Använda Taligenkänning

Titta på ett videoklipp om hur du använder Taligenkänning för att hitta på datorn. (Om du vill visa textning på ditt språk trycker eller klickar du på knappen för textning Knappen för textning.)
Titta på ett videoklipp om hur du använder diktering i Taligenkänning. (Om du vill visa textning på ditt språk trycker eller klickar du på knappen för textning Knappen för textning.)

Med Taligenkänning i Windows behöver du inte använda tangentbordet och musen. Du kan styra datorn med rösten och diktera texten i stället.

Obs!

 • Taligenkänning är endast tillgängligt för följande språk: engelska (USA och Storbritannien), franska, tyska, japanska, mandarin (förenklad och traditionell kinesiska) och spanska.

Visa alla

Komma igång med Taligenkänning

Du måste utföra ett par steg innan du kan börja använda Taligenkänning. Först måste du konfigurera en mikrofon. Därefter kan du lära datorn känna igen din röst.

Så här konfigurerar du en mikrofon

Innan du konfigurerar Taligenkänning kontrollerar du att mikrofonen är ansluten till datorn så att du kan utföra stegen nedan.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

  Du kan också öppna Sök med tangentbordet genom att trycka på Windows-tangenten Windows-tangenten+Q.
 2. Skriv Konfigurera en mikrofon i sökrutan och tryck eller klicka på Konfigurera en mikrofon.

 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs!

 • Använd ett headset om det går. Det tar upp mindre bakgrundsbrus.

Så här lär du datorn att känna igen din röst

I Taligenkänning används en särskild röstprofil för att känna igen din röst och de kommandon du säger. Ju mer du använder Taligenkänning, desto mer detaljerad blir röstprofilen, vilket bör leda till att din dator förstår dig bättre.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

  Du kan också öppna Sök med tangentbordet genom att trycka på Windows-tangenten Windows-tangenten+Q.
 2. Skriv Taligenkänning i sökrutan och tryck eller klicka på Taligenkänning.

 3. Tryck eller klicka på Lär datorn att förstå dig bättre.

 4. Följ anvisningarna för röstträning i Taligenkänning.

Använda Taligenkänning

Du kan använda rösten för många saker, bland annat att fylla i formulär online eller skriva bokstäver. När du talar i mikrofonen omvandlas de talade orden till text på skärmen.

Så här dikterar du text med hjälp av Taligenkänning

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

  Du kan också öppna Sök med tangentbordet genom att trycka på Windows-tangenten Windows-tangenten+Q.
 2. Skriv taligenkänning i sökrutan och tryck eller klicka på Windows Taligenkänning.

 3. Säg ”starta lyssning” eller tryck eller klicka på mikrofonknappen för att starta lyssningsläget.

 4. Öppna appen du vill använda eller markera textrutan du vill ange text i.

 5. Säg texten.

Så här åtgärdar du misstag

 • Du kan rätta till misstag på tre olika sätt:

  • Rätta det senaste du sa genom att säga ”rätta detta”.

  • Rätta ett enstaka ord genom att säga ”rätta” följt av ordet du vill rätta. Om ordet förekommer flera gånger markeras alla förekomster och du kan välja vilket du vill ändra.

  • Säg siffran bredvid objektet som du vill använda i dialogrutan Alternativ, och säg sedan OK.

Så här lägger du till eller redigerar ord i talordlistan

Med talordlistan kan du lägga till egna ord, stoppa ett ord från att dikteras eller korrigera eller ta bort ett ord i ordlistan.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

  Du kan också öppna Sök med tangentbordet genom att trycka på Windows-tangenten Windows-tangenten+Q.
 2. Skriv taligenkänning i sökrutan och tryck eller klicka på Windows Taligenkänning.

 3. Säg ”starta lyssning” eller tryck eller klicka på mikrofonknappen för att starta lyssningsläget.

 4. Säg ”öppna talordlistan” och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett ord i ordlistan säger du ”Lägg till ett nytt ord” och följer anvisningarna.

  • Om du vill förhindra att ett särskilt ord dikteras säger du ”Hindra att ett ord dikteras” och följer anvisningarna.

Styra datorn med Taligenkänning

Du kan styra datorn med enkla, korta kommandon. Följande tabell innehåller några av de vanligaste kommandona i Taligenkänning. Ord med fet stil innebär att du kan byta ut exempelordet eller -frasen med liknande ord och få användbara resultat.

Du kan också använda tangentbordsgenvägar som verbala kommandon för att styra datorn. Alla tillgängliga tangentbordsgenvägar hittar du i Tangentbordsgenvägar.

Obs!

 • När du vill ta reda på vilket kommando du ska använda, säger du ”vad kan jag säga?”.

Om du vill Säg det här
Om du vill

Öppna startskärmen

Säg det här

Start

Om du vill

Öppna snabbknapparna

Säg det här

Tryck på Windows C

Om du vill

Öppna snabbknappen Sök

Säg det här

Tryck på Windows Q

Om du vill

Visa alla appar

Säg det här

Appar

Om du vill

Börja arbeta med en app

Säg det här

Högerklicka; Tryck på Windows Z

Om du vill

Använda en app

Säg det här

Säg vad du vill göra. Till exempel ändra till Celsius i appen Väder.

Om du vill

Markera ett objekt utifrån dess namn

Säg det här

Klicka på Arkiv; Start; Visa

Om du vill

Markera ett objekt eller en ikon

Säg det här

Klicka på Papperskorgen; Klicka på Dator; Klicka på filnamn

Om du vill

Dubbeltryck eller dubbelklicka på ett objekt

Säg det här

Dubbelklicka på Papperskorgen; Dubbelklicka på Dator; Dubbelklicka på filnamn

Om du vill

Växla till en öppen app

Säg det här

Växla till Paint; Växla till WordPad; Växla till programnamn; Växla program

Om du vill

Skrolla i en riktning

Säg det här

Skrolla uppåt; Skrolla nedåt; Skrolla vänster; Skrolla höger

Om du vill

Infoga ett nytt stycke eller en ny rad i ett dokument

Säg det här

Nytt stycke; Ny rad

Om du vill

Markera ett ord i ett dokument

Säg det här

Markera ord

Om du vill

Markera ett ord och börja korrigera det

Säg det här

Rätta ord

Om du vill

Markera och ta bort särskilda ord

Säg det här

Ta bort ord

Om du vill

Visa en lista över kommandon som kan tillämpas

Säg det här

Vad kan jag säga?

Om du vill

Uppdatera listan över de för närvarande tillgängliga talade kommandona

Säg det här

Uppdatera talkommandon

Om du vill

Aktivera lyssningsläge

Säg det här

Starta lyssning

Om du vill

Inaktivera lyssningsläge

Säg det här

Stoppa lyssning

Om du vill

Flytta mikrofonfältet Taligenkänning

Säg det här

Flytta taligenkänning

Om du vill

Minimera mikrofonfältet

Säg det här

Minimera taligenkänning

Om du vill

Visa Windows Hjälp och support-innehåll om specifika åtgärder

Säg det här

Hur gör jag något?

Säg till exempel ”Hur installerar jag en skrivare?” så returneras en lista över hjälpavsnitt.

Observera att du bara kan använda det här kommandot om du använder talidentifieraren för amerikansk engelska.

Diktering

Om du vill Säg det här
Om du vill

Infoga en ny rad i dokumentet

Säg det här

Ny rad

Om du vill

Infoga ett nytt stycke i dokumentet

Säg det här

Nytt stycke

Om du vill

Infoga en tabb

Säg det här

Tabb

Om du vill

Infoga ordet för nästa kommando (du kan till exempel infoga ordet ”komma” i stället för skiljetecknet)

Säg det här

Exakt ord

Om du vill

Infoga en siffras numeriska form

Säg det här

Numerisk siffra

Om du vill

Placera markören framför ett särskilt ord

Säg det här

Gå till ord

Om du vill

Placera markören efter ett särskilt ord

Säg det här

Gå efter ord

Om du vill

Infoga inte ett blanksteg framför nästa ord

Säg det här

Inget blanksteg

Om du vill

Gå till början av meningen som markören finns i

Säg det här

Gå till början av mening

Om du vill

Gå till början av stycket som markören finns i

Säg det här

Gå till början av stycke

Om du vill

Gå till dokumentets början

Säg det här

Gå till början av dokument

Om du vill

Gå till slutet av meningen som markören finns i

Säg det här

Gå till slutet av mening

Om du vill

Gå till slutet av stycket som markören finns i

Säg det här

Gå till slutet av stycke

Om du vill

Gå till det aktuella dokumentets slut

Säg det här

Gå till slutet av dokument

Om du vill

Markera ordet i det aktuella dokumentet

Säg det här

Markera ord

Om du vill

Markera ett antal sammanhängande ord i det aktuella dokumentet

Säg det här

Markera ordintervall; Markera ord till ord

Om du vill

Markera all text i det aktuella dokumentet

Säg det här

Markera allt

Om du vill

Markera ett antal ord före markören

Säg det här

Markera föregående 20 ord; Markera föregående 10 ord

Om du vill

Markera ett antal ord efter markören

Säg det här

Markera nästa 20 ord; Markera nästa 10 ord

Om du vill

Markera den text du dikterade senast

Säg det här

Markera detta

Om du vill

Ta bort markeringen på skärmen

Säg det här

Radera markeringen

Om du vill

Skriva ordets första bokstav med versal

Säg det här

Första versal i ord

Om du vill

Skriva ordets alla bokstäver med versaler

Säg det här

Alla versaler i ord

Om du vill

Skriva ordets alla bokstäver med gemener

Säg det här

Inga versaler i ord

Om du vill

Ändra de följande antal orden till versaler

Säg det här

Ändra följande 10 ord till versaler

Om du vill

Ändra de följande antal orden till gemener

Säg det här

Ändra följande 10 ord till gemener

Om du vill

Ta bort föregående mening

Säg det här

Ta bort föregående mening

Om du vill

Ta bort nästa mening

Säg det här

Ta bort nästa mening

Om du vill

Ta bort föregående stycke

Säg det här

Ta bort föregående stycke

Om du vill

Ta bort nästa stycke

Säg det här

Ta bort nästa stycke

Om du vill

Ta bort den markerade eller senast dikterade texten

Säg det här

Ta bort detta

Tangenter på tangentbordet

Om du vill Säg det här
Om du vill

Trycka på valfri tangent på tangentbordet

Säg det här

Tryck på tangent; Tryck på a; Tryck på versalt b; Tryck på Skift plus a; Tryck på Ctrl plus a

Om du vill

Trycka på vissa tangentbordstangenter utan att först säga ”tryck på”

Säg det här

Delete; Backsteg; Retur; Page Up; Page Down; Home; End; Tabb

Obs!

 • Du kan även säga vilka tangenter du vill trycka på med hjälp av det fonetiska ICAO\NATO-alfabetet. Du kan till exempel säga ”tryck på alpha” om du vill trycka på ”a” eller ”tryck på bravo” om du vill trycka på ”b”.

 • Du kan bara använda västerländska alfabet för att trycka på tangenter på tangentbordet med hjälp av Taligenkänning.

Skiljetecken och specialtecken

Om du vill infoga detta Säg det här
Om du vill infoga detta

,

Säg det här

Komma

Om du vill infoga detta

;

Säg det här

Semikolon

Om du vill infoga detta

.

Säg det här

Punkt; kommatecken; decimaltecken

Om du vill infoga detta

:

Säg det här

Kolon

Om du vill infoga detta

Säg det här

Inledande dubbelt citattecken, Inledande citattecken

Om du vill infoga detta

Säg det här

Avslutande dubbelt citattecken; Avslutande citattecken; Avslutande anföringstecken

Om du vill infoga detta

'

Säg det här

Apostrof

Om du vill infoga detta

Säg det här

Inledande enkelt citattecken

Om du vill infoga detta

Säg det här

Avslutande enkelt citattecken

Om du vill infoga detta

>

Säg det här

Större än

Om du vill infoga detta

<

Säg det här

Mindre än

Om du vill infoga detta

/

Säg det här

Snedstreck

Om du vill infoga detta

\

Säg det här

Omvänt snedstreck

Om du vill infoga detta

~

Säg det här

Tilde

Om du vill infoga detta

@

Säg det här

At-tecken

Om du vill infoga detta

!

Säg det här

Utropstecken

Om du vill infoga detta

?

Säg det här

Frågetecken

Om du vill infoga detta

#

Säg det här

Nummertecken; pundtecken

Om du vill infoga detta

$

Säg det här

Dollartecken

Om du vill infoga detta

%

Säg det här

Procenttecken

Om du vill infoga detta

^

Säg det här

Cirkumflex

Om du vill infoga detta

(

Säg det här

Höger parentes

Om du vill infoga detta

)

Säg det här

Vänster parentes

Om du vill infoga detta

_

Säg det här

Understreck

Om du vill infoga detta

-

Säg det här

Bindestreck; Minustecken

Om du vill infoga detta

Säg det här

Tankstreck

Om du vill infoga detta

Säg det här

Långt talstreck

Om du vill infoga detta

=

Säg det här

Likhetstecken

Om du vill infoga detta

+

Säg det här

Plustecken

Om du vill infoga detta

{

Säg det här

Höger klammer

Om du vill infoga detta

}

Säg det här

Vänster klammer

Om du vill infoga detta

[

Säg det här

Höger hakparentes

Om du vill infoga detta

]

Säg det här

Vänster hakparentes

Om du vill infoga detta

|

Säg det här

Vertikalstreck

Om du vill infoga detta

:-)

Säg det här

Uttryckssymbol med glad min

Om du vill infoga detta

:-(

Säg det här

Uttryckssymbol med bister min

Om du vill infoga detta

;-)

Säg det här

Uttryckssymbol med blinkande min

Om du vill infoga detta

Säg det här

Varumärkestecken

Om du vill infoga detta

¾

Säg det här

Trefjärdedelstecken

Om du vill infoga detta

¼

Säg det här

Fjärdedelstecken

Om du vill infoga detta

½

Säg det här

Halvtecken

Om du vill infoga detta

£

Säg det här

Pundtecken

Om du vill infoga detta

&

Säg det här

Ampersand; Et-tecken

Om du vill infoga detta

*

Säg det här

Asterisk

Om du vill infoga detta

//

Säg det här

Dubbelt snedstreck

Om du vill infoga detta

`

Säg det här

Bakåtlutande citattecken

Om du vill infoga detta

<

Säg det här

Höger vinkelparentes

Om du vill infoga detta

>

Säg det här

Vänster vinkelparentes

Om du vill infoga detta

±

Säg det här

Plus och minus-tecken

Om du vill infoga detta

«

Säg det här

Inledande vinkelcitat

Om du vill infoga detta

»

Säg det här

Avslutande vinkelcitat

Om du vill infoga detta

×

Säg det här

Multiplikationstecken

Om du vill infoga detta

÷

Säg det här

Divisionstecken

Om du vill infoga detta

¢

Säg det här

Centtecken

Om du vill infoga detta

¥

Säg det här

Yentecken

Om du vill infoga detta

§

Säg det här

Paragraftecken

Om du vill infoga detta

©

Säg det här

Copyrighttecken

Om du vill infoga detta

®

Säg det här

Registrerat varumärkestecken

Om du vill infoga detta

°

Säg det här

Gradtecken

Om du vill infoga detta

Säg det här

Stycketecken

Om du vill infoga detta

Säg det här

Ellips; Punkt punkt punkt

Om du vill infoga detta

ƒ

Säg det här

Funktionstecken

Windows-kommandon

Om du vill Säg det här
Om du vill

Markera ett objekt genom att säga dess namn

Säg det här

Arkiv; Redigera; Visa; Spara

Om du vill

Markera ett objekt

Säg det här

Klicka på Arkiv; Klicka på Fet; Klicka på Spara; Klicka på Stäng

Om du vill

Dubbeltryck eller dubbelklicka på ett objekt

Säg det här

Dubbelklicka på Dator; Dubbelklicka på Papperskorgen; Dubbelklicka på mappnamn

Om du vill

Trycka på och hålla ned eller högerklicka på ett objekt

Säg det här

Högerklicka på Dator; Högerklicka på Papperskorgen; Högerklicka på mappnamn

Om du vill

Minimera alla fönster och visa skrivbordet

Säg det här

Visa skrivbordet

Om du vill

Markera något om du inte vet vad det heter

Säg det här

Visa nummer (Siffror visas på skärmen för alla objekt i det aktiva fönstret. Markera ett objekt genom att säga objektets siffra.)

Om du vill

Markera ett numrerat objekt

Säg det här

19 OK; 5 OK

Om du vill

Dubbeltryck eller dubbelklicka på ett numrerat objekt

Säg det här

Dubbelklicka på 19; Dubbelklicka på 5

Om du vill

Trycka på och hålla ned eller högerklicka på ett numrerat objekt

Säg det här

Högerklicka på 19; Högerklicka på 5

Arbeta med Windows och appar

Om du vill Säg det här
Om du vill

Öppna en app

Säg det här

Öppna Paint; Öppna WordPad; Öppna appnamn

Om du vill

Växla till en öppen app

Säg det här

Växla till Paint; Växla till WordPad; Växla till appnamn; Växla program

Om du vill

Avsluta en app

Säg det här

Stäng det; Stäng Paint; Stäng Dokument

Om du vill

Minimera

Säg det här

Minimera det; Minimera Paint; Minimera Dokument

Om du vill

Maximera

Säg det här

Maximera det; Maximera Paint; Maximera Dokument

Om du vill

Återställa

Säg det här

Återställ det; Återställ Paint; Återställ Dokument

Om du vill

Klipp ut

Säg det här

Klipp ut detta; Klipp ut

Om du vill

Kopiera

Säg det här

Kopiera detta; Kopiera

Om du vill

Klistra in

Säg det här

Klistra in

Om du vill

Ta bort

Säg det här

Ta bort detta; Ta bort

Om du vill

Ångra

Säg det här

Ångra detta; Radera detta; Ångra

Om du vill

Skrolla i en riktning

Säg det här

Skrolla uppåt; Skrolla nedåt; Skrolla vänster; Skrolla höger

Om du vill

Skrolla ett exakt avstånd i sidor

Säg det här

Skrolla nedåt 2 sidor; Skrolla uppåt 10 sidor

Om du vill

Skrolla ett exakt avstånd i andra enheter

Säg det här

Skrolla uppåt 5; Skrolla nedåt 7

Om du vill

Gå till ett fält i ett formulär eller i en app

Säg det här

Gå till fältnamn; Gå till Ämne; Gå till Adress; Gå till Kopia

Tryck eller klicka någonstans på skärmen

Om du vill Säg det här
Om du vill

Visa musrutnätet

Säg det här

Musrutnät

Om du vill

Flytta muspekaren till mitten av valfri ruta

Säg det här

Rutans nummer; 1, 7, 9

Om du vill

Tryck eller klicka på valfri ruta

Säg det här

Klicka på rutans nummer

Om du vill

Markera ett objekt som du vill dra med rutnätet

Säg det här

Rutans nummer där objektet visas; 3, 7, 9 (följt av) markera

Om du vill

Markera ett område i musrutnätet dit du vill dra objektet

Säg det här

Rutans nummer dit du vill dra; 4, 5, 6 (följt av) klicka

Behöver du mer hjälp?