Hjälp om appen Foton för Windows

Du kan använda appen Foton för att visa eller redigera foton och videoklipp i biblioteket Bilder och på OneDrive, och för att importera foton och videoklipp. Appen Foton har flera redigeringsalternativ som du kan använda för att förbättra dina bilder – från automatiska korrigeringar till avancerade justeringar. När du har redigerat dina foton och videoklipp kan du dela dem med vänner och familj utan att lämna appen.

Om du vill göra mer avancerade redigeringar eller arbeta med metadata kan du använda andra fotoredigeringsappar i Windows Store . En annan möjlighet är att ladda ned Fotogalleriet. Observera att Fotogalleriet inte är tillgängligt för Windows RT 8.1.

Information om att ta foton och spela in videoklipp finns i Hjälp om appen Kamera och webbkameror och Appen Movie Moments för Windows: Vanliga frågor och svar.

Visa alla

Öppna appen Foton

Du kan öppna appen Foton på lite olika sätt.

Om du är på Startskärmen

Tryck eller klicka på panelen Foton.

Om du använder en annan app eller skrivbordet

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Foton i sökrutan och tryck eller klicka på Foton i sökresultatet.

Om du använder Utforskaren

 1. Gå till fotot som du vill visa i appen Foton.

 2. Högerklicka eller tryck och håll ned det, tryck eller klicka på Öppna med och tryck eller klicka sedan på Foton.

Information om hur du ändrar vilken app som används som standard för att öppna dina foton finns i Välja vilka appar som ska användas som standard i Windows.

Visa foton och videoklipp i appen Foton

Appen Foton visar foton och videoklipp från biblioteket Bilder på datorn och på OneDrive. Biblioteket Bilder är huvudsakligen mappen Bilder, men kan även omfatta externa enheter, delade nätverksmappar och andra mappar på datorn.

Så här visar du filer på OneDrive

 1. Öppna appen Foton.

 2. Tryck eller klicka på Bildbibliotek i det övre vänstra hörnet och tryck eller klicka på OneDrive.

Obs!

 • Du kan behöva logga in med ditt Microsoft-konto för att se dina OneDrive-filer.

Så här visar du filer i biblioteket Bilder

 1. Öppna appen Foton.

 2. Tryck eller klicka på OneDrive i det övre vänstra hörnet och tryck eller klicka på Bildbibliotek.

Om vissa av dina foton och videoklipp inte visas i appen kan du få hjälp i felsökningsavsnittet.

Importera foton och videoklipp

 1. Anslut en kamera, mobiltelefon eller extern enhet till datorn.

 2. Öppna appen Foton.

 3. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 4. Tryck eller klicka på Importera.

  Om du har problem eller om du vill importera från en DVD går du till Importera foton och videoklipp från en kamera, telefon eller DVD.

 5. Tryck eller klicka på den enhet som du vill importera från.

 6. Appen söker automatiskt efter alla foton och videoklipp som den inte har importerat tidigare och markerar dem. Du kan även svepa nedåt på eller klicka på de foton och videoklipp som du vill importera, eller trycka eller klicka på Markera alla.

Bilderna och videoklippen sparas i mappen Bilder i en mapp med det datum då filerna importerades.

Redigera foton och videoklipp

Så här beskär du ett foto

 1. Öppna fotot som du vill beskära.

 2. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 3. Tryck eller klicka på Beskär.

 4. Tryck eller klicka på Bredd–höjd-förhållande och välj från de förinställda alternativen eller dra kanterna till önskad plats.

 5. Tryck eller klicka på Verkställ.

 6. Spara det beskurna fotot. Du kan uppdatera originalfotot eller spara en kopia med dina ändringar.

Så här roterar du ett foto

 1. Öppna fotot som du vill rotera.

 2. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 3. Tryck eller klicka på Rotera. Fotot roteras 90 grader medsols. För varje tryck eller klick roteras fotot ytterligare 90 grader.

Fotot sparas automatiskt.

Obs!

 • Videoklipp kan inte roteras i apparna Foton.

Redigera ett foto

 1. Öppna fotot som du vill redigera i appen Foton.

 2. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 3. Tryck eller klicka på Redigera.

 4. Tryck eller klicka på en kategori till vänster, t.ex. Autokorrigera eller Ljus. Kategorins redigeringsalternativ visas till höger om fotot.

 5. Tryck eller klicka på ett alternativ till höger. Mer information om de olika alternativen finns i Redigera foton och videoklipp.

 6. Välj alternativ tills du är klar med redigeringen.

 7. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 8. Spara det redigerade fotot. Du kan uppdatera originalfotot eller spara en kopia med dina ändringar.

Klippa ett videoklipp

 1. Öppna videoklippet som du vill klippa i appen Foton.

 2. Svep åt höger eller klicka på pilen till vänster på skärmen om du vill titta igenom dina senaste bilder och videoklipp. Fortsätt svepa eller klicka på pilarna tills du hittar rätt videoklipp.

 3. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 4. Tryck eller klicka på Trimma och flytta handtagen längst till vänster och höger på tidslinjen till nya start- och slutpunkter.

 5. Tryck eller klicka på Spara en kopia.

Ta bort ett foto eller videoklipp

 1. Gå till mappen med de filer som du vill ta bort i appen Foton.

 2. Gör något av följande:

  • Om du ser listan över foton och videoklipp sveper du nedåt på eller högerklickar på filer som du vill ta bort. Du kan också trycka eller klicka på Markera alla.

  • Om du öppnar ett foto eller videoklipp sveper du uppåt från nederkanten eller högerklickar för att visa appkommandona.

 3. Tryck eller klicka på Ta bort.

Du kan också ta bort foton med appen Kamera, appen OneDrive eller Utforskaren.

Ordna filer och mappar

Du kan använda appen Foton för grundläggande uppgifter som att skapa nya mappar eller flytta, byta namn på och ta bort filer. För uppgifter som att ordna filer i flera mappar och ändra avancerade inställningar är det bäst att använda Utforskaren. Mer information om hur du använder Utforskaren finns i Arbeta med filer och mappar.

När du använder appen Foton för att ordna filer måste du vara i listvyn. Om du har öppnat ett foto eller videoklipp och du t.ex. vill byta namn på det eller flytta det, använder du bakåtpilen och sveper uppåt eller högerklickar för att visa de kommandona.

Så här skapar du en ny mapp

 1. Gå dit du vill skapa mappen i appen Foton.

 2. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 3. Tryck eller klicka på Ny mapp.

 4. Ange ett namn på mappen och tryck eller klicka på Skapa.

Så här klipper du ut, kopierar, klistrar in, byter namn på eller tar bort filer

 1. Gå till mappen med filer som du vill ordna i appen Foton.

 2. Markera filerna.

 3. Tryck eller klicka på kommandot du vill använda.

 4. Gör så här:

  • För kommandot Klipp ut eller Kopiera: Gå till den nya plats där du vill lägga filerna eller mapparna och tryck eller klicka på Klistra in.

  • För kommandot Byt namn: Ange det nya filnamnet och tryck eller klicka på Byt namn. (Du kan bara byta namn på en fil i taget.)

  • För kommandot Ta bort: Tryck eller klicka på Ta bort.

Anpassa panelen Foton på Start

Så här använder du ett eget foto på panelen

 1. Öppna appen Foton.

 2. Gå till det foto som du vill använda på panelen, och öppna det genom att trycka eller klicka på det.

 3. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 4. Tryck eller klicka på Använd som och sedan på Panelen Foton.

Nästa gång du går till Startskärmen visas det fotot som bakgrund på panelen Foton. Tryck eller klicka på det för att öppna appen Foton.

Blanda foton på panelen

När du aktiverar funktionen för detta kommer panelen Foton växla mellan 5 bilder från de 50 senast tillagda bilderna.

 1. Öppna appen Foton.

 2. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Inställningar.)
 3. Tryck eller klicka på Alternativ.

 4. Sätt Blanda foton på panelen Foton till .

Så här slutar du visa foton på panelen

 1. Gå till Start.

 2. Tryck på och håll ned eller högerklicka på panelen Foton.

 3. Tryck eller klicka på Stäng av levande panel.

Visa bilder på låsskärmen eller som bildlösenord

Låsskärmen är den skärm som visas när du låser datorn (eller när datorn låses automatiskt efter en tids inaktivitet). Du kan t.ex. visa dina favoritfoton på dina barn på låsskärmen. Du kan även skapa ett bildspel som växlar mellan flera bilder. Du kan också använda ett foto som ett bildlösenord, vilket är ett kul sätt att logga in.

Så här visar du ett foto på låsskärmen

 1. Öppna appen Foton.

 2. Gå till det foto som du vill använda och öppna det genom att trycka eller klicka på det.

 3. (Valfritt) Gör följande om du vill beskära fotot så att det passar låsskärmen:

  1. Tryck eller klicka på Beskär.

  2. Tryck eller klicka på Bredd–höjd-förhållande och sedan på Låsskärm. En rektangel visas där du ser vilken del av fotot som kommer att visas på låsskärmen.

  3. Flytta fotot så att den del av fotot som du vill se på låsskärmen visas och tryck eller klicka sedan på Verkställ.

  4. Spara fotot.

 4. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 5. Tryck eller klicka på Använd som och sedan på Låsskärm.

Visa bildspel

 1. Öppna appen Foton.

 2. Gå till mappen med de foton som du vill visa i bildspelet.

 3. Svep upp från den undre kanten.
  (Högerklicka i appen om du använder en mus.)
 4. Tryck eller klicka på Bildspel. Appen växlar nu mellan fotona i den mappen.

Du kan också visa bildspel på panelen Foton och låsskärmen.

Dela foton, videoklipp och panoramabilder

Du har flera valmöjligheter att dela filer från appen Foton beroende på var filerna finns. Alla foton och videoklipp i appen Foton kan delas med alla appar som är tillgängliga via snabbknappen Dela, t.ex. appen E-post. För filer som lagras på OneDrive kan du skicka inbjudningar som ger vissa personer behörighet att visa de filerna, eller skapa en länk om du vill dela filerna med många personer.

Dela foton och videoklipp på din OneDrive

 1. Svep nedåt på eller högerklicka på filerna eller mapparna för att markera dem i appen Foton.

 2. Tryck eller klicka på Dela.

 3. Välj Bjud in personer om du vill dela med specifika personer eller grupper. Om du vill dela filer med många personer du kanske inte ens känner kan du välja Skapa en länk. Mer information om delning finns i OneDrive: FAQ.

Dela foton och videoklipp från biblioteket Bilder

Du kan också dela foton på din OneDrive på det här sättet.

 1. I appen Foton går du till mappen med de foton eller videoklipp som du vill dela.

 2. Svep nedåt på eller högerklicka på de foton eller videoklipp som du vill dela. Du kan också öppna ett enskilt foto eller videoklipp.

 3. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Dela.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Dela.)
 4. Tryck eller klicka på appen som du vill dela med och följ anvisningarna på skärmen.

Tips!

Om meddelandet ”Det har tyvärr uppstått ett problem” visas

Om felmeddelandet Det har tyvärr uppstått ett problem visas uppstod troligtvis ett problem under uppgraderingen. Det kan åtgärdas genom att återställa standardbiblioteken. Om appen fortfarande inte fungerar efter det kan du gå till communitysidan Musik, foto och video i Windows-forumet och se om det finns lösningar på problemet.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Utforskaren i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Utforskaren i sökresultatet.

 3. Tryck eller klicka på fliken Visa.

 4. Tryck eller klicka på Navigeringsfönstret och markera Visa bibliotek om det inte redan är markerat.

 5. Tryck eller högerklicka på mappen Bibliotek till vänster och tryck eller klicka på Egenskaper.

 6. Tryck eller klicka på Återställ standardvärden.

 7. Tryck eller klicka på OK.

Om du inte ser foton och videoklipp som du förväntar dig att se

Det kan finnas flera anledningar till att foton och videoklipp inte visas i appen Foton. Om till exempel filerna inte är i biblioteket Bilder kan appen Foton inte hitta dem. Här är några saker du kan göra så att de visas i appen.

Flytta filerna till biblioteket Bilder

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Utforskaren i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Utforskaren i sökresultatet.

 3. Bläddra till mappen som innehåller dina foton. (Om dina filer finns på en extern enhet ansluter du enheten till datorn.)

 4. Tryck eller klicka på Arkiv-menyn och sedan på Öppna nytt fönster.

 5. Dra eller kopiera mappen eller fotona som du vill visa i appen Foton från den ursprungliga mappen till mappen Bilder.

Lägga till filer, mappar och enheter i biblioteket Bilder

Om du har foton i en annan mapp eller enhet och inte vill flytta dem till mappen Bilder kan du lägga till dem i biblioteket Bilder. Information om hur du gör det finns i ”Hur lägger jag till en mapp i ett bibliotek?” i Bibliotek: Vanliga frågor och svar.

Visa miniatyrer från biblioteket Bilder

Om du har uppgraderat från en tidigare version av Windows visas kanske inte dina miniatyrfiler i appen Foton. Så här visar du dem:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Utforskaren i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Utforskaren i sökresultatet.

 3. Tryck eller klicka på fliken Visa.

 4. Tryck eller klicka på Alternativ och sedan på Ändra mapp- och sökalternativ.

 5. Tryck eller klicka på Visning och avmarkera kryssrutan Visa alltid ikoner, aldrig miniatyrer.

 6. Tryck eller klicka på OK.

Varför kan jag inte se foton från Facebook, Flickr eller andra enheter i appen Foton?

Appen Foton för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 stöder inte anslutningar till Facebook eller Flickr.

Leta efter svar i Microsoft-forumen

Om inget av dessa förslag hjälper dig lösa problemet kan du gå till communitysidan Musik, foto och video i Windows-forumet och se om andra användares lösningar på specifika problem kan hjälpa dig. Detta kan vara särskilt användbart om du har maskinvaruproblem eller får felmeddelanden.

Behöver du mer hjälp?