Låsa upp eller häva blockering av en mobil bredbandsenhet

Här beskrivs hur du kan göra om din mobila bredbandsenhet är låst eller blockerad.

Så här låser du upp en mobil bredbandsenhet

Om den mobila bredbandsenheten har en PIN-kod spärras enheten automatiskt när du stänger av datorn, ställer den i viloläge eller tar bort enheten från datorn. Nästa gång du startar datorn, lämnar viloläget eller sätter i enheten visas statusen Enheten är låst. Lås upp enheten så här:

  1. Visa en lista över tillgängliga nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Inställningar) och sedan trycka eller klicka på nätverksikonen (Ikon för trådlöst nätverk eller Ikon för kabelanslutet nätverk).

  2. Tryck eller klicka på den mobila bredbandsanslutningen och sedan på Anslut.

  3. Ange PIN-koden och tryck eller klicka på OK.

Så här häver du blockeringen av en mobil bredbandsenhet

När en mobil bredbandsenhet är spärrad kan du häva blockeringen med hjälp av PIN-koden. Enhetens status visas som Blockerad. Häv blockeringen av enheten genom att ange en PIN-upplåsningsnyckel (kallas ofta för PUK-kod) som du har fått av bredbandsleverantören. Du måste också skapa en ny PIN-kod när du häver blockeringen. Så här häver du blockeringen:

  1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
    (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

  2. Tryck eller klicka på Nätverk och sedan på namnet på det mobila bredbandsnätverket.

  3. Tryck eller klicka på Lås upp PIN-kod.

  4. Ange PIN-upplåsningsnyckeln (PUK), ange och verifiera en ny PIN-kod och tryck eller klicka på Slutför.

Behöver du mer hjälp?