Strömma media till enheter och datorer med Windows Media Player

Du kan använda Windows Media Player för att strömma digitala media i Windows Media Player-biblioteket till datorer och enheter i hemnätverket. Du kan exempelvis strömma musik från datorn till en stereo, eller video och bilder till en tv.

Innan du kan börja strömma media måste du lägga till enheter och datorer för digitala media i hemnätverket och aktivera mediedirektuppspelning. Windows hittar automatiskt enheter och datorer som du kan använda med Windows Media Player för att strömma musik, video och bilder. Mer information om hur du använder Windows Media Player finns i Komma igång med Windows Media Player.

Visa alla

Lägga till en enhet i nätverket

 • Hur du lägger till en enhet i nätverket kan variera. Oftast kan du aktivera den och följa anvisningarna på skärmen eller i informationen som medföljde. Mer information om hur du lägger till en kabelansluten eller trådlös enhet i nätverket finns i Lägga till en enhet eller dator i ett nätverk.

Så här aktiverar du mediedirektuppspelning

Om mediedirektuppspelning inte redan är aktiverat följer du stegen nedan:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Alternativ för mediedirektuppspelning i sökrutan, tryck eller klicka på Inställningar och sedan på Alternativ för mediedirektuppspelning.

 3. Tryck eller klicka på Aktivera mediedirektuppspelning.

  Aktivera mediedirektuppspelning är inte tillgängligt på menyn om direktuppspelning redan är aktiverat.

 4. Avmarkera Tillåt på sidan Alternativ för mediedirektuppspelning för de datorer och enheter som du inte vill strömma media till. Tryck eller klicka sedan på OK.

Obs!

 • Om datorn finns i ett offentligt nätverk måste du ändra brandväggs- och säkerhetsinställningarna för den typ av nätverk som du är ansluten till innan du kan strömma media. Mer information om delning finns i Söka efter datorer, enheter och innehåll i nätverket.

 • Du kan bli ombedd att dela dina mediebibliotek med din hemgrupp innan du kan strömma media. Mer information om hur du delar bibliotek med en hemgrupp finns i Allt om hemgrupper.

Strömma digitala media till en annan dator eller enhet

Du kan strömma digitala media till en annan dator eller enhet med Spela upp på. Gör så här:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Windows Media Player i sökrutan, tryck eller klicka på Appar och sedan på Windows Media Player.

  Om Media Player är öppet och du befinner dig i läget Spelas nu trycker eller klickar du på knappen Växla till bibliotek Knappen Växla till bibliotek.
 3. Tryck eller klicka på fliken Spela upp.

 4. Dra objekten som du vill spela upp från Media Player-biblioteket till listvyn.

 5. Tryck eller klicka på knappen Spela upp på Knappen Spela upp på. Tryck eller klicka sedan på enheten som du vill strömma till.

  Använda kontrollerna för Spela upp på för att spela upp, pausa eller avbryta mediedirektuppspelningen och byta till nästa eller föregående objekt i listan.

  Mer information om fliken Spela upp, listvyn och uppspelningskontrollerna finns i Komma igång med Windows Media Player.

Obs!

 • När du strömmar musik till en mottagarenhet för digitala media kan du inte byta låt med kontrollerna på själva enheten eller fjärrkontrollen som medföljde enheten.

Behöver du mer hjälp?