Hantera aviseringar för E-post, Kalender och Kontakter

Det finns många olika sätt att se att du har fått ny e-post, nya meddelanden, kalenderhändelser, statusuppdateringar och twittringar. Det kan visas meddelanden i det övre högra hörnet, snabbstatus- och detaljerade statusmeddelanden på låsskärmen och paneler på Startskärmen. Du kan anpassa meddelandena på följande sätt.

Visa alla

Meddelanden (övre högra hörnet)

Meddelanden visas i det övre högra hörnet och ser ut så här:

Meddelande om en kalenderhändelse

Ändra vilka meddelanden som visas här

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar, Sök och appar och sedan på Aviseringar.

 3. Ändra inställningen för appen till eller Av under Visa meddelanden från de här apparna.

Dölja meddelanden tillfälligt i det här området

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar, Sök och appar och sedan på Aviseringar.

 3. Aktivera Tysta timmar och välj hur länge du vill dölja meddelanden.

 4. Om du vill aktivera dem igen innan tidsperioden är över inaktiverar du Tysta timmar.

Ändra meddelanden för att visst konto

I E-post kan du hantera aviseringar för varje konto. Så här gör du.

 1. Tryck eller klicka på E-post på Start.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Konton.

 4. Välj det konto som du vill ändra aviseringar för.

 5. Tryck eller klicka på ett alternativ under Visa e-postaviseringar.

Snabbuppdateringar och detaljerade statusmeddelanden på låsskärmen

Snabbuppdateringar och detaljerade statusmeddelanden visas när du låser datorn och är ett praktiskt sätt att snabbt se nästa aktivitet eller se om du har ny e-post.

Ändra hur snabbstatusuppdateringar visas på låsskärmen för E-post och Kalender

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och tryck eller klicka på Låsskärmen.

  • Du visar snabbstatusen genom att trycka eller klicka på plustecknet plusknapp under Låsskärmsappar och sedan på appikonen. Detta ger även apparna möjlighet att köras i bakgrunden. Då synkroniseras de så ofta som du vill.
  • Om du vill ta bort en app från låsskärmen trycker eller klickar du på appikonen och sedan på Visa inte snabbstatus här eller väljer en annan app.

Ändra Kalenders händelsedetaljer på låsskärmen

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar och sedan på Dator och enheter.

 3. Tryck eller klicka på Låsskärmen och gör något av följande under Välj en app för att visa detaljerad status:

  • Om du vill visa detaljerad status för en app trycker eller klickar du på plustecknet plusikon och sedan på kalenderikonen Kalenderikon.
  • Om du vill ta bort en app från låsskärmen trycker eller klickar du på appikonen och sedan på Visa inte snabbstatus här eller väljer en annan app.

Paneler på Start

Vissa appar kan framhäva innehåll och visa det för dig på Startskärmen. E-post, Kalender och Kontakter är bara några exempel på appar som kan göra det. Du kan också ändra storlek på de här panelerna och exempelvis göra dem större så att fler uppdateringar visas på Startskärmen.

Ändra hur en app uppdateras på Start

 1. Svep ned på panelen eller personens bild. Högerklicka om du använder en mus.

 2. Du kan göra följande ändringar:

  • Aktivera eller inaktivera den levande panelen.

  • Tryck eller klicka på Ändra storlek om du vill göra panelen större (fler detaljer) eller mindre (färre detaljer).

Fästa objekt på Startskärmen

När du fäster objekt på Startskärmen kan du få specifika uppdateringar om dem. Du skulle till exempel kunna välja en särskild person i Personer eller en mapp i E-post och sedan se nya uppdateringar och meddelanden komma in.

 1. Öppna appen.

 2. Tryck eller klicka på vad du vill fästa på Start.

 3. Svep in från nederkanten för att visa appkommandona.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)

 4. Tryck eller klicka på Fäst på Start, ändra namnet om du vill och tryck eller klicka sedan på Fäst på Start.

Ändra storlek på en panel på Startskärmen

 1. Tryck på eller håll ned den panel som du vill ändra storlek på. (Högerklicka på panelen om du använder en mus.)

 2. Tryck eller klicka på Ändra storlek.

 3. Prova olika panelstorlekar tills du hittar en som du gillar.

Behöver du mer hjälp?