Hämta filer från mappen Windows.old

Om du väljer att inte behålla någonting när du uppgraderar till Windows 8.1, eller om du återställer eller installerar om Windows, sparas dina personliga filer temporärt i mappen Windows.old i 28 dagar (om du inte formaterade hårddisken före installationen). Om du vill ha tillbaka några eller alla filer kan du oftast hämta dem från den här mappen.

Visa alla

Hämta filerna automatiskt

Du kan köra en felsökare som automatiskt hämtar dina personliga filer från mappen Windows.old och kopierar tillbaka dem till den ursprungliga platsen. Felsökaren fungerar på alla språk, men texten i felsökaren är bara på engelska.

Hämta filerna manuellt

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Dator i sökrutan och tryck eller klicka på Dator i sökresultatet.

 3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på enheten där Windows är installerat (vanligtvis enheten C:).

 4. Dubbeltryck eller dubbelklicka på mappen Windows.old.

 5. Dubbeltryck eller dubbelklicka på mappen Användare.

 6. Dubbeltryck eller dubbelklicka på ditt användarnamn.

 7. Öppna de mappar som innehåller de filer som du vill hämta.

 8. Kopiera och klistra in filerna du vill ha från varje mapp till en mapp i Windows 8.1.

 9. Upprepa steg 5–7 för alla användarkonton på datorn.

Obs!

 • För att du inte ska förlora data rekommenderar vi att du säkerhetskopierar dina filer och inställningar till en extern enhet innan du återställer, uppgraderar eller installerar om Windows.

 • Du har bara 28 dagar på dig att hämta de flesta av filerna från mappen Windows.old, från och med då du installerar, uppgraderar eller återställer Windows 8.1. Efter det tas det mesta av innehållet i Windows.old bort automatiskt.

 • Filer och inställningar som sparas i undermapparna Users eller Documents and Settings i Windows.old (inklusive standardmappen Mina dokument i Windows XP) kan fortfarande finnas kvar i Windows.old efter 28 dagar, men andra filer, inklusive installationsfiler för Windows tas bort. Om du installerar om eller återställer Windows ersätts tidigare Windows.old-mapp med en ny Windows.old-mapp.

Mer information finns i Återställa datorn utan att ta bort filer, återställa datorn helt eller återställa datorn till en tidigare tidpunkt och Hur du tar bort mappen Windows.old.

Behöver du mer hjälp?