Logga in i eller ut från Windows

När du loggar ut från Windows stängs alla appar som du använde, men datorn stängs inte av. Någon annan kan logga in utan att datorn behöver startas om, men även om någon annan stänger av datorn går informationen inte förlorad.

Du måste inte heller logga ut från Windows. Du kan låsa datorn i stället, och då kan andra fortfarande logga in med sina konton via inloggningsskärmen.

Titta på ett videoklipp om hur du loggar in och ut. (Om du vill visa textning på ditt språk trycker eller klickar du på knappen för textning Knappen för textning.)

”Logga på” och ”logga av” har samma innebörd som att ”logga in” respektive ”logga ut”.

Utloggningsmenyn
Tryck eller klicka på din kontobild om du vill ändra bild, låsa datorn, logga ut eller växla användare.

Så här loggar du ut från Windows

 1. Öppna Start genom att svepa från skärmens högra kant (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen och flyttar pekaren nedåt) och trycka eller klicka på Start.

 2. Tryck eller klicka på kontobilden i det övre högra hörnet och välj sedan Logga ut.

Så här loggar du in i Windows

 1. Svep uppåt från den undre delen av skärmen (eller tryck på en valfri tangent om du använder ett tangentbord) så att låsskärmen stängs.

 2. Logga in på datorn på inloggningsskärmen med den metod du föredrar.

Anmärkningar

 • Om du vill logga in med ett annat konto än det som visas på inloggningsskärmen trycker eller klickar du på Föregående och väljer ett konto. Tryck på Ctrl+Alt+Delete om du uppmanas att göra det.

 • Du kan välja en annan metod genom att trycka eller klicka på Inloggningsalternativ. Då visas alla alternativ.

Du kan även växla till ett annat användarkonto utan att logga ut från Windows.

Så här växlar du konton

 • Tryck eller klicka på kontobilden i det övre högra hörnet och gör sedan något av följande:

  • Om det konto som du vill logga in på visas trycker eller klickar du på det.

  • Om det konto som du vill använda inte visas trycker eller klickar du på Växla konton. Därefter kan du logga in med ett befintligt konto eller skapa ett nytt konto.

Behöver du mer hjälp?