Komma igång med Windows Media Center

Med hemunderhållningscentret Windows Media Center som ingår i Windows kan du titta på och spela in TV-program, skapa bildspel av dina bilder, lyssna på låtar från ditt musikbibliotek och spela upp CD- och DVD-skivor.

Windows Media Center ingår i vissa utgåvor av Windows. Observera att du behöver en analog eller digital TV-mottagare för att kunna titta på och spela in TV-sändningar. En TV-mottagare är en maskinvaruenhet med vilken du kan koppla en TV-signal till datorn. Om en TV-mottagare inte medföljde datorn kanske du kan lägga till en.

Konfigurera Windows Media Center

Anslut datorn till TV:n eller till en bildskärm. Första gången du startar Media Center visas en installationssida med information om olika funktioner samt ett par olika installationsalternativ. Om du vill installera Media Center så snabbt som möjligt väljer du expressalternativet. Om du vill konfigurera Media Center med fler alternativ väljer du Anpassad installation.

Så här öppnar du Windows Media Center

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Windows Media Center i sökrutan och tryck eller klicka på Windows Media Center.

Visa alla

Optimera hur Windows Media Center visas på bildskärmen

 1. Gå till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, tryck eller klicka på Inställningar, Allmänt, Konfigurera Windows Media Center och sedan på Konfigurera TV eller bildskärm.

 2. Välj de bildskärmsinställningar som du vill ändra, till exempel bredd–höjd-förhållande, ljusstyrka eller kontrast.

Konfigurera högtalare

 1. Gå till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, tryck eller klicka på Inställningar, Allmänt, Konfigurera Windows Media Center och sedan på Konfigurera högtalare.

 2. Välj högtalarkonfiguration och testa den genom att spela upp ett ljud. Lyssna noga att de enskilda högtalarna tar emot en signal.

Obs!

 • Om inget ljud hörs kontrollerar du att alla kablar sitter i ordentligt och att volymen för både högtalare och dator är på.

 • Om datorn är ansluten till en TV kanske det grafikkort eller den typ av kabel som du använder inte stöder ljudsignaler. Du kanske måste ansluta ljudkortet i datorn direkt till högtalarna.

Ställa in en TV-signal

Om du har en kompatibel TV-mottagare kan du koppla en TV-signal till datorn och titta på och spela in TV-program.

 • Gå till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, tryck eller klicka på Inställningar, Allmänt, Konfigurera Windows Media Center och sedan på Konfigurera TV-signal.

Se till att dina program spelas in

Här är några åtgärder som du kan utföra för att vara säker på att dina program spelas in som de ska.

 • Ställ in inspelningsprioritet. Media Center väljer vilka program som spelas in om det uppstår en schemaläggningskonflikt baserat på den prioriteringsordning som du har angett. Om det ofta blir konflikter mellan olika inspelningar kan du fundera på att koppla en extra TV-mottagare till datorn, så att du kan spela in två TV-program på olika kanaler samtidigt. Så här ställer du in prioriteringsordningen:

  1. Öppna TV på startskärmen i Windows Media Center.

  2. Tryck eller klicka på Inspelade program, Visa schemalagda och på Serie och välj sedan Ändra prioritet.

  3. Använd pilarna för att flytta en schemalagd serie uppåt eller nedåt i seriens prioritetslista.

  4. Tryck eller klicka på Klar.

  Obs!

  • När du schemalägger en ny serie läggs den automatiskt till längst ned i listan med lägst prioritet, men om den är viktig kan du flytta upp den i listan.

 • Se till att det finns tillräckligt med utrymme på enheten. Det måste finnas tillräckligt med utrymme på datorenheten för att de inspelade programmen ska kunna lagras. Om utrymmet inte räcker till går det inte att spela in allt du vill. Om du behöver frigöra utrymme kan du ta bort tidigare inspelade program, lägga till mer utrymme (t.ex. en extern enhet) eller öka mängden utrymme som kan användas av Media Center. Gör så här:

  1. Öppna Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, tryck eller klicka på Inställningar, TV, Inspelning, Lagring av inspelningar och sedan på plusknappen (+) eller minusknappen (-) under Maxgräns för TV för att öka eller minska gränsen för TV-inspelningar på enheten.

  2. Tryck eller klicka på Spara.

   Obs!

   • I Media Center går det att övervaka flera enheter för inspelade TV-program, men inspelade TV-program kan bara lagras på den enhet som angetts i Lagring av inspelningar.

 • Kontrollera att du får en TV-signal. Kontrollera följande om du inte får någon TV-signal i Media Center:

  • Alla kablar är anslutna

  • TV-signalen från din leverantör fungerar (kontakta leverantören)

  • TV-mottagaren fungerar (skaffa den senaste drivrutinen)

  Du kan också prova att starta om datorn.

 • Kontrollera att datorn är påslagen eller att den bärbara datorns batteri är fulladdat. Media Center kan spela in ett program när datorn är försatt i strömsparläge eller viloläge men ingenting spelas in om datorn är avstängd.

 • Kontrollera inspelningshistoriken för att se varför ett program inte spelades in. Gör så här:

  1. Bläddra ned till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Player, tryck eller klicka på Inspelade program, Visa schemalagda och sedan på Historik.

  2. Sortera listan genom att trycka eller klicka på Sortera efter datum, Sortera efter status eller Sortera efter titel.

   Statusen för varje program visas bredvid titeln.

   Tryck eller klicka på programmets titel för att visa detaljerad information om inspelningsstatusen.

Behöver du mer hjälp?