Sekretesspolicy för Uppgraderingsassistenten och installationsprogrammet för Windows 8

Senast uppdaterad: februari 2013

Den här sekretesspolicyn beskriver hur Uppgraderingsassistenten för Windows 8 ("Uppgraderingsassistenten") och installationsprogrammet för Windows 8 ("Installationsprogrammet") samlar in och använder data. Fokus ligger på funktioner som kommunicerar med Internet. Policyn gäller inte för andra webbplatser, produkter eller tjänster från Microsoft, varken online eller offline.

  • När Uppgraderingsassistenten för Windows 8 startas från webben kontrollerar den om din dator kan uppgraderas till Windows 8. Du får också kompatibilitetsinformation om dina program och enheter. Om din dator kan uppgraderas får du möjlighet att välja om du vill köpa, ladda ned och installera Windows 8.

  • När installationsprogrammet för Windows 8 startas från webben kan du ladda ned och installera Windows 8 efter att du har angett en produktnyckel som du redan har fått.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs

När Uppgraderingsassistenten för Windows 8 eller installationsprogrammet för Windows 8 startas kontrollerar vi om det finns några aktuella uppdateringar för att vara säkra på att du kör och laddar ned den senaste versionen. Om vi hittar uppdateringar installeras de automatiskt på din dator. Följande typer av uppdateringar går att ladda ned:

Installationsuppdateringar
Viktiga programuppdateringar för installationsfiler så att installationen går felfritt.

Uppdateringar av medföljande drivrutiner
Viktiga drivrutinsuppdateringar för den version av Windows som du installerar.

När vi undersöker kompatibiliteten i Uppgraderingsassistenten samlar vi in en del information om hur uppgraderingen förväntas fungera, till exempel datorns maskinvarufunktioner, vilka enheter som är anslutna till datorn och vilka program som är installerade på datorn. Ibland kan uppgifterna om programutgivaren innehålla information som utgivarens namn eller e-postadress.

Vi skickar information om den version av Windows som för närvarande är installerad till Arvato Digital Services, LLC ("Arvato") för att kunna rekommendera en version av Windows 8 som du kan köpa i Uppgraderingsassistenten eller ladda ned i installationsprogrammet. Arvato är ett tredjepartsföretag som vi anlitar för hanteringen av den elektroniska produktkatalogen och köpupplevelsen för Uppgraderingsassistenten och installationsprogrammet för Windows 8. För att vi ska kunna rekommendera en version av Windows 8 som du kan köpa, skickas en del information till Arvato, bland annat följande:

  • Arkitektur

  • Språk

  • Version

  • Licensstatus

  • Produktnyckel

  • Landskod via geolokalisering

Om du väljer att köpa en produkt kommer all faktureringsinformation att samlas in och behandlas av Arvato, programmets säljare.

Användning av informationen

Den information som Microsoft samlar in från dig används av oss och våra kontrollerade dotterbolag och filialer för att aktivera de funktioner som du använder samt för att tillhandahålla de tjänster eller utföra de transaktioner som du har begärt eller godkänt. Mer specifikt använder vi den insamlade informationen för att ta reda på vilka drivrutiner som behövs för din dator och för att kontrollera om din dator, dina program och dina enheter fungerar med Windows 8. Arvato använder informationen för att rekommendera vilken version av Windows 8 som du kan köpa i Uppgraderingsassistenten eller ladda ned i installationsprogrammet. Informationen sammanställs också i statistiksyfte. Informationen kan även komma att användas för att analysera och förbättra Microsofts produkter och tjänster. Om du köper Windows 8 i Uppgraderingsassistenten kommer all faktureringsinformation att samlas in och behandlas av Arvato, programmets säljare. Dina kontaktuppgifter (som faktureringsadress, telefonnummer och e-postadress) kan komma att ges till Microsoft i kundsupportsyfte. Ditt fullständiga kreditkortsnummer kommer inte att uppges.

Information som samlas i via en Microsoft-tjänst kan kombineras med information från andra Microsoft-tjänster så att din upplevelse av Microsoft blir mer konsekvent och personlig. Vi kan även komplettera den information som vi samlar in med information som vi får av andra företag. Vi kan till exempel använda tjänster från andra företag för att ta reda på i vilket område du befinner dig baserat på din IP-adress, så att vi kan anpassa vissa tjänster till ditt geografiska område.

Personliga uppgifter som du lämnar kommer inte att ges till tredje part utan ditt godkännande, utom i de fall som beskrivs i den här policyn. Vi anlitar ibland andra företag som tillhandahåller vissa tjänster för vår räkning, till exempel för att besvara frågor om produkter och tjänster från kunder eller för att utföra statistiska analyser av våra tjänster. Dessa företag får endast tillgång till de personliga uppgifter som de behöver för att leverera tjänsten och de tillåts inte använda informationen i något annat syfte.

Microsoft kan komma åt och lämna ut information om dig, bland annat innehållet i din kommunikation, för att (a) följa gällande lagstiftning eller fullgöra lagenliga anspråk eller rättsliga åtgärder, (b) skydda rättigheter och egendom som tillhör Microsoft eller våra kunder, till exempel upprätthållandet av våra avtal eller rutiner som fastställer användningen av tjänsterna, eller (c) agera när vi är övertygade om riktigheten i att det är nödvändigt att få tillgång till eller lämna ut informationen för att skydda den personliga säkerheten för Microsofts anställda, kunder eller allmänheten. Vi kan också komma att uppge personlig information som en del av en företagstransaktion, t.ex. en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Information som samlas in av eller som skickas till Microsoft via Uppgraderingsassistenten eller installationsprogrammet kan lagras och bearbetas i USA eller i ett annat land som Microsoft eller dess filialer, dotterbolag eller tjänstleverantörer bedriver verksamhet i. Microsoft följer de riktlinjer om intrång i privatlivet (safe harbor framework) som har fastställts av USA:s handelsdepartement när det gäller insamling, användning och bevarande av information från Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

Insamling och användning av information om din dator

När du använder programvara med Internetaktiverade funktioner skickas information om datorn (”standardinformation om datorn”) till de webbplatser som du besöker och de onlinetjänster som du använder. Microsoft använder standardinformation om datorn i syfte att tillhandahålla Internetaktiverade tjänster, för att förbättra våra produkter och tjänster samt för statistiska analyser. Standarddatorinformation omfattar normalt sådan information som din IP-adress, operativsystemversion, webbläsarversion samt nationella inställningar och språkinställningar. I vissa fall kan standardinformation om datorn även innefatta maskinvaru-ID:t, som anger enhetstillverkaren, enhetsnamnet och versionen. Om en viss funktion eller tjänst skickar information till Microsoft skickas även standardinformation om datorn.

Val och kontroll

När du kör Uppgraderingsassistenten för Windows 8 eller installationsprogrammet för Windows 8 från webben skickas informationen som beskrivs ovan till Microsoft och Arvato. Om du väljer att köpa Windows 8 kommer din faktureringsinformation att samlas in av Arvato.

Skyddet av dina uppgifter

Microsoft skyddar den information du lämnar mot obehörig användning. Vi använder flera olika säkerhetstekniker och säkerhetsrutiner för att skydda din information från obehörig åtkomst, användning eller visning. Vi lagrar till exempel all information du lämnar på datorsystem med begränsad åtkomst och som finns i väl övervakade lokaler.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi uppdaterar denna sekretesspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i våra produkter, tjänster och kundfeedback. När vi lägger upp ändringar ändrar vi datumet för ”senast uppdaterad” längst upp i policyn. Om viktiga ändringar görs i den här säkerhetspolicyn eller i hur Microsoft använder dina personliga uppgifter informerar vi dig om detta genom att antingen publicera ett meddelande om ändringarna innan de genomförs eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig. För att hålla dig informerad om hur Microsoft skyddar informationen bör du regelbundet läsa igenom denna policy.

Mer information

Microsoft tar gärna emot synpunkter på den här sekretesspolicyn. Om du har frågor om den här policyn eller anser att vi inte har följt den är du välkommen att kontakta oss via vårt webbformulär.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA