Återställa datorn utan att ta bort filer, återställa datorn helt eller återställa datorn till en tidigare tidpunkt

Om du har problem med datorn kan du prova att återställa datorn utan att ta bort filer, återställa datorn helt eller återställa datorn till en tidigare tidpunkt. Med återställning utan att ta bort filer installeras Windows om och personliga filer och inställningar behålls. Även de appar som medföljde datorn, och de appar som du installerat från Windows Store, behålls. Om du återställer datorn helt installeras Windows om och filer, inställningar och appar tas bort, med undantag av de appar som levererades med datorn. När du återställer datorn till en tidigare tidpunkt ångras ändringar i systemet som du nyligen gjort.

Om du vill starta om datorn, se Stänga av eller försätta datorn i vilo- eller strömsparläge. Om du har problem med att starta datorn hittar du information i Startinställningar för Windows (inklusive felsäkert läge). Du kan återställa datorn utan att ta bort filer, återställa datorn helt eller återställa datorn till en tidigare tidpunkt från Windows Återställningsmiljö.

Om du vill säkerhetskopiera och återställa dina personliga filer med Filhistorik läser du Konfigurera en enhet för Filhistorik.

Innan du återställer datorn (utan att ta bort filer eller helt)

I de flesta fall när du startar processen att återställa datorn slutförs den utan att du uppmanas göra något. Om Windows emellertid saknar filer kan du bli uppmanad att sätta in återställningsmedia, som vanligtvis finns på en DVD eller ett USB-flashminne. Om det händer hänger det på datorn vad du behöver.

Om datorn levererades med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 behöver du skivorna eller USB-flashminnet som följde med datorn. Läs informationen som medföljde datorn för att se om datortillverkaren har tillhandahållit dessa skivor eller media. I vissa fall kan du ha skapat dem när du konfigurerade datorn.

Om du uppgraderade datorn till Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 med en DVD använder du den skivan. Om du inte har något Windows 8.1- eller Windows RT 8.1-media kontaktar du Microsoft Support.

Visa alla

Återställ datorn utan att dina filer påverkas

Om datorn inte fungerar lika bra som förut och du inte vet varför, kan du återställa datorn utan att ta bort några personliga filer eller ändra några inställningar.

Obs!

 • Om du har uppgraderat datorn från Windows 8 till Windows 8.1 och din dator har en återställningspartition för Windows 8 kommer en återställning av datorn utan att ta bort filer att återställa Windows 8. Du måste uppgradera till Windows 8.1 när återställningen (utan att ta bort filer) är klar.

Varning

 • Appar som du installerat från webbplatser och DVD-skivor kommer att tas bort. Appar som medföljde datorn och appar som du har installerat från Windows Store installeras om. Windows placerar en lista över borttagna appar på skrivbordet när datorn har återställts.

Så här återställer du datorn utan att ta bort filer

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Uppdatera/återställa och sedan på Återställning.

 3. Tryck eller klicka på Kom igång under Återställ datorn utan att dina filer påverkas.

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort allt och installera om Windows

Om du vill återvinna datorn, ge bort den eller bara börja om från början med den kan du återställa den helt och hållet.

Obs!

 • Om du har uppgraderat datorn från Windows 8 till Windows 8.1 och din dator har en återställningspartition för Windows 8 kommer en återställning av datorn att återställa Windows 8. Du måste uppgradera till Windows 8.1 när återställningen är klar.

Varning

 • Alla personliga filer tas bort och inställningarna återställs. Alla appar som du installerat kommer att tas bort. Det är bara de appar som följde med datorn som installeras om.

Så här återställer du datorn helt

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Uppdatera/återställa och sedan på Återställning.

 3. Tryck eller klicka på Kom igång under Ta bort allt och installera om Windows.

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

  Obs!

  • Du uppmanas att välja om du vill ta bort data snabbt eller noggrant. Om du väljer att ta bort data snabbt kan vissa data eventuellt återställas med hjälp av specialprogram. Om du väljer att ta bort data noggrant tar det längre tid, men det är mindre troligt att data kan återställas.

Återställa datorn till en tidigare tidpunkt

Om du tror att en app eller drivrutin som du nyligen har installerat orsakar problem på datorn kan du återställa Windows till en tidigare tidpunkt, en så kallad återställningspunkt. När du kör Systemåterställning ändras inga personliga filer, men nyligen installerade appar och drivrutiner kan tas bort.

Obs!

 • Systemåterställning är inte tillgängligt för Windows RT 8.1.

 • Windows skapar automatiskt en återställningspunkt när du installerar skrivbordsappar och nya Windows-uppdateringar, om den föregående återställningspunkten är äldre än 7 dagar. Du kan också skapa en återställningspunkt manuellt när du vill.

Så här återställer du datorn till en tidigare tidpunkt

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Kontrollpanelen i sökrutan och tryck eller klicka på Kontrollpanelen.

 3. Skriv Återställning i Kontrollpanelens sökruta och tryck eller klicka sedan på Återställning.

 4. Tryck eller klicka på Öppna Systemåterställning och följ sedan anvisningarna.

Få mer hjälp i Microsoft-forumen

Om du behöver mer hjälp med att uppdatera eller återställa datorn går du till communitysidorna för reparation och återställning i Windows-forumen och letar efter lösningar som andra användare har hittat för sina problem.

Behöver du mer hjälp?