Mus och tangentbord: Nyheter i Windows

Det mesta du vet om hur du använder en mus och ett tangentbord med Windows har du fortfarande nytta av, särskilt på skrivbordet. Här är några sätt att använda både de nya och de välbekanta funktionerna i Windows, med en mus och med tangentbordsgenvägar.

Om du vill Med en mus Med ett tangentbord
Om du vill

Komma tillbaka till Startskärmen.

Med en mus

Klicka på Start-knappen längst ned till vänster.

Med ett tangentbord
Tryck på Windows-tangenten Windows-tangenten.
Om du vill

Öppna snabbknapparna (Sök, Dela, Start, Enheter och Inställningar).

Med en mus

Peka i det övre eller nedre högra hörnet på skärmen för att visa snabbknapparna (prova att flytta pekaren så långt in i hörnet att den försvinner). När snabbknapparna visas flyttar du pekaren uppåt eller längs kanten och klickar på den du är ute efter.

Illustration av hur snabbknapparna öppnas med en mus
Med ett tangentbord
Alla snabbknappar:
Windows-tangenten Windows-tangenten+C
Snabbknappen Sök:
Windows-tangenten Windows-tangenten+S
Snabbknappen Dela:
Windows-tangenten Windows-tangenten+H
Snabbknappen Start:
Windows-tangenten Windows-tangenten
Snabbknappen Enheter:
Windows-tangenten Windows-tangenten+K
Snabbknappen Inställningar:
Windows-tangenten Windows-tangenten+I
Om du vill

Söka på datorn (appar, inställningar och filer), på webben eller i en app.

Med en mus
Tryck eller klicka på sökknappen Knappen Sök på Startskärmen.

Du kan även peka i det övre högra hörnet (prova att flytta muspekaren så långt in i hörnet att den försvinner). När snabbknapparna visas flyttar du pekaren nedåt längs kanten, klickar på Sök och skriver sedan in söktermen.

Om du vill se en lista med alla apparna på datorn klickar du på nedåtpilen i det nedre vänstra hörnet av Startskärmen.

Med ett tangentbord

Om du är på Startskärmen börjar du bara skriva söktermen.

Öppna snabbknappen Sök:
Windows-tangenten Windows-tangenten+S
Söka inom den app som du har öppen:
Windows-tangenten Windows-tangenten+Q
Söka efter inställningar:
Windows-tangenten Windows-tangenten+W
Söka efter filer:
Windows-tangenten Windows-tangenten+F
Om du vill

Komma åt kommandon och snabbmenyer i en app.

Med en mus

Högerklicka inom appen och klicka sedan på det önskade kommandot. Eller så kan du högerklicka på ett objekt för att visa de alternativ som gäller just det objektet.

Illustration av hur appkommandon visas

Med ett tangentbord
I en app: Windows-tangenten Windows-tangenten+Z
Om du vill

Växla mellan öppna appar.

Med en mus

Om du vill växla till den app du använde senast pekar du i det övre vänstra hörnet (prova att flytta pekaren så långt in i hörnet att den försvinner). Klicka i hörnet när den föregående appen visas.

Om du vill växla till en annan app pekar du i det övre vänstra hörnet och flyttar sedan pekaren nedåt längs kanten. När de andra apparna visas klickar du på den som du vill använda.

Illustration av hur du växlar mellan appar

Med ett tangentbord
Windows-tangenten Windows-tangenten+Tabb: Växlar mellan appar och skrivbordet

Alt+Tabb: Växlar mellan alla appar, även skrivbordsappar

Om du vill

Använda upp till fyra appar sida vid sida.

Kommentarer:

  • Startskärmen kan inte användas sida vid sida med en annan app.

  • Skärmen måste ha en upplösning på minst 1 024 × 768 för att du ska kunna ha flera fönster och appar samtidigt på skärmen. Du kan kontrollera den här inställningen genom att öppna snabbknappen Inställningar, klicka på Ändra datorinställningar, Dator och enheter och sedan på Visningsalternativ.

Med en mus

Dra din app från övre delen av skärmen och placera den på vänster eller höger sida. Gå sedan till Startskärmen och klicka på en annan app.

Om du redan har två appar öppna bredvid varandra kan du infoga appen till vänster, till höger eller i mitten, eller ersätta en av de öppna apparna.

Du kan också peka i det övre vänstra hörnet och sedan flytta pekaren nedåt om du vill visa en lista med appar som du har använt nyligen. Klicka på och dra appen för att infoga den.

Illustration av hur du växlar mellan appar

Med ett tangentbord
Windows-tangenten Windows-tangenten+punkt och sedan vänster- eller högerpil
Om du vill

Öppna skrivbordet.

Med en mus

Gå till Startskärmen och klicka sedan på panelen Skrivbord.

Med ett tangentbord
Windows-tangenten Windows-tangenten+D
Om du vill

Zooma in eller ut på Startskärmen.

Med en mus
Klicka på ikonen Ikon för sammanfattningsvyn längst ned till höger på Startskärmen, eller Ctrl+skrollhjulet, för att zooma ut. Klicka var som helst för att zooma in igen.
Med ett tangentbord

Ctrl+Plustecken om du vill zooma in

Ctrl+Minustecken om du vill zooma ut

Om du vill

Visa namnlisten på en Windows Store-app.

Med en mus

Peka på appens överkant.

Med ett tangentbord

(Inget tangentbordskommando.)

Om du vill

Avsluta en app.

Med en mus

Peka längst upp på skärmen och klicka sedan på knappen Stäng i namnlisten.

Du kan också stänga appar som du har använt nyligen genom att peka i det övre vänstra hörnet och sedan flytta pekaren nedåt längs kanten. Högerklicka på önskad app och klicka på Stäng.

Med ett tangentbord
Windows-tangenten Windows-tangenten+nedpil
Om du vill

Visa Aktivitetsfältet på Startskärmen.

Med en mus

Peka på nederkanten. (Om du har flyttat Aktivitetsfältet till en annan kant pekar du där.)

Med ett tangentbord
Tryck på Windows-tangenten Windows-tangenten+T om du vill välja den första appen i Aktivitetsfältet.
Om du vill

Stäng av datorn.

Med en mus
Om det finns en strömbrytarikon Strömbrytarikon på Startskärmen trycker eller klickar du på den och sedan på Stäng av.

Du kan även peka i det nedre högra hörnet (prova att flytta muspekaren så långt in i hörnet att den försvinner). När snabbknapparna visas flyttar du pekaren uppåt längs kanten och klickar sedan på Inställningar. Klicka på Av/vila och välj sedan ett alternativ för avstängning.

Med ett tangentbord
  1. Tryck på Ctrl+Alt+Del.

  2. Flytta till ikonen Av/vila med Tabb och tryck sedan på Retur. En lista över avstängningsalternativ visas.

  3. Gå till det alternativ du vill använda med piltangenterna.

  4. Tryck på RETUR.

Om du vill veta hur du utför liknande åtgärder med tryckgester kan du läsa mer i Trycka, svepa och mycket mer. Mer information om hur du hittar rätt i Windows finns i självstudiekursen Hitta rätt.

Behöver du mer hjälp?