Använda e-postkonton över POP i Windows 8.1 och Windows RT 8.1

Du kan inte lägga till e-postkonton som använder POP (Post Office Protocol) i appen E-post som ingår i Windows 8.1 och Windows RT 8.1. Det här är den teknik som gör att e-post kan laddas ned från servern till din dator. Om ditt e-postkonto använder POP och du vill komma åt det på din dator kan du göra något av följande:

  • Om du vill använda appen E-post med ditt aktuella konto kontaktar du din e-postleverantör och frågar om de kan ändra ditt konto så att det använder IMAP (Internet Message Access Protocol) eller EAS (Exchange ActiveSync). Den här ändringen är särskilt användbar om du vill komma åt din e-post på flera sätt (mobilen, hemdatorn, jobbdatorn o.s.v.), eftersom dessa protokoll är bättre än POP när det gäller att hålla reda på nya, olästa och borttagna meddelanden samt att spara dina meddelanden automatiskt. Tänk på att vissa leverantörer kan ta ut en avgift för den här ändringen.

    Obs!

  • Du kan skicka och ta emot e-post från POP-konton med Outlook, som är gratis och en del av Windows RT 8.1.

  • Du kan använda ett Outlook.com-konto för att skicka och ta emot e-post från ett annat konto (även ett som använder POP). Sedan kan du lägga till ditt Outlook.com-konto i appen E-post så att du kan skicka e-post från ditt POP-konto.

  • Använd webbplatsen för din e-postkontoleverantör om du vill komma åt dina meddelanden. Om till exempel ditt e-postkonto är från Contoso går du till www.contoso.com och loggar in.

  • Se om det finns en app i Windows Store som stöder e-postkonton som använder POP.

Om du vill använda appen E-post och kan tänka dig att byta till ett nytt e-postkonto, kan du sluta använda ditt tidigare konto och börja använda webbaserad e-post som Outlook.com eller Yahoo!. Om meddelanden från ditt ursprungliga konto sparas på datorn och du vill samla dem i det nya kontot kan du registrera dig för ett Outlook.com-konto och sedan lägga till meddelandena med tillägget Mail Migration. När du börjar använda det nya webbaserade kontot kan du lägga till det kontot i appen E-post.

Behöver du mer hjälp?