Hur hittar jag och tar bort ett virus?

Med Windows Defender kan du snabbt undersöka om det finns ett virus på datorn. Den här appen mot skadlig kod ingår i Windows och hjälper till att hitta och ta bort virus, spionprogram och annan skadlig programvara.

Anmärkningar

 • Om du har Windows RT är Windows Defender alltid igång och kan inte inaktiveras.

 • Om du har Windows 8 kan du genomsöka datorn eller köra program mot skadlig kod från ett annat företag om du vill. För att undvika konflikter på datorn bör du bara installera och köra en app mot skadlig kod i taget.

Så här genomsöker du datorn med Windows Defender

 1. Öppna Windows Defender genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (eller genom att peka i det övre högra hörnet på skärmen, flytta pekaren nedåt och sedan klicka på Sök om du använder en mus), skriva Defender i sökrutan, trycka eller klicka på Appar och sedan på Windows Defender.

 2. Välj den typ av genomsökning som du vill köra under Alternativ för sökning:

  • Med genomsökningsalternativet Snabb kontrolleras endast de delar av datorn som är mest utsatta för skadlig programvara samt program som körs.

  • Med genomsökningsalternativet Fullständig kontrolleras alla filer på hårddisken. Beroende på datorn kan sökningen ta en timme eller mer.

  • Med genomsökningsalternativet Anpassad genomsöks bara de filer och platser som du väljer.

 3. Tryck eller klicka på Sök nu.

Ta bort ett virus manuellt

Ibland måste virus tas bort manuellt. Det kan bli en teknisk process som du bara bör försöka dig på om du vet hur Windows-registret fungerar och vet hur du visar och tar bort system- och programfiler i Windows.

Kör först appen mot skadlig kod för att hitta viruset efter namn. Om du inte har någon app mot skadlig kod eller om appen inte hittar viruset kanske du fortfarande kan hitta det genom att leta efter ledtrådar om hur det beter sig. Skriv ned alla ord i alla meddelanden som viruset visar eller informationen i e-postmeddelandet (ämne, filnamn) om du har fått viruset den vägen. Sök sedan på webbplatsen för en tillverkare av program mot skadlig kod efter det som du skrev ned och försök hitta namnet på viruset och instruktioner om hur du tar bort det.

För återställning och skydd

När viruset har tagits bort kan du behöva installera om vissa program eller återställa information som gått förlorad. Om du säkerhetskopierar dina filer regelbundet kan det hjälpa dig att slippa bli av med information om datorn blir infekterad igen. Om du inte har säkerhetskopierat hittills är det bra att börja nu. Mer information finns i Återställa filer eller mappar med Filhistorik.

Information om hur du kan skydda datorn mot virus finns i Hur skyddar jag datorn från virus?