Allt om mobilt bredband

Med mobilt bredband kan du ansluta till Internet från alla platser där det finns en mobiltjänst. Du behöver ett datakort för mobilt bredband (beskrivs nedan) och ett abonnemang för mobilt bredband.

Eftersom mobilt bredband är en relativt ny teknik, kanske du inte har koll på vissa relaterade begrepp och termer. Vi går igenom dessa i den här artikeln och vägleder dig genom stegen som du följer när du konfigurerar och använder en mobil bredbandsanslutning.

Terminologi för mobilt bredband

Här följer definitioner på några vanliga termer:

 • Ett datakort är en USB-enhet eller ett litet kort som ger tillgång till mobil bredbandsanslutning till Internet. Datakort kan även förekomma som inbäddade moduler i bärbara datorer.

 • Ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) är ett litet flyttbart kort som innehåller prenumerations-ID och säkerhetsinformation för mobila bredbandstjänster. En del datakort kanske inte har fysiskt identifierbara eller flyttbara SIM-kort.

 • Ett namn på en åtkomstpunkt (APN) eller en åtkomststräng är en kombination av bokstäver och siffror som du får från mobiloperatören och använder för att identifiera din typ av nätverksåtkomst. En mobiloperatör kan ha flera olika namn på åtkomstpunkter som ger olika typer av tjänster.

 • På samma sätt som på en mobiltelefon syftar roaming på när enheten används utanför det vanliga geografiska användningsområdet. Med roaming ansluter du till mobiloperatören via ett partnernätverk och normalt kostar datatjänsterna lite mer.

 • 3G,-, 4G,- och LTE-nät är mobilnät som stöder olika anslutningshastigheter och anslutningstekniker.

Konfigurera och ansluta till Internet

Visa alla

Konfigurera den mobila bredbandsanslutningen första gången

 1. Aktivera SIM-modulen och den mobila bredbandstjänsten för SIM-modulen. Information om detta får du av mobiloperatören eller enhetens återförsäljare.

 2. Om du har en extern enhet för mobilt bredband ser du till att den sitter ordentligt i datorn enligt tillverkarens anvisningar och att knappen för trådlös anslutning har slagits på. Knappen för trådlös anslutning sitter vanligtvis på datorns framsida, sida eller baksida.

 3. Visa en lista med tillgängliga nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar) och sedan trycka eller klicka på nätverksikonen (Ikon för trådlöst nätverk eller Ikon för kabelanslutet nätverk).

 4. Tryck eller klicka på Nätverk och sedan på namnet på det mobila bredbandsnätverket.

  Obs!

  • Du kan uppmanas att ange en åtkomststräng eller åtkomstpunktens namn (APN) så att mobilnätet kan identifieras. Normalt får du åtkomststrängen (för CDMA-enheter) eller åtkomstpunktens namn (för GSM-enheter) tillsammans med SIM-kortet (Subscriber Identity Module) eller abonnemanget.

 5. Ändra anslutningsinställningarna för automatisk anslutning om du vill, och tryck eller klicka sedan på Anslut.

 6. Välj eller ange åtkomstpunktens namn (APN) eller åtkomststrängen, användarnamnet, lösenordet och typen av inloggningsinformation om du uppmanas att göra det. (Uppgifterna finns i informationen som medföljde enheten eller tjänsten för det mobila bredbandet.) Det kan också hända att du kan köpa ett abonnemang på den här skärmen.

 7. Tryck eller klicka på Nästa.

Obs!

 • Om ditt SIM-kort är låst använder du standard-PIN-koden från mobiloperatören. När enheten är låst kan den inte användas och måste låsas upp med PIN-koden. Läs informationen som medföljde SIM-kortet eller abonnemanget.

 • Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad kan det leda till att kontot blockeras tills du anger en PUK-kod (kod för att häva blockering av PIN-kod) från mobiloperatören. Om du är ansluten när ditt konto blockeras avbryts den befintliga anslutningen.

 • Om du har problem med att ansluta till Internet kontaktar du din mobiloperatör.

Så här ansluter du till Internet (när anslutningen har skapats)

 1. Visa en lista över tillgängliga nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Inställningar) och sedan trycka eller klicka på nätverksikonen (Ikon för trådlöst nätverk eller Ikon för kabelanslutet nätverk).

 2. Tryck eller klicka på namnet på det mobila bredbandsnätverket och sedan på Anslut.

Dela din Internetanslutning

Beroende på ditt mobilabonnemang kanske du kan dela det mobila bredbandets Internetanslutning med andra. Den delade anslutningen kallas för en mobil surfzon. Andra användare kan ansluta till den via Wi-Fi. De behöver nätverkets namn och lösenord för att kunna ansluta.

Dela din Internetanslutning genom att skapa en mobil surfzon

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Nätverk och sedan på den mobila bredbandsanslutningen.

 3. Aktivera alternativet Dela den här anslutningen genom att trycka eller klicka på det.

 4. Om du vill ändra nätverkets namn eller lösenord för den delade anslutningen trycker eller klickar du på Redigera.

Ändra inställningarna

Visa alla

Ändra profilegenskaper

Så här ändrar du egenskaperna i anslutningsprofilen, t.ex. åtkomstpunktens namn (APN), åtkomststrängen, användarnamnet, lösenordet eller inställningarna för automatisk anslutning:

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Nätverk och sedan på namnet på det mobila bredbandsnätverket.

 3. Ändra åtkomstpunktens namn (APN) eller åtkomststrängen, användarnamnet och lösenordet efter önskemål. (Uppgifterna finns i informationen som medföljde enheten eller tjänsten för det mobila bredbandet.)

Så här ändrar du inställningarna för val av nätverk

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Nätverk och sedan på namnet på det mobila bredbandsnätverket.

 3. Tryck eller klicka på Sök.

 4. Om du vill att Windows automatiskt ska välja ett nätverk markerar du Välj automatiskt (rekommenderas). Om du vill ange ett nätverk själv markerar du nätverkets namn i listan och trycker eller klickar sedan på Registrera.

  Obs!

  • Extra kostnader kan tillkomma om du tillåter roaming.

  • Om Windows inte kan ansluta till det nätverk du har angett väljs ett nätverk automatiskt.

Visa eller dölja den beräknade dataanvändningen

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Nätverk och sedan på den mobila bredbandsanslutningen.

 3. Aktivera eller inaktivera Visa min uppskattade dataanvändning i listan Nätverk.

 4. Visa den uppskattade dataanvändningen:

  Visa en lista med tillgängliga nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar) och sedan trycka eller klicka på nätverksikonen (Ikon för trådlöst nätverk eller Ikon för kabelanslutet nätverk).

 5. Välj ditt mobila bredbandsnätverk.

Obs!

 • Om du klickar på Återställ nollställs beräkningen av dataanvändningen. Detta påverkar inte den sammanlagda mängden data som du har använt, som övervakas av mobiloperatören.

Använda, ändra eller tar bort en PIN-kod

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Nätverk och sedan på den mobila bredbandsanslutningen.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en PIN-kod trycker eller klickar du på Använd en PIN-kod, anger den PIN-kod som du vill använda och klickar på Slutför.

  • Om du vill ändra din PIN-kod trycker eller klickar du på Ändra PIN-kod, anger den aktuella PIN-koden, anger och bekräftar den nya PIN-kod som du vill använda och klickar på Slutför.

  • Om du vill sluta använda en PIN-kod trycker eller klickar du på Ta bort PIN-kod.

  Obs!

  • Om enheten inte kan använda en PIN-kod är knappen Använd en PIN-kod inte tillgänglig.

  • Om du anger en felaktig PIN-kod tre gånger i rad kan det leda till att kontot blockeras tills du anger en PUK-kod (kod för att häva blockering av PIN-kod) från mobiloperatören. Om du är ansluten när ditt konto blockeras avbryts den befintliga anslutningen.

  • Om en PIN-kod redan används är knappen Använd en PIN-kod inte tillgänglig.

  • Om ingen PIN-kod används är knapparna Ändra PIN-kod och Ta bort PIN-kod inte tillgängliga. Du måste använda en PIN-kod innan du kan ändra den.

Hitta information om abonnemang, leverantör, enhet eller konto

Visa alla

Hitta information om abonnemang, leverantör, enhet och konto

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Nätverk och sedan på den mobila bredbandsanslutningen.

 3. Titta under Egenskaper.

Så här låser du upp enheten för användning med en annan mobiloperatör

 1. Sätt i SIM-kortet (Subscriber Identity Module) från en annan mobiloperatör. Information om detta får du av mobiloperatören eller enhetens återförsäljare.

 2. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Nätverk och sedan på den mobila bredbandsanslutningen.

 4. Ange upplåsningskoden från din mobiloperatör och tryck eller klicka på Lås upp.

Starta om enheten

Du kan starta om enheten genom att koppla från och återansluta den, genom att stänga av och sätta på datorn eller genom att starta från viloläge eller energisparläge.

Felsökning

Nedan beskrivs några av de vanligaste problemen som du kan stöta på när du använder en mobil bredbandsanslutning, och förslag på möjliga lösningar.

Visa alla

Jag kan inte ansluta till Internet via mitt mobila bredband

I det här avsnittet beskrivs olika anslutningsproblem, möjliga orsaker och hur du åtgärdar dem.

 • Den mobila bredbandsanslutningen visas inte i Nätverksanslutningar. Möjliga orsaker:

  • Enheten eller SIM-kortet är låst, kan inte läsas eller är inte längre giltigt.

  • Din prenumeration på mobilt bredband har gått ut eller inte aktiverats.

  • Du befinner dig på en plats där det inte finns någon nätverkssignal.

 • Det finns en signal men du kan inte ansluta. Möjliga orsaker:

  • Du har ingen giltig prenumeration.

  • Åtkomstpunktens namn (APN), användarnamnet eller lösenordet för anslutningen är ogiltigt.

  • Du använder roaming och nätverksoperatören tillåter inte datatjänster, eller så har du inte aktiverat roaming för datatjänster.

 • Du kan ansluta från vissa platser men inte andra (du kan till exempel inte ansluta när du befinner dig utanför staden). Möjliga orsaker:

  • Roaming har inte aktiverats för datatjänster.

  • Den valda nätoperatören tillåter inte datatjänster.

Försök hitta orsaken till och en lösning på problemen ovan genom att följa dessa steg för att starta felsökaren för nätverk:

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva nätverk och delning i sökrutan och trycka eller klicka på Nätverks- och delningscenter.

 2. Tryck eller klicka på Ändra inställningar för nätverkskort.

 3. Tryck på och håll ned eller högerklicka på den mobila bredbandsanslutningen och tryck eller klicka på Diagnostisera.

Jag kan inte dela min mobila bredbandsanslutning

Du kanske behöver installera de senaste drivrutinerna. För att du ska kunna dela din mobila bredbandsanslutning krävs Wi-Fi-drivrutiner som fungerar med Wi-Fi Direct.

Jag kan inte ansluta till en mobil surfzon (delad mobil bredbandsanslutning)

Du kan behöva koppla ihop enheterna manuellt via Bluetooth. Även om din enhet använder Wi-Fi använder den Bluetooth-koppling för att upprätta anslutningen till den mobila surfzonen. Information om hur du kopplar enheter finns i Lägga till, visa och hantera enheter och skrivare.

Ett felmeddelande visas när jag söker efter nätverk

Det finns flera möjliga lösningar:

 • Om du redan är ansluten via mobilt bredband kopplar du från och trycker eller klickar på Sök.

 • Kontrollera att flygplansläge är av och att mobilt bredband är på. Gör så här:

  Visa en lista med tillgängliga nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar) och sedan trycka eller klicka på nätverksikonen (Ikon för trådlöst nätverk eller Ikon för kabelanslutet nätverk).

 • Om SIM-kortet är låst med en PIN-kod låser du upp det genom att ange PIN-koden.

 • Om enheten inte svarar kopplar du från och ansluter den igen, eller startar om datorn.

Jag kan surfa på Internet men snabbmeddelandeprogram, streaming av film och VPN-tjänster fungerar inte

Mobiloperatören kanske har blockerat åtkomsten till vissa webbplatser (IP-adresser), portar eller typer av tjänster beroende på vilken typ av tjänstplan du har. Kontakta mobiloperatören och kontrollera att du har rätt tjänst för att använda programmet via mobil bredbandsanslutning.

Jag tog bort SIM-kortet från telefonen och satte i datakortet i stället och nu kan jag inte ansluta till Internet (det fungerade när SIM-kortet satt i telefonen)

Vissa mobiloperatörer har olika Internetåtkomstinställningar för datakort och telefoner. Kontakta mobiloperatören och kontrollera att ditt abonnemang tillåter användning av din typ av enhet och att du har rätt inställningar.

Behöver du mer hjälp?