Installera USB 3.0-enheter och andra USB-enheter

USB-enheter (Universal Serial Bus) är en av de typer av enheter som är enklast att ansluta till datorn. Du kan ansluta en rad olika enheter, t.ex. tangentbord, skrivare och externa enheter. Vissa enheter kanske använder USB 3.0, en anslutningstyp som är upp till 10 gånger snabbare än USB 2.0, med hjälp av en ny teknik som går under namnet SuperSpeed. Kablarna och portarna som du använder när du ansluter USB-enheter visas med någon av följande symboler.

USB-symbol
USB 2.0-symbol
USB 3.0-symbol
USB 3.0-symbol

Om du installerar en USB 3.0-enhet kanske du har en blå kabel för enheten. Det kanske också finns blå flikar på kontakterna på kabeländarna och i portarna på datorn eller USB-navet. Alla USB 3.0-kablar och USB 3.0-portar har en USB 3.0-symbol oavsett deras färg.

USB-kontakt med en blå flik på insidan
USB-kontakt med en blå flik på insidan
USB 3.0-symbol på kontakten på kabeländen
USB 3.0-symbol på kontakten på kabeländen
Visa alla

Ansluta en USB-enhet

Om anvisningar medföljde USB-enheten använder du den informationen när du installerar enheten. Annars följer du dessa allmänna anvisningar.

Så här installerar du en USB-enhet

 1. Om enheten har en strömsladd ansluter du den.

 2. Anslut enheten till datorn med den separata kabeln eller sladden som är ansluten till enheten.

  Var noga med att använda en USB 3.0-port för USB 3.0-enheter. I övrigt kan du använda valfri tillgänglig port.

 3. Sätt på enheten och vänta tills rätt drivrutin har installerats i Windows.

 4. När installationen är färdig kontrollerar du informationen som medföljde enheten och ser om du behöver installera ytterligare programvara.

Obs!

Koppla från en USB-enhet

Du behöver bara koppla från de flesta USB-enheter, t.ex. ett tangentbord eller en mus. Men innan du kopplar från lagringsenheter, t.ex. ett USB-flashminne, kontrollerar du att du har sparat filerna på enheten. Det kan också vara bra att mata ut enheten så att du är säker på att all aktivitet på enheten har avslutats.

Så här matar du ut en enhet

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Enheter.

 3. Tryck eller klicka på den enhet som du vill mata ut, tryck eller klicka på ikonen Ta bort Ikonen Ta bort och sedan på Ta bort.

Lösa problem med USB-enheter

Här är information som kan hjälpa dig lösa problem med USB-enheter. Kontrollera först om Windows har upptäckt något problem med din enhet.

Så här kontrollerar du om det finns enhetsproblem med hjälp av Enhetshanteraren

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan och tryck eller klicka på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på enhetskategorin som du har problem med för att utöka den. USB-flashminne hittar du till exempel under Diskenheter.

  Om en gul varningsikon Gul varningsikon som indikerar ett potentiellt enhetsproblem visas bredvid din enhet så har Windows upptäckt ett problem med den.
 4. Tryck på och håll ned eller högerklicka på USB-enheten, och tryck eller klicka sedan på Egenskaper.

 5. Se om det finns något felmeddelande under Enhetsstatus. Vanliga fel är till exempel kod 43 eller kod 28 i meddelandet. Låt fönstret Egenskaper vara öppet ifall du behöver det för att lösa problemet.

Visa alla

Felmeddelanden med kod 43

USB-enheten kan ha slutat svara, kan ha felaktiga kontakter eller kablar eller kan ha slutat fungera. Du kan prova att:

 • Koppla ur USB-kabeln och strömkabeln, om din enhet har en. Anslut dem sedan igen.

 • Kontrollera att kablarna och kontakterna fungerar genom att använda en annan USB-kabel, om du kan ta ur den.

 • Anslut enheten i en annan USB-port.

Om det här inte fungerar är det möjligt att själva USB-enheten har slutat fungera. Du kan då behöva reparera den eller byta ut den.

Felmeddelanden med kod 28

Det kan vara ett fel på en drivrutin eller ditt USB-nav, om du har anslutit enheten till ett.

Om Windows inte kan hitta en drivrutin till enheten kan du själv kontrollera om det finns någon uppdaterad, kompatibel drivrutin för enheten. Tryck eller klicka på Drivrutin i fönstret Egenskaper, tryck eller klicka på Uppdatera drivrutin och följ sedan anvisningarna. Information om andra sätt att hitta och installera drivrutiner finns på Ladda ned och installera drivrutiner.

Om enheten är ansluten till ett externt USB-nav kan du prova följande:

 • Se till att navets strömkälla är på och ansluten (om den har någon).

 • Flytta enheten till ett annat nav. Om enheten är korrekt ansluten och den fortfarande inte fungerar provar du att stänga av och slå på strömmen igen.

 • Anslut enheten till ett nav som har en egen strömkälla för att försäkra dig om att USB-enheten får tillräckligt med ström.

 • Kontrollera att USB-navet fungerar genom att kontrollera att andra enheter fungerar på det.

Leta efter svar i Microsoft-forumen

Om inget av dessa förslag hjälper dig att lösa problemet kan du gå till Community-sidan för maskinvara och enheter på Windows-forumet och få andra användares lösningar på problem med specifika enheter.

Behöver du mer hjälp?