Krav för multitouchmaskinvara

Om du har maskinvara med stöd för tryckinmatning som inte har utformats specifikt för Windows 8 eller Windows 8.1, men som bär logotypen ”Designed for Windows” för Windows 7, får du minst lika bra svarstid som i Windows 7. Eftersom tryckinmatningsfunktionerna i Windows 8 och Windows 8.1 kräver bättre svarstider och precision ger pekdatorer som har utvecklats för Windows 8 eller Windows 8.1 en mycket bättre upplevelse när du skriver på pektangentbordet och när du använder vissa funktioner än de som utformats för Windows 7. Vissa funktioner och appar i Windows 8 och Windows 8.1 fungerar inte på pekskärmar som har stöd för färre än fem simultana tryckpunkter.

Obs!

  • Om du vill använda tryckinmatning i systembyggarversioner av Windows 8 eller Windows 8.1 behöver du maskinvara som är certifierad för Windows 8 eller Windows 8.1.

Behöver du mer hjälp?