öka ljusstyrka och minska den med Knappen Minska ljusstyrka.

Justera inställningar för flera bildskärmar

Om du använder mer än en bildskärm kan du identifiera de bildskärmar som är anslutna, identifiera en till bildskärm, ändra skärmorientering, välja vad som visas på varje bildskärm samt välja vilken skärm som ska vara huvudskärmen.

Identifiera dina bildskärmar

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Visningsalternativ.

 3. Tryck eller klicka på Identifiera.

Hitta en annan bildskärm

Om en till bildskärm ansluts till datorn och inte identifieras automatiskt av Windows kan du hitta den manuellt i Datorinställningar.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Visningsalternativ.

 3. Tryck eller klicka på Hitta.

Ändra skärmorienteringen

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Visningsalternativ.

 3. Välj önskad skärmorientering i listan Orientering.

Välj vad som ska visas på varje bildskärm

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Visningsalternativ.

 3. Välj något av följande i listan Flera bildskärmar:

  • Utvidga. En kontinuerlig bild visas som sträcker sig över alla bildskärmar.

  • Duplicera. Samma bild visas på de olika bildskärmarna.

  • Visa bara på 1. Bilden visas bara på den första bildskärmen.

  • Visa bara på 2. Bilden visas bara på den andra bildskärmen.

Välja huvudskärm

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Visningsalternativ.

 3. Tryck eller klicka i förhandsgranskningsbilden på den bildskärm som du vill använda som huvudskärm för att välja den.

 4. Markera kryssrutan Gör den här bildskärmen till primär bildskärm.

Tips!

 • Du kan använda de fyra hörnen på en skärm för att öppna Startskärmen, snabbknappar och de senaste apparna.

 • Det går endast att ha Startskärmen och appar från Windows Store på en bildskärm i taget. När du öppnar Startskärmen, snabbknapparna eller de senast använda apparna på en annan bildskärm flyttas apparna från Windows Store också till den skärmen.

Gör text och andra objekt på skrivbordet större

Om texten och andra objekt (t.ex. ikoner) på skrivbordet är för små kan du göra dem större utan att ändra skärmupplösningen.

 1. Öppna Skärmupplösning genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Gör text större i sökrutan och trycka eller klicka på Gör text och andra objekt större eller mindre.

 2. Dra reglaget tills objekten i förhandsgranskningsbilden har rätt storlek.

 3. Tryck eller klicka på Verkställ.

  Ändringen visas nästa gång du loggar in i Windows.

Obs!

 • Detta kanske inte är tillgängligt för vissa bildskärmar.

Du kan också ändra textstorleken för vissa objekt i Windows, t.ex. knappbeskrivningar och namnlister för fönster, utan att ändra storleken på något annat på skrivbordet.

 1. Öppna Skärmupplösning genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Gör text större i sökrutan och trycka eller klicka på Gör text och andra objekt större eller mindre.

 2. Markera det objekt som du vill ändra och välj en textstorlek under Ändra bara textstorleken. Om du vill visa texten i fetstil markerar du kryssrutan Fet.

 3. Tryck eller klicka på Verkställ.

  Ändringen visas nästa gång du loggar in i Windows.

Gör texten lättare att läsa

ClearType-tekniken i Windows gör texten på skärmen så tydlig som möjligt och gör den lättare att läsa under längre tid. Om texten på skärmen är suddig kontrollerar du att ClearType är aktiverat.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv ClearType i sökrutan och tryck eller klicka på Justera ClearType-text.

 3. Kontrollera att kryssrutan Aktivera ClearType är markerad och tryck eller klicka på Nästa. Tryck eller klicka på textexemplet du tycker bäst om på varje sida.

 4. Spara inställningarna genom att trycka eller klicka på Slutför på den sista sidan. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Kalibrera bildskärmen

Färgkalibrering av bildskärm gör att du kan förbättra skärmfärgerna och att färgerna visas korrekt på skärmen.

Så här använder du Färgkalibrering av bildskärm

 1. Öppna Färgkalibrering av bildskärm genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Kalibrera bildskärm i sökrutan och trycka eller klicka på Kalibrera bildskärmsfärg. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 2. Fortsätt genom att trycka eller klicka på Nästa på sidan Välkommen till Färgkalibrering av bildskärm.

 3. På sidan Ange grundläggande färginställningar trycker du på Meny-knappen på bildskärmen (den brukar finnas på framsidan). En skärmmeny visas. Använd knapparna på skärmen när du vill navigera på skärmmenyn och verifiera eller ändra en eller flera av följande inställningar:

  • Leta reda på färgmenyn för att kunna ställa in färgläget och ställ in skärmen på sRGB.

  • Om alternativet för val av färgtemperatur (eller vitpunkt) visas i stället för ett färgläge ställer du in färgtemperaturen på D65 (eller 6500).

  • Leta reda på menyn där du kan ställa in gamma. Ställ in gamma på 2,2 som är standardvärdet.

  • Om du inte hittar någon av inställningarna letar du efter en inställning på skärmmenyn där du kan återställa skärmen till de fabriksinställda värdena. Välj sedan det alternativet.

  Om de grundläggande färginställningarna inte visas på bildskärmens skärmmeny fortsätter du genom att trycka eller klicka på Nästa.

  Obs!

  • Meny- och bildskärmsknapparna varierar mellan olika modeller och tillverkare. Mer information om hur du använder knapparna på skärmen finns i handboken eller på tillverkarens webbplats.

 4. På varje sida i Färgkalibrering av bildskärm följer du anvisningarna på skärmen och trycker eller klickar på Nästa när du är klar. Följande lista innehåller mer information om respektive inställning.

  • Gamma. Den här inställningen gör att detaljer som färgnyanser och skuggor visas korrekt på skärmen.

  • Ljusstyrka. Den här inställningen bestämmer hur mörka färgerna och skuggorna blir på skärmen. Du kan justera ljusstyrkan på så sätt att mörka färger visas korrekt samtidigt som skuggor, konturer och andra detaljer fortfarande framträder i mörkare bilder. Om ljusstyrkan är för hög, ser svarta färger ljusa och grå ut. Om du vill justera inställningarna letar du efter en Ljusstyrke- eller Meny-knapp på bildskärmen. Om du har en bärbar dator kan du prova att öka och minska ljusstyrkan genom att hålla ned tangenten Fn och trycka på en funktionstangent. Öka ljusstyrkan med Knappen Öka ljusstyrka och minska den med Knappen Minska ljusstyrka.
  • Kontrast. Den här inställningen avgör hur vita och ljusa färger visas på skärmen. Du kan justera kontrasten på så sätt att högdagrar i bilder visas tydligt. Om du vill ändra kontrastinställningarna letar du efter en Kontrast- eller Meny-knapp på bildskärmen. (Bärbara datorer brukar inte ha kontrastkontroller.)

  • Färgbalans. Den här inställningen bestämmer hur gråskalan visas på skärmen.

 5. Tryck eller klicka på Tidigare kalibrering på sidan Du har nu skapat en ny kalibrering när du vill visa den tidigare kalibreringen. Visa den nya kalibreringen genom att trycka eller klicka på Aktuell kalibrering.

 6. Välj ett av nedanstående alternativ, beroende på vilken kalibrering du vill använda:

  • Tryck eller klicka på Slutför om du vill använda den nya kalibreringen.

  • Tryck eller klicka på Avbryt om du vill använda den tidigare kalibreringen.

 7. Välj om du vill använda ClearType-justeringsverktyget som gör att texten visas tydligt med den nya kalibreringen.

Obs!

 • Om du har en särskild programvara och enhet för skärmkalibrering är det praktiskt att använda dessa i stället för Färgkalibrering av bildskärm eftersom det leder till bättre resultat.

Välja de bästa visningsinställningarna för en CRT-skärm

Om du har en gammal CRT-skärm (Cathode Ray Tube) är det viktigt att ändra skärmupplösningen till hösta möjliga upplösning som kan ge 32-bitars färg och minst 72 Hz uppdateringstakt för att förhindra att skärmen flimrar.

Rekommenderade upplösningar för CRT-skärmar

Bildskärmens storlek Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)
Bildskärmens storlek

15-tums CRT-skärm

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1 024 × 768

Bildskärmens storlek

17- till 19-tums CRT-skärm

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1 280 × 1 024

Bildskärmens storlek

20-tums CRT-skärm eller större

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1 600 × 1 200

Obs!

 • CRT-skärmar har normalt inte bredbildsstorlekar. Nästan alla har 4:3-skärmar och motsvarande upplösningar.

Behöver du mer hjälp?