Komma igång med teman

I Windows kan du anpassa skrivbordet efter din egen smak med hjälp av teman. Med ett tema ändras skrivbordsbakgrunden, färgen på fönsterkanterna, ljud och datorns skärmsläckare på en gång. Du kan växla mellan teman så ofta du vill. Du kan också skapa egna teman och dela dem med vänner och familj.

Vad är ett tema?

Ett tema är en kombination av bilder, färger och ljud. I teman ingår:

Delarna i ett tema
Delarna i ett tema
 • En skrivbordsbakgrund. En bild, färg eller design som fungerar som en bakgrund för de öppna fönstren på skrivbordet. Skrivbordsbakgrunden kan vara en enda bild eller ett bildspel. Du kan välja mellan skrivbordsbakgrunderna som medföljer Windows eller använda egna bilder.

 • En färg för fönsterkanter. Färgen på fönsterkanter och Aktivitetsfältet. En särskild färg för fönsterkanter kan ingå i ett tema eller så kan färgen väljas automatiskt baserat på färgerna i skrivbordsbakgrunden.

 • Ljud. En samling relaterade ljud som spelas upp när olika händelser inträffar på datorn. En händelse kan vara en åtgärd som du utför, t.ex. när du loggar in på datorn, eller något som datorn gör, t.ex. när du meddelas om att du har ett nytt e-postmeddelande.

 • En skärmsläckare. En rörlig bild eller ett rörligt mönster som visas på datorskärmen när du inte har använt musen eller tangentbordet under en viss tid. Skärmsläckaren är inaktiverad i de teman som medföljer Windows, men du kan aktivera den och lägga till en i ett tema.

Du hittar alla teman i Anpassning på Kontrollpanelen. Tryck eller klicka på ett tema som du vill använda för skrivbordet.

Öppna Anpassning genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (eller genom att peka i det övre högra hörnet på skärmen, flytta pekaren nedåt och sedan klicka på Sök om du använder en mus), skriva Anpassning i sökrutan, trycka eller klicka på Inställningar och sedan på Anpassning.

Tips!

 • Du kan trycka på och hålla ned eller högerklicka på skrivbordet och sedan trycka eller klicka på Anpassa. Då öppnas Anpassning.

I Anpassning på Kontrollpanelen finns det fyra typer av teman.

 • Mina teman. Teman som du har skapat, ändrat, sparat eller laddat ned. När du ändrar ett tema visas de nya inställningarna här som ett tema som inte har sparats.

 • Windows-standardteman. Windows-teman som du kan använda för att anpassa datorn. De flesta har skrivbordsbakgrunder med bildspel.

 • Installerade teman. Teman som skapats av datortillverkaren eller någon annan än Microsoft.

 • Högkontrastteman. Teman som gör det lättare att se objekten på skärmen. I högkontrastteman kan du inte använda automatiska färger för fönsterkanter eller bildspel som skrivbordsbakgrund.

Skapa teman

Du är inte begränsad till de teman som medföljer Windows. Du kan skapa anpassade teman och använda egna bilder och skärmsläckare, och välja passande färger och ljud. Kom igång genom att trycka eller klicka på ett tema som du vill använda för skrivbordet. Ändra sedan alla delar i temat till dess att skrivbordsbakgrunden, färgen på fönsterramarna, ljuden och skärmsläckaren är precis så som du vill ha dem. Alla ändringar visas som ett osparat tema under Mina teman.

Ett tema som inte har sparats
Ett tema som inte har sparats

Så här skapar du ett tema

 1. Öppna Anpassning genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (eller genom att peka i det övre högra hörnet på skärmen, flytta pekaren nedåt och sedan klicka på Sök om du använder en mus), skriva Anpassning i sökrutan, trycka eller klicka på Inställningar och sedan på Anpassning.

 2. Ändra skrivbordsbakgrunden genom att trycka eller klicka på Skrivbordsbakgrund längst ned på sidan, bläddra till dina bilder, markera kryssrutorna för de bilder som du vill använda i bildspelet och tryck eller klicka på Spara ändringar.

 3. Om du vill byta färg på fönsterkanterna och Aktivitetsfältet trycker eller klickar du på Färg längst ned på sidan och gör något av följande:

  Tryck eller klicka på Automatiskt om du vill att Windows ska välja en färg automatiskt baserat på färgerna i bilden som används som skrivbordsbakgrund och tryck eller klicka på Spara ändringar.
  – eller –
  Tryck eller klicka på den färg som du vill använda och sedan på Spara ändringar.

  Alternativet för automatisk färg i Anpassning
  Alternativet för automatisk fönsterfärg
 4. Om du vill ändra ljudet som spelas upp när något händer på datorn trycker eller klickar du på Ljud längst ned på sidan, trycker eller klickar på ett objekt i listan Ljudschema och sedan på OK.

 5. Om du vill lägga till eller ändra en skärmsläckare trycker eller klickar du på Skärmsläckare längst ned på sidan, trycker eller klickar på ett objekt i listan Skärmsläckare, ändrar önskade inställningar och trycker eller klickar på OK.

Tips!

 • Du kan välja de bilder du vill använda i ett tema i Utforskaren, trycka och hålla ned eller högerklicka på dem, och trycka eller klicka på Använd som skrivbordsbakgrund för att skapa ett tema som ännu inte har sparats. Öppna sedan Anpassning på Kontrollpanelen, ändra temat och spara det.

När du är nöjd med det nya temats utseende och ljud kan du spara det så att du kan använda det när du vill.

Så här sparar du ett tema

 1. Öppna Anpassning genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (eller genom att peka i det övre högra hörnet på skärmen, flytta pekaren nedåt och sedan klicka på Sök om du använder en mus), skriva Anpassning i sökrutan, trycka eller klicka på Inställningar och sedan på Anpassning.

 2. Tillämpa temat på skrivbordet genom att trycka eller klicka på det osparade temat under Mina teman.

 3. Tryck eller klicka på Spara tema.

 4. Ange ett namn på temat och tryck eller klicka på Spara.

  Namnet på det nya temat visas under Mina teman.

Dela teman

När du har sparat ett tema kan du dela det med vänner och familj. Om du vill skicka teman till andra måste du spara temat i ett filformat som går att dela, en .themepack-fil.

 1. Öppna Anpassning genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (eller genom att peka i det övre högra hörnet på skärmen, flytta pekaren nedåt och sedan klicka på Sök om du använder en mus), skriva Anpassning i sökrutan, trycka eller klicka på Inställningar och sedan på Anpassning.

 2. Tryck eller klicka på det anpassade temat om du vill använda det på skrivbordet.

 3. Tryck på och håll ned eller högerklicka på temat och tryck eller klicka på Spara tema för lagring.

  Högerklicka på ett tema
  Spara ett tema
 4. Ange ett namn för temat i rutan Filnamn och tryck eller klicka på Spara.

  Du kan dela ditt tema med andra via e-post, via ett nätverk eller genom att spara det på en extern enhet.

Ta bort teman

Om du inte längre använder ett tema som du har skapat eller laddat ned kan du ta bort det från datorn för att spara diskutrymme. (Du kan inte ta bort ett tema som medföljer Windows.)

 1. Tryck eller klicka på ett annat tema för att använda det på skrivbordet. Du kan inte ta bort ett tema medan det används.

 2. Tryck på och håll ned eller högerklicka på det tema som du vill ta bort och tryck eller klicka sedan på Ta bort tema.

Hämta fler teman

Du hittar fler teman som du kan lägga till i din samling i Anpassa datorn på Windows-webbplatsen. Se vilka teman som är nya och populära, eller bläddra i kategorier som Djur, Fordon och Filmer.

Hitta ett tema som du har laddat ned

Om du har laddat ned ett tema från Tilläggsgalleriet kan du leta reda på det och lägga till det i Mina teman i Anpassning.

 1. Öppna Utforskaren genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Utforskaren i sökrutan och trycka eller klicka på Utforskaren.

 2. Tryck eller klicka på Hämtade filer i den vänstra rutan.

 3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på temat som du har laddat ned så att det tillämpas på skrivbordet. Det läggs till automatiskt i Mina teman i Anpassning.

Få mer information om bilderna

Om du är nyfiken på bilderna som ingår i ett särskilt tema kan du visa mer information om dem, till exempel namn och var fotona togs. (Den här informationen kanske inte är tillgänglig för vissa bilder.)

 1. Öppna Anpassning genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (eller genom att peka i det övre högra hörnet på skärmen, flytta pekaren nedåt och sedan klicka på Sök om du använder en mus), skriva Anpassning i sökrutan, trycka eller klicka på Inställningar och sedan på Anpassning.

 2. Tryck eller klicka på ett tema som du vill använda på skrivbordet och tryck eller klicka på Skrivbordets bakgrund.

 3. Tryck på och håll ned eller peka på en bild om du vill visa mer information om den.

Visa dina bilder på Startskärmen och låsskärmen

I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du se dina favoritbilder även på Startskärmen och på låsskärmen. Mer information om hur du gör finns i Visa bilder på skrivbordet, Startskärmen och låsskärmen.

Obs!

 • Du kan inte ändra standardteckensnittet eller teckenfärgen som används för objekt i Windows (t.ex. namnlister för fönster, menyer eller knappbeskrivningar). Men du kan göra all text (och andra saker som ikoner) på skärmen större eller ändra textstorleken för vissa objekt utan att ändra storleken på något annat på skärmen. Mer information finns i Optimera inställningarna för bildskärmen.

Behöver du mer hjälp?