Använda Aktivitetsfältet

Du kan anpassa Aktivitetsfältet, t.ex. hur knapparna i Aktivitetsfältet ser ut, hur de grupperas när mer än ett fönster är öppet, var Aktivitetsfältet visas på skrivbordet samt vilka ikoner och appar som finns i det. Mer information om skrivbordet finns i Skrivbordet.

Aktivitetsfältet med knappar
Aktivitetsfältet

Använd Aktivitetsfältet i Windows Store-appar

Även om du använder en Windows Store-app kan du använda Aktivitetsfältet för att växla mellan appar, gå till Start och kontrollera meddelandefältet, precis som i en skrivbordsapp.

Visa alla

Så här visar du Windows Store-appar i Aktivitetsfältet

Om du vill att Windows Store-apparna ska visas automatiskt i Aktivitetsfältet när du öppnar dem (eller om du vill se till att de inte gör det) ska du göra som följer.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Hörn och kanter.

 3. Tryck eller klicka på skjutreglaget Visa Windows Store-appar i Aktivitetsfältet och aktivera eller inaktivera inställningen.

Obs!

 • Windows Store-appar som fästs visas i Aktivitetsfältet även om inställningen Visa Windows Store-appar i Aktivitetsfältet är inaktiverad.

Så här visar eller döljer du Aktivitetsfältet medan en Windows Store-app används

 1. Flytta muspekaren under skärmens nederkant så att Aktivitetsfältet visas. Tryck eller klicka sedan på en knapp, en ikon eller ett meddelande i Aktivitetsfältet.

 2. Flytta muspekaren bort från skärmens nederkant så att Aktivitetsfältet döljs när du är klar.

Obs!

 • Du kan bara visa eller dölja Aktivitetsfältet om du använder en mus.

Fästa en app i Aktivitetsfältet

Du kan fästa en app direkt i Aktivitetsfältet för snabb åtkomst från skrivbordet.

 • Tryck och håll ned eller högerklicka på appen på Startskärmen och tryck eller klicka sedan på Fäst i Aktivitetsfältet. Det går även att göra i vyn Appar.
  – eller –
  Om appen redan är öppen på skrivbordet trycker och håller du ned appens knapp i Aktivitetsfältet och drar fingret uppåt tills snabblistan (en lista med genvägar till nyligen öppnade filer, mappar och webbplatser) visas. (Om du använder en mus högerklickar du på appknappen i Aktivitetsfältet.) Tryck eller klicka sedan på Fäst det här programmet i Aktivitetsfältet.

  Fästa en app i Aktivitetsfältet
  Fäst en app i Aktivitetsfältet för snabb åtkomst.

Obs!

 • Om du vill ta bort en app som är fäst i Aktivitetsfältet öppnar du appens snabblista och trycker eller klickar på Ta bort det här programmet från Aktivitetsfältet.

Flytta Aktivitetsfältet

Oftast hittar du Aktivitetsfältet längst ned på skrivbordet, men du kan flytta det till sidan eller längst upp på skrivbordet. Innan du kan flytta på Aktivitetsfältet måste du låsa upp det.

Visa alla

Så här låser du upp Aktivitetsfältet

 1. Tryck på och håll ned eller högerklicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet.

 2. Om Lås Aktivitetsfältet visas med en bockmarkering trycker du eller klickar på Lås Aktivitetsfältet.

Så här flyttar du Aktivitetsfältet

 • Tryck eller klicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet och dra det sedan till något av skrivbordets fyra sidor. Släpp musknappen när Aktivitetsfältet är där du vill.

  Obs!

  • Om du vill låsa fast Aktivitetsfältet trycker du på och håller ned eller högerklickar på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet och trycker eller klickar sedan på Lås Aktivitetsfältet så att alternativet markeras.

  • Om du vill visa Aktivitetsfältet i en Windows Store-app, flyttar du muspekaren utanför den kant på skärmen där Aktivitetsfältet finns.

Ordna om och anpassa knapparna i Aktivitetsfältet

Du kan ändra ordningen för knapparna i Aktivitetsfältet, välja hur de grupperas när mer än ett fönster är öppet och ändra storleken på knapparna.

Visa alla

Så här flyttar du knapparna i Aktivitetsfältet

 • Om du vill ändra ordningen på appknapparna i Aktivitetsfältet drar du en knapp till en ny plats i Aktivitetsfältet. Du kan byta ordning på dem så ofta du vill.

Obs!

 • Alla öppna filer i samma app grupperas alltid tillsammans, även om du inte har öppnat dem i rad. Avsikten med detta är att du ska se alla förhandsgranskningar för appen samtidigt.

Så här ändrar du hur knapparna visas i Aktivitetsfältet

 1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och navigering genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Aktivitetsfältet i sökrutan och trycka eller klicka på Aktivitetsfältet och navigering.

 2. Välj ett av alternativen i listan Knappar i Aktivitetsfältet på fliken Aktivitetsfältet:

  • Gruppera alltid, dölj etiketter

   Det här är standardinställningen. Varje app visas som en enskild knapp utan etikett, även när flera fönster är öppna för appen.

  • Gruppera om Aktivitetsfältet är fullt

   Med den här inställningen visas varje fönster som en enskild knapp med etikett. När det blir fullt i Aktivitetsfältet visas appar med flera öppna fönster under en och samma appknapp. Tryck eller klicka på knappen om du vill visa en lista över de fönster som är öppna.

  • Gruppera aldrig

   Med den här inställningen visas varje fönster som en enskild knapp med en etikett. Fönstren grupperas aldrig, oavsett hur många fönster som är öppna. I takt med att du öppnar fler appar och fönster blir knapparna mindre och mindre. Till slut kan du bläddra mellan dem.

 3. Om du vill använda små knappar i Aktivitetsfältet markerar du kryssrutan Använd små knappar i Aktivitetsfältet. Om du vill använda stora knappar avmarkerar du kryssrutan.

 4. Tryck eller klicka på OK.

Anpassa meddelandefältet

Meddelandefältet är placerat längst till höger i Aktivitetsfältet och innehåller appikoner som visar statusinformation och meddelanden om exempelvis inkommande e-postmeddelanden, uppdateringar och nätverksanslutningar. Du kan ändra vilka ikoner och meddelanden som visas i fältet.

Visa alla

Så här döljer du en ikon i meddelandefältet

 • Dra ikonen som du vill dölja i meddelandefältet.

Tips!

 • Om du vill lägga till en dold ikon i meddelandefältet trycker eller klickar du på pilen Visa dolda ikoner Pilen Visa dolda ikoner bredvid meddelandefältet och drar sedan ikonen som du vill flytta tillbaka till meddelandefältet. Du kan dra så många dolda ikoner du vill.
 • Du kan också flytta ikonerna i meddelandefältet. Dra bara önskad ikon till en annan plats.

Så här visar du dolda ikoner

 • Tryck eller klicka på pilen Visa dolda ikoner Pilen Visa dolda ikoner bredvid meddelandefältet.

Så här ändrar du hur ikoner och meddelanden visas i meddelandefältet

 1. Tryck på och håll ned eller högerklicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet och tryck på eller klicka på Egenskaper.

 2. Tryck eller klicka på Anpassa bredvid Meddelandefältet.

 3. Välj ett av dessa alternativ för varje ikon och tryck eller klicka på OK:

  • Visa ikon och meddelanden. Ikonen finns alltid i meddelandefältet i Aktivitetsfältet och meddelanden visas.

  • Dölj ikon och meddelanden. Ikonen är dold och inga meddelanden visas för appen.

  • Visa endast meddelanden. Ikonen är dold, men meddelanden visas.

Ta en titt på skrivbordet

Du kan använda knappen Visa skrivbordet längst till höger i Aktivitetsfältet om du vill minimera öppna fönster och snabbt visa skrivbordet. Och om du använder en mus kan du också använda den för att förhandsgranska skrivbordet utan att stänga eller minimera öppna fönster.

Visa alla

Så här minimerar du alla öppna fönster på skrivbordet

 1. Tryck eller klicka på knappen Visa skrivbordet längst till höger i Aktivitetsfältet. Alla öppna fönster minimeras och skrivbordet visas.

 2. Om du vill visa fönstren igen trycker eller klickar du på knappen Visa skrivbordet igen.

Så här aktiverar du förhandsgranskning av skrivbordet

Du kan bara ändra den här inställningen om du använder en mus.

 • Högerklicka på knappen Visa skrivbordet längst till höger i Aktivitetsfältet och klicka på Förhandsgranska skrivbordet.

  Högerklicka på knappen Visa skrivbordet
  Använd knappen Visa skrivbordet om du vill visa eller förhandsgranska skrivbordet.

Ändra inställningarna för Aktivitetsfältet för flera bildskärmar

Om du använder mer än en bildskärm kan du välja om Aktivitetsfältet ska visas på alla bildskärmar eller inte, och hur du vill att knapparna ska visas i Aktivitetsfältet.

Visa alla

Så här visar du Aktivitetsfältet på alla bildskärmar

 1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och navigering genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Aktivitetsfältet i sökrutan och trycka eller klicka på Aktivitetsfältet och navigering.

 2. Kontrollera att kryssrutan Visa Aktivitetsfältet på alla bildskärmar är markerad under Flera bildskärmar och tryck eller klicka på OK.

Så här väljer du hur knapparna i Aktivitetsfältet ska visas på flera bildskärmar

 1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och navigering genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Aktivitetsfältet i sökrutan och trycka eller klicka på Aktivitetsfältet och navigering.

 2. Välj ett av alternativen i listan Visa knappar i Aktivitetsfältet på under Flera bildskärmar och tryck eller klicka på OK.

  • Alla aktivitetsfält

   Knapparna i Aktivitetsfältet för alla öppna fönster dupliceras i Aktivitetsfältet på varje bildskärm.

  • Huvudaktivitetsfältet och aktivitetsfältet där fönstret har öppnats

   En aktivitetsfältsknapp visas på huvudbildskärmen och även i Aktivitetsfältet på bildskärmen där fönstret har öppnats.

  • Aktivitetsfältet där fönstret har öppnats

   En aktivitetsfältsknapp visas bara på bildskärmen där fönstret har öppnats. Ingen av knapparna dupliceras i andra aktivitetsfält.

Behöver du mer hjälp?