Låsa upp en enhet som är skyddad med BitLocker

Du kan använda BitLocker-diskkryptering för att skydda din operativsystemenhet (enheten där Windows är installerat), fasta dataenheter (t.ex. interna hårddiskenheter) eller flyttbara dataenheter (t.ex. USB-enheter). Upplåsningsmetoden för krypterade enheter beror på två saker:

 • Vilken sorts enhet det är.

 • Vilken sorts upplåsningsmetod du valde när du konfigurerade BitLocker för enheten.

Visa alla

Så här låser du upp en operativsystemenhet

Om du har aktiverat BitLocker för din operativsystemenhet uppmanas du att ange PIN-koden eller lösenordet för BitLocker, eller ansluta USB-enheten som innehåller startnyckeln, när du startar datorn. Du måste göra detta innan du kan logga in.

 • Ange PIN-koden eller lösenordet för BitLocker och tryck på Retur.

  Eller sätt i ditt smartkort (kallas även säkerhetskort), skriv in PIN-koden för smartkortet och tryck på Retur.

Så här låser du upp en fast dataenhet

 1. Öppna Dator genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du har en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Dator i sökrutan, trycka eller klicka på Appar och sedan på Dator.

 2. Dubbeltryck eller dubbelklicka på den enhet som du vill låsa upp.

 3. Skriv in ditt lösenord för BitLocker och tryck eller klicka sedan på Lås upp.

  Eller sätt i ditt smartkort, tryck eller klicka på Fler alternativ, tryck eller klicka på Använd smartkort, skriv in din PIN-kod för smartkortet och tryck på Retur.

Obs!

 • Om du aktiverar BitLocker för din operativsystemenhet kan du ställa in att fasta dataenheter som är skyddade med BitLocker automatiskt ska låsas upp när du startar Windows.

  Öppna BitLocker-diskkryptering genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (eller genom att peka i det övre högra hörnet på skärmen, flytta pekaren nedåt och sedan klicka på Sök om du använder en mus), skriva BitLocker i sökrutan, trycka eller klicka på Inställningar och sedan trycka eller klicka på BitLocker-diskkryptering. Välj vilken enhet som ska låsas upp automatiskt och tryck eller klicka på Aktivera automatisk upplåsning. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Så här låser du upp en flyttbar dataenhet

 1. Sätt i enheten i en USB-port på datorn.

 2. Tryck eller klicka på meddelandet Lås upp enhet.

 3. Skriv in ditt lösenord för BitLocker och tryck eller klicka sedan på Lås upp.

  Eller sätt i ditt smartkort, tryck eller klicka på Fler alternativ, tryck eller klicka på Använd smartkort, skriv in din PIN-kod för smartkortet och tryck på Retur.

Obs!

 • Du kan ställa in att flyttbara dataenheter som är skyddade med BitLocker automatiskt ska låsas upp när du startar Windows. Sätt i den flyttbara dataenheten som du vill låsa upp automatiskt, tryck eller klicka på Fler alternativ och markera sedan kryssrutan Lås upp automatiskt på den här datorn. (Du måste låsa upp enheten en sista gång innan den automatiska upplåsningen tillämpas.)

Obs!

 • BitLocker-diskkryptering är bara tillgängligt i Windows 8 Pro- och Windows 8 Enterprise-utgåvorna.

 • Du kan tillfälligt stänga av BitLocker-skyddet (t.ex. om du vill installera nya programvaror som annars skulle blockeras av BitLocker), eller stänga av BitLocker, och då avkrypteras enheten så att den inte längre är skyddad. Mer information finns i Skydda dina filer med BitLocker.

Behöver du mer hjälp?